Debattartiklar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Debattartiklar

Östersjöcentrum deltar i debatten

 

Östersjöcentrums medarbetare deltar ofta i samhällsdebatten, till exempel genom debattartiklar i tidningar och på webbplatser. Här nedanför presenteras ett urval av de senaste debattartiklarna.

Simmande sillstim

Fem forskare i SvD: ”Värna kustmiljön – inte storskalig fiskeindustri”

Utfiskningen av sill/strömming kan få mycket allvarliga konsekvenser för kustekosystemen. Regeringen och ansvarig myndighet kan inte längre ducka för problemet. Värna kustmiljön, inte det storskaliga industrifisket och flytta ut trålgränsen, skriver forskare i SvD Debatt idag.

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalier i avloppsvatten

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur de flesta av dem sprids i miljön är dålig. Emma Undeman och Marie Löf föreslår därför att man förbättrar övervakningen i avloppsreningsverken.

"Regeringen måste skydda strömmingen"

Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela kustekosystemet för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk? Det som nu sker hotar att spoliera mer än femtio års miljöarbete längs östkusten, skriver Östersjöcentrums forskare Henrik Svedäng tillsammans med Susanna Lidström och Sverker Sörlin från KTH i en debattartikel.

"Krafttag krävs om Östersjön ska möta klimatförändringarna"

Klimatförändringarna och deras möjliga följder måste från och med nu inkluderas i alla beslutsprocesser som rör Östersjön – både på EU-nivå och nationellt, skriver debattörer från Östersjöcentrum på SVT Opinion.

"Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden"

Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.

"Så bör Sverige minska övergödningen av Östersjön"

Åtgärder i svenskt lantbruk och svenska enskilda avlopp för att minska övergödningen i Östersjön gör skillnad, men det är viktigt att arbetet inriktas på att återställa vattenkvaliteten i våra kustvatten och i sötvatten. Det skriver tre forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

”Yrkesfiskarna är fel ute om krisen för torsken”

Sälen och de parasiter den sprider kan inte ses som varken huvudproblemet eller huvudorsaken till torskens kris i Östersjön. Det skriver tre experter vid Stockholms universitets Östersjöcentrum på SvD Debatt i en replik till yrkesfiskare.

”Vi kan få fyra år med insatser för Östersjön”

Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering. En politisk majoritet öppnar nämligen för viktiga åtgärder under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist, Östersjöcentrum på DN Debatt.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum