Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum, Stockholms universitet, uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Henrik Jörnling

Möt Henrik Jörnling - en av Fysikums två ambassadörer för Facebook

Henrik Jörnling studerar på kandidatprogrammet i fysik. Han planerar att gå Masterprogrammet i teoretisk fysik. Henrik kommer att vara ambassadör för Fysikums Facebook-sida tillsammans med Eleonora Svanberg. De presenterar sig här och kommer sedan att skriva om sig själva och sina studier under resten av året på Facebook. Henrik funderar starkt på att doktorera efter utbildningen.

Eleonora Svanberg

Möt Eleonora Svanberg - en av Fysikums två ambassadörer för Facebook

Eleonora Svanberg studerar på det tredje året i kandidatprogrammet i fysik. Hon är intresserad av teoretisk fysik, speciellt kvantmekanik, strömningsmekanik och linjär analys. Eleonora kommer att vara ambassadör för Fysikums Facebook-sida tillsammans med Henrik Jörnling. De presenterar sig här och kommer sedan att skriva om sig själva och sina studier under resten av året på Facebook. Eleonora är först ut och berättar om när hon blev kär i matematik och fysik.

Arbetsmarknadsdagen 2019. Foto: Samuel Gullin

Arbetsmarknadsdag 2022

Fysikums och Matematiska institutionens gemensamma arbetsmarknadsdag den 9 feb. - som i år äger rum digitalt - är något för dig som är intresserad av att veta hur arbetsmarknaden kommer att se ut för den som studerat matematik, fysik och/eller datalogi.

Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.

Information om undervisningen på Fysikum VT22

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya restriktioner från och med 23 december 2021 för att minska smittspridningen. För undervisning och examination på Fysikum påverkar detta kurser under förtsa halvan av vårterminen 2022.

James Webb-teleskopet

Världens största rymdteleskop snart på plats

Äntligen. Efter 25 års planering är det till sist dags att skjuta upp världens hittills största rymdteleskop, James Webb. Teleskopet gör mätningar i infrarött ljus och kommer bland annat att kunna undersöka atmosfären på planeter i andra solsystem och se längre tillbaka i universums historia än någonsin tidigare. Instrumentet som fångar upp det allra svagaste infraröda ljuset är utvecklat i Sverige av forskare från bland annat Stockholms universitet.

Students and equations.

Fysikkurser öppnar för sen anmälan

Kom du på att du ville studera fysik i vår, men missade anmälningsperioden? Eller har du glömt att anmäla dig till vårens kurser inom ditt program? De flesta av våra kurser i fysik är öppna för sen anmälan från och med den 15 december!

Varmt, välordnat, och nära till allt. Inte konstigt att Singapore är vårt mest populära resmål för den som åker på utbyte!

Plugga i Singapore höstterminen 2022!

Är du redo för ett äventyr? Naturvetenskapliga fakulteten utlyser härmed tre terminsplatser till Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Ansök absolut senast den 31 januari 2022 kl. 23.59.

Iuliana Toma Dasu, Medicinsk strålningsfysik, Fysikum

Forskare beviljas medel av Cancerfonden

Cancerfonden har beslutat om bidrag till forskningsprojekt: Sex forskare vid Stockholms universitet beviljas bidrag motsvarande totalt 18,6 miljoner kronor. För Fysikum har Iuliana Toma-Dasu, Medicinsk strålningsfysik beviljats 4 500 000 kr för: “Personalised treatment planning for stereotactic radiotherapy of high-grade glioma”.

Dr Magdalena Zych

Kvantfysik, hjärnan och hållbara material fokus för nya Wallenberg Academy Fellows

Vad behövs för att överbrygga gapet mellan kvantmekaniken och Einsteins gravitationsteori? Hur påverkar upplevelser i övergången från barndomen till vuxenlivet risken för ångest? Hur kan man utveckla metoder för att på ett hållbart sätt återvinna framtidsmaterialet lignin? Det är några av ämnena för Stockholms universitets Wallenberg Academy Fellows 2021. Dr Magdalena Zych kommer att vara verksam vid Fysikum.

