Ombord på R/V Aurelia

Forskningsfartyget Aurelia lyckades tack vare bra väder ta sig från Askö till Visby. Där låg hon på paradplats den 1-3 juli och hälsade alla välkommen ombord på Öppet skepp mellan 11 och 17. Det var ett populärt evenemang och totalt kom drygt 500 besökare ombord.

I laboratoriet kunde man själv utforska småkryp i lupp och lära sig mer om verktyget Baltic Nest som visar hur Östersjön påverkas av näringsutsläpp.

Tre gånger per dag gav forskare vid Östersjöcentrum korta föreläsningar om aktuella frågor. På däck fanns utställningar om främmade arter, blåstången som indikator på hur havet mår och övergödningens effekter på vattenväxter.

Tre korta filmer där forskare förklarar:

Mediefokus på onsdagen

Under Miljöpartiets dag på onsdagen var Östersjön i medias fokus. Vår sedimentpropp med en död botten från utställningen ombord på Aurelia fick vara med på språkrörens presskonferens.

Lena Kautsky kommenterarade Miljöpartisters utspel om nya marina reservat i MiljöAktuellt

Bo Gustafsson pratade övergödning i både TV4 och Radio Gotland


Hållbara hav

Östersjöcentrum var också med i flera av Hållbara Havs aktiviteter ombord på Briggen Tre Kronor

  • Östersjön – Vem bryr sig? Miljöminister Lena Ek samtalar med Tina Elfwing från Östersjöcentrum och Magnus Breitholtz från Stockholms universitet. Samtalet finns på YouTube
  • Östersjön – kemikalier på menyn. Hur påverkar dina matvanor miljön och hälsan? Bo Gustafsson medverkade tillsammans med Unga Gröna Ekokockar, Johan Cejie från KRAV, Christina Snöbohm från Coop och Livsmedelsverket.

Östersjöveckan

Östersjöcentrum var förstås också med under Östersjöveckan som anordnades av Forum Östersjön och Uppsala universitet. På fredagen var vi värdar inom samarbetet Havsmiljöinstitutet, för Östersjöveckans seminarier om havsmiljöforskning.

Samtliga seminarier från Östersjöveckan sändes live och finns att se i efterhand: Östersjöveckan, Uppsala universitet

Ett hav av kunskap: Hur nyttiggörs forskningen

Tina Elfwing från Östersjöcentrum höll i inledningsanförandet. Därefter följde en diskussion under ledning av Ingrid Pettersson från Formas. I panelen satt Kajsa Tönnesson från Havsmiljöinstitutet, Lena Sommestad, Landshövding i Halland, Mats Svensson, forskningschef på HaV och Sif Johansson från Mistra EviEM.

Se seminariet i efterhand via Uppsala universitets videoportal

Vem sätter agendan i havsmiljödebatten?

Helena Markstedt från Östersjöcentrum var moderator. Jonas Nilsson från Havsmiljöinstitutet höll inledningsanförandet och i panelen satt Anita Brodén, Riksdagsledamot för Folkpartiet, Mikael Salo, Chefredaktör på Miljöaktuellt, Mattias Goldman från tankesmedjan Fores och Lovisa Hagberg från WWF.

Se seminariet i efterhand via Uppsala universitets videoportal