Kemikalieindustrin har hamnat i skuggan när de stora utsläppen av PFAS, som hamnat i miljön genom användningen av brandskum, diskuteras. Det menar jurister och miljöforskare från Stockholms universitet, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet i en gemensam debattartikel på Altinget Miljö och Energi.

I Blekinge har tingsrätten fastställt att det kommunala vattenbolaget ska kompensera sina kunder för personskada på grund av de hälsorisker som de höga halterna PFAS i dricksvattnet orsakat. Det är bra om de som drabbats får ersättning men domen belyser också allvarliga systemfel, menar bland andra Christina RudénBrita BohmanIan Cousins och Marie Löf från Stockholms universitet.

Läs hela debattartikeln här:

Forskare om PFAS-skandalen: Kemiindustrin har hamnat i skuggan