Bakgrund

Östersjön är ett av världens mest känsliga och unika innanhav. Det är kraftigt övergött, har ett torskbestånd i kris och är förorenat av kemikalier och plast. Men havet är inte dött och på övergödningssidan kan vi se en försiktig men tydlig återhämtning. Rätt politiska beslut kan alltså göra stor skillnad.

Östersjöcentrum arbetar med de stora miljöutmaningarna. Utöver forskning har vi i uppdrag att kommunicera relevant forskning till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Särskilda insatser läggs på att överbrygga gapet mellan forskning och policy.

Många kloka politiska beslut har tagits för att åtgärda miljöproblemen men mer behöver göras. Vad som behöver göras är inte nytt och har lyfts av många andra aktörer tidigare. Ändå görs inte tillräckligt. I dessa valtider är det viktigt att Östersjön får sin röst hörd.

Därför har Östersjöcentrum valt ut åtta åtgärder som vi anser ska genomföras under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot ett friskare hav. Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till dessa åtgärder.

Medverkande

Åsa Westlund, Socialdemokraterna
Emma Nohrén, Miljöpartiet
Jens Holm, Vänsterpartiet
Lars Tysklind, Liberalerna
Kristina Yngwe, Centerpartiet
Jesper Skalberg, Moderaterna
Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna
Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna

Moderatorer: Hanna Sjölund och Gun Rudquist

Tid: 29 augusti kl.8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 
Anmälan: Du anmäler dig till frukosten här senast 27 augusti

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.