1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program
  5. Kandidatprogram
  6. Forskargrenen

Forskargrenen i fysik

På Kandidatprogrammet i fysik vid Stockholms universitet finns möjlighet att välja Forskargrenen -- en variant av programmet med lite högre studietakt. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Alt

DESIREE. Foto: Eva Dalin

Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har för studenter som påbörjar sina studier under höstterminen 2017 ett nytt upplägg av forskargrenen (alla kursplaner är ännu inte tagna).

  • Termin 1: I kursen Kvantfysikens principer introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet.
  • Termin 2: I form av forskningsseminarium angriper ni och löser problem från aktuell forskning.
  • Termin 3: Strömmekaniska problem studeras teoretiskt och med numeriska metoder.
  • Termin 4: I våra forskningslabb får du utföra laborationer med stark anknytning till den forskning som bedrivs.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi eller meteorologi eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 30 september 2018. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Möt våra forskare

Alt

IceCube är en detektor för högenergetiska neutriner placerad vid sydpolen. Några forskare från Fysikum har medverkat i projektet sedan det startades år 2004. Du kan kontakta Klas Hultqvist och Chad Finley vid Avdelningen för elementarpartikelfysik om du vill veta mer.

Möt några av Fysikums forskare, vars forskning ligger inom det som räknas till Stockholms universitets profilområden.

Sara Strandberg: Vad är mörk materia?

http://www.su.se/forskning/profilområden/astrofysik-kosmologi-och-partikelfysik/vad-är-mörk-materia-1.234553

Jan Conrad: 85 procent av all materia är mörk materia.

http://www.su.se/forskning/profilområden/astrofysik-kosmologi-och-partikelfysik/85-procent-av-all-materia-är-mörk-materia-1.226582

Anders Nilsson: Vilka molekylära strukturer ger vatten dess märkliga egenskaper?

http://www.su.se/forskning/profilområden/atom-och-molekylfysik/vilka-molekylära-strukturer-ger-vatten-dess-märkliga-egenskaper-1.261165

Eva Lindroth: Ultrakorta laserpulser visar hur elektronerna rör sig i en atom.

http://www.su.se/forskning/profilområden/atom-och-molekylfysik/ultrakorta-laserpulser-visar-hur-elektronerna-rör-sig-i-en-atom-1.234399