Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Computer simulation of a merger of two neutron stars

KAW-anslag tilldelas tre projekt där forskare från Fysikum medverkar.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 20 framstående grundforskningsprojekt. Bland dem finns tre projekt där forskare från Fysikum har en viktig roll.

Corner states of light in photonic waveguides

Hörntillstånd av ljus

Forskare vid Fysikum har lyckats framställa en ny typ ljusvågor vars unika egenskaper kan bli viktiga t.ex. inom framtidens kommunikationsteknologi. I en nyligen publicerad artikel har de experimentellt visat hur nya idéer hämtade från teoretisk kvant- och materialfysik kan realiseras och användas i ett helt annat sammanhang, nämligen i optiska vågledare.

Markus Kowalewski - ERC grant

Fysikum får europeiskt anslag för energirelaterad forskning

Ett europeiskt nätverk av forskare från 8 länder har fått medel för energiforskning från EU kommissionen. I projektet ingår Markus Kowalewski och Michael Odelius från avdelningen för kemisk fysik på Fysikum. Genom studier av dynamik hos laddningsbärare kommer man fördjupa kunskapen om material för hållbara energikällor och lagring av energi.