DESIREE. Foto: Eva Dalin
DESIREE. Foto: Eva Dalin
 

Detta profilområde spänner över många områden, från studier av enstaka isolerade atomer till grundläggande molekylära processer. Atomers och molekylers egenskaper studeras i avancerade anläggningar där de accelereras till mycket höga hastigheter och får kollidera med till exempel elektroner. Med Fysikums världsunika instrument DESIREE går det att accelerera och studera atomer vid temperaturer av bara några få grader Kelvin. Ett annat fält inom området handlar om att studera reaktioner med mycket snabba laserpulser och forskarna vid Fysikum är med och utvecklar en ny kraftfull så kallad röntgenlaser i samarbete med ledande laboratorier i USA och Tyskland. Tekniken gör det möjligt att studera material och biomolekyler på tidsskalor ned till miljondelar av en miljarddels sekund och med en upplösning som urskiljer enskilda atomer och molekyler.