Haven är jordens blåa lungor men att de i en tid av ökade växthusgasutsläpp fungerar som koldioxidsänkor har också lett till försurning. Larmrapporterna om detta har blivit fler och fler på global havsnivå, men hur ser det ut för Östersjön?

I ett kustnära hav som Östersjön finns det flera faktorer som påverkar försurning vilket gör situationen mindre förutsägbar än i världshaven. Övergödningsproblematiken och klimatförändringar bidrar ytterligare till detta. Hur anpassningsbart är Östersjön till ytterligare ett tryck? Hur påverkas Östersjöns organismer och ekosystem?

Välkomna på Baltic Breakfast den 15 januari 2020 om havsförsurning, dess orsaker och betydelsen för Östersjön och marint liv!

 

Medverkande:

Erik Gustafsson, doktor i oceanografi och forskare för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Monika Winder, professor i marinekologi vid institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet

 

Anmälan 

Föranmälan krävs senast 13 januari. Anmäl dig genom att klicka här.

 

Praktisk information

Tid: 15 januari kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.