1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program
  5. Masterprogram

Masterprogram

Fysikum vid Stockholms universitet ger tre olika masterprogram i fysik. Eftersom såväl svenska som internationella studenter går på programmen ges kurserna på engelska.

De tre masterprogram som Fysikum ger är


Varje masterprogram är tvåårigt (120 högskolepoäng) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 högskolepoäng). Kursdelen består av obligatoriska och rekommenderade kurser (olika för de olika programmet) och en mindre del valfria kurser. En kandidatexamen i fysik (eller motsvarande) krävs för att bli antagen.

Efter avslutat masterprogram är du väl förberedd för forskarstudier inom fysik, eller för teoretiskt och/eller praktiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Svenska och internationella forskningsinstitut är också en möjlig karriärväg. Det är också möjligt att gå vidare med forskarstudier inom närliggande områden, såsom t.ex. astronomi, meteorologi, oceanografi, astrobiologi, biofysik och kemi.

Våra masterprogram är utformade för att ge möjlighet att få djup insikt inom klassisk och modern fysik - ett utmärkt sätt att förbereda sig för framtida utmaningar.