Sverige var, som ett av 10 länder, med och grundade IAESTE vid Imperial College i London 1948. Sedan dess har organisationen – i samarbete med svenska företag, lärosäten och myndigheter – tagit emot flera tusen praktikanter från hela världen och gett lika många svenska studenter chansen att åka på kvalificerade internships utomlands. De samarbetar med allt från små, nischade företag till lärosäten, myndigheter som Trafikverket och storföretag som Volvo och Scania.

IAESTE Sveriges styrelse består av ordföranden Ulf Melin från Universitets- och högskolerådet (UHR), nationella sekreteraren samt representanter från lärosäten, företag och lokalkommittéer.

Kansliet finns på Chalmers i Göteborg. På lokal nivå drivs organisationen av studenter i lokalkommittéer och två nationella koordinatorer. De nationella koordinatorernar samordnar arbetet mellan lokalkommittéerna, vilka finns i sex städer: Lund, Linköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Luleå.

Praktikplatserna som erbjuds rör främst områdena teknik, naturvetenskap och arkitektur.

Mer information finns på www.iaeste.se.

Sista-minuten praktikplatser finns på http://iaeste.se/aktuella-praktikplatser/