Hur ska viktig men ofta komplex kunskap från forskningen få tillräcklig inverkan på samhällsutvecklingen? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan forskare, journalister, politiker och samfund att se till att förmedla och ta tillvara resultat från vetenskapen? Vad finns det för hinder mot att sprida eller använda nya forskningsrön?

Det diskuterades 14:30-15:10 som en del av Stockholms universitets seriesamtal om Möten mellan människa och miljö – vilken kunskap krävs för kloka beslut?.

Axplock av panelcitat

"Kärlek släpper inte ut koldioxid, så vi kommer inte att ha tråkigt" Antje Jackelén.

"Det finns så många saker som jag skulle vilja att naturvetare förstod om politik" Maria Wetterstrand.

"Vi har inte bara klimatångest, utan även Östersjöångest. Forskningen har en roll i att lindra den." Tina Elfwing.


Samtalet spelades in av Stockholms universitet, klicka på play!

Deltagare:

  • Johan Rockström, professor och föreståndare Stockholm Resilience Centre,
  • Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum,
  • Andreas Duit, docent Statsvetenskapliga institutionen,
  • Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop och
  • Maria Wetterstrand, ordf. Miljömålsrådet.
  • Moderator: Johan Kuylenstierna chef för Stockholm environment institute (SEI).