Skeppsklockan ringer och R/V Electra förklaras invigt! Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet
Skeppsklockan ringer och R/V Electra förklaras invigt! Foto: Anna-Karin Landin


Solen strålade ute vid Kolskjulet på Kastellholmen och R/V Electra låg förtöjd intill den ståtliga Briggen Tre Kronor. Inne i Kolskjulet fick besökarna höra forskningsföredrag om hur fartyget kan användas inom oceanografi, geologi och ekologi. Ombord ordnades guidade rundvandringar för att få se den toppmoderna utrustningen med egna ögon.

Forskare, här geologen Volker Brüchert, visade utrustning ombord. Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet
Flera forskare och experter visade utrustning ombord, här syns geologen Volker Brüchert. Foto: Anna-Karin Landin

Under den officiella ceremonin överlämnade finansiären Stefan Persson från Familjen Erling-Perssons Stiftelse skeppsklockan till Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Stefan Persson lovordade i sitt tal det nya fartyget, och såg fram emot den framtida forskningen i Östersjön.

Stärker fortsatt forskningssamverkan

Astrid Söderbergh Widding berättade i sitt tal om den långa tradition av Östersjöforskning vid Askölaboratoriet.

- Electra kommer att både fullfölja och förnya traditionen från pionjärernas Asköera genom att samla forskare från många ämnen och olika perpektiv för att få en samlad helhetsförståelse av Östersjön, sade hon. Därefter ringde hon i skeppsklockan och förklarade fartyget invigt!

- Det har varit en lång process med fartygets byggnation så nu känns det helt fantastiskt att Electra faktiskt är invigt, sade Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum. Det arbete som vår fartygsgrupp, bestående av olika experter och våra egna anställda, har bidragit med sedan planeringsstart har varit helt avgörande för att vi nu ska kunna stå här och fira idag.   

Så kan vi använda R/V Electra inom den marina forskningen

Klicka för att höra de filmade forskningsföredragen:

Fyra forskningsföreträdare från olika institutioner vid Stockholms universitet berättade hur de vill nyttja forskningsplattformen R/V Electra inom sina respektive marina forskningsområden.

 • R/V Electra: Ny teknik, nya samarbeten, ny forskning och nya möjligheter 
  Martin Jakobsson, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
 • Vilken fysisk oceanografi kan vi utföra med nya fartyget?
  Jonas Nycander, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Seafloor evidence for collapse of the southern Scandinavian Ice Sheet
  Sarah Greenwood, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
 • Havbottnarnas ekosystemfunktioner: från småskaliga experiment till storskalig förståelse
  Alf Norkko, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet