Varför fysik?

Fysik är förankrat i verkligheten genom observationer och kontrollerade experiment. Det är i nya experiment som nya fenomen kan upptäckas och nya teorier kan bekräftas. Inom det här masterprogrammet kommer du få träning i att planera, utföra och analysera avancerade experiment. Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, avgörande. Masterprogrammet i fysik ger också möjligheter att fördjupa dig i en eller flera fysikområden nära frontlinjeforskning.

Programmets innehåll

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom de flesta grenarna av den moderna fysiken:

  • Atomfysik
  • Elementarpartikelfysik
  • Instrumenteringsfysik
  • Kemisk fysik
  • Kondenserad materia och kvantoptik
  • Kosmologi, astropartikelfysik
  • Kärnfysik
  • Medicinsk strålningsfysik

Alla lärare är också engagerade forskare. Exempel på större projekt som involverar forskare från institutionen är: ATLAS experimentet vid CERNs LHC (partikelfysik), IceCube vid sydpolen (astropartikelfysik), FAIR i Darmstadt (atom- och kärnfysik), XFEL i Hamburg (molekylfysik), DESIREE i Stockholm (atom- och molekylfysik) och satellitprojekt som FERMI (kosmologi och astropartikelfysik).

Ett mycket viktigt moment i masterprogrammet är examensarbetet som ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett aktuellt forskningsämne hos en av Fysikums forskargrupper. Examensarbetet ger dig också en gedigen erfarenhet av hur ett projekt planeras, utförs och rapporteras skriftligt och muntligt.

 

Tillträdeskrav

För att vara behörig till masterprogrammet i fysik krävs att du har en kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Du behöver också kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Arbetsmarknad

Programmet utgör en utmärkt förberedelse för avancerat utvecklingsarbete inom industrin och för arbete inom offentlig sektor.