1. Du är här:
  2. Kemisk fysik
  3. My Home page
  4. Outreach
  5. Forskarskolan 2011

Hur är det att börja sommarlovet med ett besök i forskningsvärlden?

Varje år kan gymnasieelever ansöka till en två veckors forskarskola, där de får delta i forskningsprojekt inom naturvetenskap vid Stockholms Universitet. Denna grupp arbetade med beräkningfysik för att studera molekylers egenskaper och kemiska reaktioner på en kvantmekanisk nivå.

Nedan kan du läsa vad de tyckte om forskarskolan. (Projektet handleddes av Tom Ogden som var Masterstudent i kvantkemi vid Fysikum.)

En gruppbild på 2011-års fysikgrupp i kvantkemi.

Carolina Luciani

Forskarskolan är ett fantastiskt sätt att under en kort tid få kliva in i en forskares vardag och själv få testa på forskning. Under de två veckorna fick vi lyssna på olika föreläsare som kom till Stockholms universitet, labba och forska. Ibland kunde dagarna bli lite långa, men då var det bara att ta en liten rast, få snacka av sig, och sedan återgå till arbetet. Fast än jag inte är speciellt fysik-intresserad hade jag ändå två roliga veckor där jag fick lära mig nya saker och jag ångrar inte att jag tackade ja till forskarskolan!

Max Carlsson

Forskarskolan har varit fantastisk! Inte nog med att jag nu har projektarbetet klart så har jag fått en inblick i hur forskare arbetar. Jag har arbetat tillsammans med min arbetskamrat Carolina Luciani på forskarskolan med att undersöka hur mycket växthusgaser påverkar uppvärmningen av jorden jämfört med varandra. På forskarskolan har vi förstås inte bara arbetat med projektet utan vi har även deltagit i flertalet intressanta föreläsningar och under de långa dagar där vi har arbetat har vår handledare sett till att ta ned oss till fysiklabb-salarna för att till exempel göra glass med hjälp av flytande kväve vilket underlättar arbetet mycket. Om man får chansen att gå på forskarskolan så tycker jag att man absolut skall ta den för det har varit en upplevelse som absolut har gjort det väl värt att offra tio sommarlovsdagar.

Mikael Ögren

Forskarskolan har varit ett kul sätt att få en inblick i riktig forskning, någon man inte riktigt får i skolans labbar. Förutom att man i själva projektet får använda utrustning som man annars aldrig skulle ha tillgång till, får man även lyssna och träffa personer som är experter på sina ämnen. En extra intressant del är att vi fått utforska en del av vetenskapen som vi inte riktigt känner till. Till skillnad från labbarna i skolan, där man redan vet vad resultatet borde bli, visste vi inte riktigt vad vi skulle hitta. Lite vid sidan av har vi också fått göra diverse roliga experiment. Det bästa måste varit att få leka med flytande kväve.

Linnea Ingeström

"De två veckorna på Forskarskolan blev inte alls som jag hade föreställt mig, men för det inte heller en besvikelse. Jag och min partner fick möjlighet att titta närmare på och studera processen i en viss typ av solceller. Arbetet utfördes med hjälp av datorsimuleringar och datorberäkningar, men vi försågs också med tydliga genomgångar av vilka sorters uträkningar som faktiskt utfördes. Detta gav oss dessutom en chans att fördjupa oss i fysikens lagar på en helt annan nivå än tidigare, vilket jag tror kommer vara till god fördel när jag kommer tillbaka till skolan. För vår del varierade sysselsättningen kraftigt, men varvades också med roliga och intressanta demonstrationer och föreläsningar ­ vilka onekligen lättade upp stämningen något oerhört om man börjat bli lite trött eller irriterad på grund av komplikationer som uppstått. Min tid på forskarskolan var två roliga men intensiva veckor som inte kan liknas vid något annat jag upplevt."

Molekyldynamik hos NO3-(aq) efter absorption av UV ljus

Riim Bchara

"Under mina två veckor har jag fått lära mig mycket om fysik! Vi har varit i Fysikum och jobbat mycket med datorsimuleringar. Jag och min partner fick jobba med ett projekt där vi skulle undersöka vad som händer med en exciterad hydratiserad nitratjon. Det som kanske hade underlättat var om vi fick mer information om vad vi skulle göra innan forskarskolan började. Då hade vi kanske varit mer pålästa och förberedda. Annars tycker jag att det har varit kul, man har fått träffa nya människor och fått en överblick på hur det är att plugga på universitet!"

Aman Melles

"Forskarskolan var en möjlighet för mig och mina kamrater att få en inblick i hur det naturvetenskapliga arbetet går till. Vi fick testa våra vingar och jobba med olika projekt, som vi dessutom kommer kunna använda som projektarbeten i skolan. Jag var med i kvantkemigruppen och arbetade med ett projekt där vi undersökte nitratjonens exciterade tillstånd. Vi utförde våra undersökningar genom att göra olika virtuella datorsimuleringar och beräkningar som kunde ta flera timmar att slutföra. Det var en intressant upplevelse som jag uppmanar andra att efterfölja om de är lediga vid sommarlovets början."

Kontakt med universitetet

Forskarskolan är ett sätt för universitetet att presentera sin verksamhet och nå ut till elever med ett intresse för naturvetenskap.

Vill du veta mer, följ länken till hemsidan för Stockholms Universitets forskarskola för gymnasieelever.

För ytterligare frågor om vad fysik kan erbjuda kontakta undertecknad

Michael Odelius Hemsida: http://www.fysik.su.se/~odelius/ Tel: 08-55378713 E-mail: odelius@fysik.su.se