Professor Anders Nilsson, Fysikum

Stockholms universitet del i miljardsatsning på materialvetenskap

Stockholms universitet är ett av sex lärosäten som får dela på 2,7 miljarder kronor inom det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability. Forskningen kommer främst att ske vid Institutionen för organisk kemi, Institutionen för material- och miljökemi samt Fysikum där professor Anders Nilsson är den deltagande forskaren.

Miljöarbete på Fysikum

Hur kan vi på Fysikum minska våra koldioxidutsläpp från resor?

Det var frågan vi ställde på ett seminarium för alla anställda den 16 november 2021. I mötet deltog 24 anställda via Zoom. Eftersom mer än hälften av våra utsläpp kommer från transport och resor fokuserade vi på hur man kan minska flygresor som är en stor del av utsläppen.

Max Kesselberg

JULFÖRELÄSNING - Michael Faradays 190-åriga tradition - 20 års jubileum!

"Christmas Lectures" hålls årligen vid Royal Institution i London för att presentera vetenskapliga frågor på ett informativt och underhållande sätt. De inleddes redan 1825 och en av de tidigaste och flitigaste föreläsarna var Michael Faraday. I hans anda visar vi experiment för alla åldrar, nu för nittonde gången. Möt Carl-Olof Fägerlind, lärarfortbildare och fysiklärareoch Max Kesselberg, fil doktor.

Datum: 02 december 2021 18:00 - 02 december 2021 20:00
Plats: FR4 (Oskar Kleinsalen) - AlbaNova

Arrangör/Organiser: Fysikum
Webbadress/Webpage: Öppna föreläsningar
Kontakt/Contact: Mohamed Bourennane
Ingen föranmälan krävs/No registration required
Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64561074962

Michael Gatchell, forskare på Fysikums avdelning för Atomfysik.

Coronenmolekyler bidrar till rymdens komplexa kemi

Kol är grunden för all organisk kemi och utgör livets byggstenar. Det finns en del bevis för att aminosyror och andra komplexa organiska molekyler kan bildas i rymden och spridas till planeter genom kometnedslag. Stora kolbaserade molekyler som coronen kan eventuellt bidra till skapandet av dessa organiska molekyler i rymden. Michael Gatchell har så länge han kan minnas haft ett intresse för hur universum fungerar. Här berättar han mer om sin forskning på Fysikums avdelning för Atomfysik och nya resultat som kan rita om bilden kring hur molekyler som coronen bidrar till rymdens kemi.

Rickard Ström

”Jag har inte ångrat en sekund av min forskarresa”

Fysikern Rickard Ström har låtit lusten att lära sig mer leda honom genom studier och forskning. Just nu gör han en postdok i Tyskland, men kan tänka sig att snart byta spår. "Just nu bygger jag en portfölj som kan vara attraktiv för industrin. Du kan ha forskardrömmar i tio år och sen byta bana för att ta dig an helt nya utmaningar."

Policy för möten och resor

Syftet med policyn är att göra studenter och anställda medvetna om vikten att planera sina möten och resor i syfte att minimera klimatpåverkan vi Stockholms universitet. Mötet sker den 16 november 13:30-15:00 via zoom.

Sergey Koroidov

Omvandling av koldioxid till bränslen

Omvandling av koldioxid till bränslen med elektrokemi är en spännande teknik. Sergey Koroidov utvecklar den grundläggande förståelsen för dessa reaktioner genom att studera omvandlingen på atomär och molekylär nivå.

Atomic Motion in Liquid Water Molecules

Betydelsen av kvanteffekter i vatten

Med hjälp av ultrasnabb elektrondiffraktion har Anders Nilsson vid Stockholms universitet tillsammans med kollegor vid SLAC National Accelerator Laboratory i Kalifornien studerat hur vattenstrukturen ändras efter en snabb förändring i kvantfördelningen av avstånd i den interna bindningen. När kvantantalet ökades med en enhet i den interna OH-sträckningen fann teamet överraskande att vätebindningen stärks. Fyndet publiceras i veckan i tidskriften Nature.

