Kvantfysikens principer - HT 2017


Bilden är tagen från Wikipedias sidan om Schrödingers katt.

På den här websidan lägger vi ut material för kursen Kvantfysikens Principer som går under hösten 2017. Om du har frågor om föreläsningar, eller om kursen i allmänhet, kan du ta upp de med kursanvarig Eddy Ardonne via mail (ardonne@fysik.su.se).

Fysikum's websidan med kursfakta om denna kurs: FK2003.

Kursens websidan från tidigare år: HT - 2014, HT - 2015, HT - 2016.

Fortlöpande information (t.ex. om schemaändringar) kommer i första hand att ges på hemsidan samt meddelas på föreläsningarna.

Registrering

Alla som följer kursen måste registrera sig (antagning.se). Om du har problem, då borde du vända dig till Gorica Nikolic på studentexpeditionen.

Nyheter

Kursschema

Schemat för föreläsningarna, osv. finns här som pdf fil, här i .ics-format och här i html.

Lärare

(e-postadresser vid fysik.su.se inom parentes)

  • Eddy Ardonne (ardonne)
    Kursansvarig; Föreläsningar
    tfn 5537 8596, rum C5:3025

  • Carl Niblaeus (carl.niblaeus)
    Räkneövningar
    rum A5:1054

Kurslitteratur

Kursen är baserat på:
The Feynman Lectures on Physics, vol III. av Feynman, Leighton & Sands (olika versioner: Original, Definitive, Commemorative, alla går bra bara det är volym III)

och

Kvantfysikens Principer, kompendium av A. Karlhede och R. v. Unge (till salu på Albanova-SU-studentexpeditionen)

Kompendiet kan också köpas på de första två föreläsningarna och de första två räkneövningarna. De kostar 50 kr, gärna i jämna pengar!

Föreläsningar

Föreläsningsanteckningar (som bara är mina anteckningar!) kommer att läggas upp på hemsidan efter föreläsningarna.
Planering av föreläsningarna:

Räkneövningar

Planering av räkneövningar hittar ni i den här filen planering-problem.pdf

Matrialet för räkneövningar:

Tentamen

Det ordinarie tentamenstillfälle är onsdag mars 7 2018, kl. 17:00 - 22:00, i sal FR4.
Läsårets tentamensschemat finns här.

Gamla tentor med lösningar (som pdf filer):