Kursdelen i utbildningen på forskarnivå

I fordringarna för doktorsexamen i fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik ingår en kursdel om 60 hp och en avhandlingsdel om 180 hp. Som en etapp på vägen mot doktorsexamen ingår obligatorisk att, ungefär vid halva tiden, uppfylla kraven för en licentiatexamen om 120 hp, med en kursdel om 30-60 hp och en avhandlingsdel om minst 60 hp.
OBS: Tillgodoräknande av kurser avklarade före antagning till utbildning på forskarnivå kan endast göras av kurser som inte räknats in för att uppfylla behörighetskraven för antagning.


Vid tidpunkten för licentiatseminariet ska en viss mängd kurser från ett block rekommenderade kurser ha godkänts. För de olika ämnena gäller följande:

För fysik, teoretisk fysik och experimentell kemisk fysik:

22,5 hp tas bland följande 5 kurser

FK8001 Analytisk mekanik, 7,5 hp
FK8003 Elektrodynamik I, 7,5 hp
FK8005 Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp
FK8007 Kvantmekanik III, 7,5 hp
FK8008 Statistisk fysik I, 7,5 hp

och 7,5 hp från en kurs på avancerad nivå inom experimentellt område.

 

För teoretisk kemisk fysik:

FK7009 Kvantkemi, 15 hp + kurser om 15 hp som beslutas av den prefekt delegerat dessa beslut till inom avdelningen för kemisk fysik.

För medicinsk strålningsfysik:

Obligatoriska moment beslutas av den prefekt delegerat dessa beslut till inom avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

 

OBS: Rekommenderade kurser kan vara avklarade före antagning till forskarutbildning men totalkravet är fortfarande 60 hp kurser i doktorsexamen.