Ansök Online

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Askölaboratoriet
  5. Ansök Online

Boka vår infrastruktur!

Askö från ovan

Välkommen att fylla i ansökningar hos Östersjöcentrum online! Här kan du ansöka om plats på Askölaboratoriet, R/V Electra och Östersjöcentrums Asköstöd för doktorander vid Stockholms universitet. To our English application-site!

Askölaboratoriet och fartyg
Vår fältstation med fartyget R/V Electra af Askö är öppna för alla som önskar bedriva forskning, provtagningar, anordna marina kurser eller hålla projektmöten i våra lokaler. 

Forskningsansökningar som gäller sommarhalvåret behandlas tillsammans och skall vara oss tillhanda senast sista december. I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokningar! För examensarbeten vill vi att handledaren ansöker om plats. Forskningsprojekt med fisk som försöksdjur (provfisken eller experiment) måste kontakta Askölaboratoriets föreståndare för försöksdjur: forestandare.djurskydd.asko@su.se

Asköstöd

Marint verksamma doktorander vid Stockholms universitet som önskar arbeta på Askölaboratoriet kan ansöka om Asköstöd. Ansökan kan göras när som helst under året, förslagsvis i samband med att man ansöker om plats för forskning. Högst 20 000 kr per person och kalenderår beviljas. Läs mer!

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa