Mer än 1000 stockholmare i alla åldrar vågade smaka på The Cosmic Cocktail under de tre evenemangen vi har varit med i September 2013.

Nästan 500 lämnade in en gissning på ingredienserna, men bara få har gissat rätt.

– Fysik i Kungsträdgården, i Kungsträdgården, Stockholm, den 7 september kl 11-17

– Forskar Fredag, Medborgarplatsen, Stockholm, den 27 September kl 10-16

– Astronomins dag och natt, Cosmonova, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, den 28 september, kl 11 – 15.

 

Vill du veta mer om universums innehåll?

 

Vad är mörk materia?

Observationer av galaxer (miljarder stjärnor som hålls tillsammans) eller galaxhopar (grupper av tiotals galaxer) tyder på att den materia vi kan se (stjärnor och gas) inte räcker till. Den kan inte ensam dra ihop galaxerna eller galaxhoparna med sin egen gravitationskraft. Så vi kommer fram till att det bör finnas något osynligt upphov till en del av den sammandragande gravitationskraften. Vi beskriver det som “mörkt” eftersom det inte lyser som annat på himlen, och vi kallar det mörk materia.

Det syns alltså “för lite” vanlig materia vart vi än ser oss om i universum, oavsett om vi tittar på galaxer, hopar av galaxer eller om vi betraktar ännu större strukturer.

 

Vad är mörk energi?

Genom att mäta ljusstyrkan hos avlägsna supernovor har forskare lyckats se hur universum expanderar, och att expansionen accelererar. Accelerationen tyder på att det finns en kraft som kan “slita” galaxer och andra större astronomiska objekt bort från varandra. En kraft som på stora avstånd är starkare än den hopsamlande gravitationskraften mellan dem. Vi kallar upphovet till kraften “mörk” energi eftersom den inte syns som ljuskällor på himlen. Den mörka energin motsvarar ungefär 68% av det totala energiinnehållet i universum, och den har konstant täthet. Den kan alltså inte att spädas ut! Så beter sig varken vanlig materia eller “mörk materia”.

Den enklaste beskrivningen av den mörka energin är den så kallade kosmologiska konstanten som redan Einstein introducerade i sin relativitetsteori. Men vi vet inte om det är rätt beskrivning! Därför fortsätter forskare att studera egenskaperna hos den mörka energin. Och den är ju den största delen av vårt universum…

Undrar du över ingredienserna? Här är svaret!