Photon. Credit: Davide Bossini

Ultrasnabb ljusstyrning av magnetism

En av de mest spännande och minst förstådda egenskaperna i material är den så kallade magnetoelasticiteten. Här berättar forskaren Stefano Bonetti om experiment som har utförts i samarbete med universitet i Tyskland, Frankrike, Japan och Italien.

Studenter. Foto: Henrik Berglund/Familjen

Välkomna till Fysikum!

Först ut i måndags var uppropen för studenterna som påbörjar sina kandidatutbildningar i fysik, astronomi, meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt sjukhusfysikerstudenterna.

IYPT

Fysikum tränar gymnasielever i vetenskapligt tänkande

En lista på 17 fysikaliska problemställningar publiceras varje år och fem ungdomar väljs ut till Sveriges landslag som reser till den internationella tävlingen. Helgen 8-9 oktober 2021 anordnar Vetenskapens Hus, Fysikum, Danderyds gymnasium och IYPT Sverige (International Young Physicists Tournament) ett forskningsläger för gymnasieelever som en förberedelse inför tävlingen.

Suvasthika Indrajit

Suvasthika Indrajith arbetar med experimentell fysik med atomära och molekylära joner vid DESIREE

- Jag började som postdoktor här på Fysikum i januari och vann 2021 års avhandlingspris från avdelningen för kemi och fysik inom det franska kemisällskapet (SCF) och det franska fysiksällskapet (SFP).

Sören Holst. Foto: Gunilla Häggström

Sören Holst undervisar fysik med kärlek

2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.

David Degerman

Vi mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång

- Vi har byggt ett instrument som mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång, till skillnad från tidigare där man endast kunnat mäta före och/eller efter reaktionen. Målet är att kartlägga varje litet kemiskt steg en molekyl måste ta för att fullborda reaktionen, säger David Degerman.

Marcus Högås, doktorand vid Fysikum

Marcus Högås är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2021 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Årets stipendiat är Marcus Högås, 29 år, doktorand vid Fysikum. 

Sara Strandberg

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

All materia på jorden och i universum är uppbyggd av elementarpartiklar som funnits sedan strax efter Big Bang. Wallenberg Scholar Sara Strandberg studerar hur partiklarna interagerar med varandra. Med hjälp av data från partikelkollideraren LHC i CERN fördjupar hon kunskapen om Higgsbosonen och dess roll i fysikens standardmodell.

Michael Odelius, professor, Fysikum

Hur kan kvantkemiska beräkningar bidra till utvecklingen av nya energikällor?

Michael Odelius arbetar med forskning, undervisning och samverkan vid Fysikum. ‒ Inom forskningen studerar jag vätskor och solcellsmaterial med datorsimuleringar baserade på kvantkemiska metoder.

Flera projekt från Fysikum får EU-finansiering inom Horizon 2020

”Advanced Methodologies for Next Generation Large Scale CMB Polarization Analysis” (CMB-INFLATE) får 1 140 800 euro för att bygga en gemenskap av forskare som utvecklar innovativa analyser av den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Ansvarig forskare är Jón Gudmundsson, Fysikum.
“Nonlinear Optomechanics for Verification, Utility and Sensing” (NOVUS) får 203.852,16 euro för att utveckla teoretiska verktyg för modellering av icke-linjära kvantoptomekaniska system. Ansvariga forskare är Igor Pikovski, Fysikum, tillsammans med Sofia Qvarfort, postdoktor.

Professor Lars GM Pettersson, Fysikum, Stockholms universitet

Om vattnets struktur och hur fiskar ”andas”

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik på Fysikum tilldelas Advanced Grant från ERC för projektet “Gases in Water”. Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Forskarna kommer att utveckla en förbättrad teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar genom datorsimuleringar av vätskorna.