Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Sören Holst. Foto: Gunilla Häggström

Sören Holst undervisar fysik med kärlek

2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.

David Degerman

Vi mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång

- Vi har byggt ett instrument som mäter det kemiska tillståndet mitt under reaktionens gång, till skillnad från tidigare där man endast kunnat mäta före och/eller efter reaktionen. Målet är att kartlägga varje litet kemiskt steg en molekyl måste ta för att fullborda reaktionen, säger David Degerman.

Marcus Högås, doktorand vid Fysikum

Marcus Högås är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2021 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Årets stipendiat är Marcus Högås, 29 år, doktorand vid Fysikum. 

Sara Strandberg

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

All materia på jorden och i universum är uppbyggd av elementarpartiklar som funnits sedan strax efter Big Bang. Wallenberg Scholar Sara Strandberg studerar hur partiklarna interagerar med varandra. Med hjälp av data från partikelkollideraren LHC i CERN fördjupar hon kunskapen om Higgsbosonen och dess roll i fysikens standardmodell.

Michael Odelius, professor, Fysikum

Hur kan kvantkemiska beräkningar bidra till utvecklingen av nya energikällor?

Michael Odelius arbetar med forskning, undervisning och samverkan vid Fysikum. ‒ Inom forskningen studerar jag vätskor och solcellsmaterial med datorsimuleringar baserade på kvantkemiska metoder.

Flera projekt från Fysikum får EU-finansiering inom Horizon 2020

”Advanced Methodologies for Next Generation Large Scale CMB Polarization Analysis” (CMB-INFLATE) får 1 140 800 euro för att bygga en gemenskap av forskare som utvecklar innovativa analyser av den kosmiska mikrovågsbakgrunden. Ansvarig forskare är Jón Gudmundsson, Fysikum.
“Nonlinear Optomechanics for Verification, Utility and Sensing” (NOVUS) får 203.852,16 euro för att utveckla teoretiska verktyg för modellering av icke-linjära kvantoptomekaniska system. Ansvariga forskare är Igor Pikovski, Fysikum, tillsammans med Sofia Qvarfort, postdoktor.

Professor Lars GM Pettersson, Fysikum, Stockholms universitet

Om vattnets struktur och hur fiskar ”andas”

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemisk fysik på Fysikum tilldelas Advanced Grant från ERC för projektet “Gases in Water”. Det finns nu allt starkare bevis för att det existerar två former av flytande vatten: en vätska med hög densitet (HDL) och en med låg densitet (LDL). Forskarna kommer att utveckla en förbättrad teoretisk beskrivning av hur vattenmolekyler interagerar genom datorsimuleringar av vätskorna.

Foto Ingmarie Andersson

Information om kurser som ges under sommaren och höstterminen 2021 på Fysikum

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning f.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut (Dnr. SU- FV-1.1.2-1620-20) att universitetet kan gradvis återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa myndigheternas regler och rekommendationer. Besked om höstterminens ska lämnas i god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.