Den här frukosten har redan ägt rum

Du kan se hela seminariet här ovan och här hittar du presenationerna och en summerande artikel om frukosten.
TV4 Nyheterna: Trots miljonsatsning - blåmusslor inte lösning på övergödningen 

Bakgrund

Det finns idag kommersiella musselodlingar bland annat på den svenska västkusten och i Danmark. Blåmusselodlingar är lovande för att producera mat från havet, men på senare tid har musselodlingar även förespråkats som en åtgärd för att minska övergödningen i Östersjöns kustområden. Grundtanken är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas upp ur vattnet.

Den låga salthalten i Östersjön gör att blåmusslor utmed svenska östkusten växer långsammare, har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve än musslor på svenska västkusten. Det gör att potentialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är betydligt sämre än vad man tidigare uppskattat.

Forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum menar att storskalig musselodling i Östersjön inte är ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda övergödningen och att det finns risk för negativa miljöeffekter. Andra aktörer hävdar att musselodling kan vara ett bra sätt att fånga upp näringsämnen och att skapa arbetstillfällen.

Välkomna att vända och vrida på dessa frågor från olika vinklar och utifrån nuvarande kunskapsläge med oss.

Medverkande

Nils Hedberg, marinekolog, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Martyn Futter, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tid: 25 april kl.8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 
Anmälan: Anmäl dig här senast 22 april

Läs mer:

Policy Brief: Musselodling i Östersjön (500 Kb)

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.