Forskning old

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svensk webb 2021
  4. Centrala gamla
  5. Forskning old

Framstående forskning i en internationell miljö

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder fortlöpande till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen. Universitetets forskare ingår i Nobelkommittéer och nationella och internationella expertorgan.

Forskningsnyheter

  • Foto: Nathan Dumlao/Unsplash. ”Kreativitet är helt centralt för läraryrket” 2021-11-26 Genom att se lärare som designer tar vi fasta på kreativiteten i yrkesrollen. Det menar Elisabeth Rolf som har studerat pedagogiska mönster kopplade till elevers digitala kompetens.
  • Coronenmolekyler bidrar till rymdens komplexa kemi 2021-11-26 Kol är grunden för all organisk kemi och utgör livets byggstenar. Det finns en del bevis för att aminosyror och andra komplexa organiska molekyler kan bildas i rymden och spridas till planeter genom kometnedslag. Stora kolbaserade molekyler som coronen kan eventuellt bidra till skapandet av dessa organiska molekyler i rymden. Michael Gatchell har så länge han kan minnas haft ett intresse för hur universum fungerar. Här berättar han mer om sin forskning på Fysikums avdelning för Atomfysik och nya resultat som kan rita om bilden kring hur molekyler som coronen bidrar till rymdens kemi.
  • Nyfiken på kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska? Titta på IVIP:s video! 2021-11-17 Forskningsprogrammet IVIP, Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska, är avslutat (2013–2020). I en video sammanfattar de sina forskningsresultat.

Kommande disputationer

Doktorsavhandlingar upphängda på vägg. Foto: Ingmarie Andersson

Nyheter relaterade till coronaviruset

Coronarelaterad forskning vid SU. Mostphotos