1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program
  5. Kandidatprogram
  6. Miljövetenskap

Kandidatprogram i fysik - inriktning miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Läser du vår miljövetenskapliga inritkning lär du dig att applicera fysikens lagar inom miljöområdet.

Utbildningens innehåll

Programmet börjar med ett basblock bestående av grundläggande kurser i matematik och fysik. Teori varvas med praktiska övningar. På övningslaboratoriet ger du dig i kast med verkligheten och fysikens lagar granskas kritiskt. Det sista året på programmet innehåller kurser i atmosfärens fysik och kemi, miljövetenskap, samt ett självständigt arbete. Bilden nedan visar en översikt av de kurser som ingår i programmet.

Översikt över kandidatprogrammet i fysik - inriktning miljövetenskap

Översikt över Kandidatprogrammet i fysik - inriktning miljövetenskap. Klicka på bilden för en större bild i pdf-format.

Arbetsmarknad

Det finns idag ett stort behov av miljövetare med fysikbakgrund. Efter avslutade studier kan du därför arbeta med ett stort antal frågor - allt från energiförsörjning till avfallshantering och återvinning. Med din starka teoretiska bakgrund fyller du också en viktig roll vad gäller att förstå och förmedla de senaste resultaten från klimatforskningens framkant.

Behörighet och ansökan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Ansökan görs via antagning.se.

Utbildningsplan

Här finns programmets officiella utbildningsplan.