1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program
  5. Sjukhusfysiker- programmet

Sjukhusfysikerprogrammet

I mer än 100 år har strålning använts inom sjukvården både för att diagnosticera sjukdomar och behandla dem. Tidigt insåg man betydelsen av samarbetet mellan läkare och fysiker. I den moderna sjukvården sker en snabb teknisk utveckling, där det är viktigt med goda kunskaper om både grundläggande biologiska effekter och avancerade matematiska beräkningsmetoder.

Utbildningens innehåll

Sjukhusfysikerprogrammet är ett yrkesprogram om 300 högskolepoäng (motsvarande 5 års heltidsstudier). De första två åren samläses med Kandidatprogrammet i fysik. Därefter börjar den mer specialinriktade utbildningen, som till stor del sker i sjukhusmiljö och med medverkan av aktiva sjukhusfysiker. Under de fjärde och femte åren är en del av utbildningen praktikförlagd på en sjukhusfysikavdelning. Examensarbetet som avslutar utbildningen kan göras antingen på institutionen, på sjukhusfysikavdelning eller på ett medicintekniskt företag. Programmet leder fram till en sjukhusfysikerexamen, som internationellt sett motsvarar en masterexamen.

Översikt över sjukhusfysikerprogrammet

Översikt över sjukhusfysikerprogrammet. Klicka på bilden för en större bild i pdf-format.

Arbetsmarknad

För att arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation från Socialstyrelsen. Denna erhålls efter avlagd sjukhusfysikerexamen. Sjukhusfysiker är ett spännande yrke för dig som vill kombinera fysik med biologi och medicin. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder. Förutom direkta arbetsuppgifter inom den dagliga sjukvården, med behandling och undersökning av patienter, medverkar sjukhusfysikern i forsknings- och utvecklingsprojekt. En viktig uppgift är också att medverka vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier, till exempel läkare och sjuksköterskor. En alltmer avancerad teknisk utrustning och införandet av datorer inom de flesta områden har ökat behovet av fysiker i sjukvården.

För den som inte vill arbeta som sjukhusfysiker finns det möjlighet att till exempel arbeta vid något medicintekniskt företag, eller med strålsäkerhetsfrågor vid kärnkraftverk och Strålsäkerhetsmyndigheten. Efter avslutad examen finns också möjligheter till forskarutbildning.

Behörighet och ansökan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A10). Ansökan görs via antagning.se.