Askölaboratoriet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Infrastruktur
  5. Askölaboratoriet

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Attraktiv infrastruktur

- för framgångsrik forskning om havet

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, dykeri och båtar, inklusive fartyget R/V Electra, och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

Läs artikeln Sextio år av forskning om Östersjön

Välkommen att ansöka online:

Hur övervakas havsmiljön?

Sverige har ett system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar. Miljöövervakning och forskning är två ömsesidigt beroende delar av denna verksamhet. Den svenska miljöövervakningen utförs på internationell, nationell och regional nivå.

Hur mår havet?

Resultaten från den nationella miljöövervakningen av haven presenteras på webbplatsen Sveriges vattenmiljö.

Östersjöcentrum deltar i produktionen av den regionala rapporten  Svealandskusten. Där sammanfattas miljötillståndet i detta havsområde.