Bakgrund

Marint områdesskydd är ett viktigt verktyg för att skydda biologisk mångfald i våra havsområden. Sverige har nu nått upp till det kvantitativa målet om 10 % skydd, men det finns fortfarande brister i kvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten har under våren arbetat med ett regeringsuppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden. Det ska redovisas till regeringen 31 maj. I uppdraget ingår att utreda bottentrålningens effekter och se över behovet av fiskeregleringar för att uppnå bevarandemålen i skyddade områden.

Under seminariet kommer vi att belysa vad forskningen säger om effekterna av bottentrålning och annat fiske på ekosystem och biologisk mångfald i skyddade områden i Sverige. Finns det ett behov av ytterligare fiskeregleringar - och i så fall vilka?

Välkomna att fördjupa er i ämnet och diskutera det med oss från olika vinklar och utifrån nuvarande kunskapsläge.

Medverkande

Sofia Wikströmdocent i marinekologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Ulf Bergström, marinekolog och verksamhetsledare för områdesskydd och marin planering vid Kustlaboratoriet SLU Aqua

Tid: 22 maj kl.8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 
AnmälanAnmäl dig här senast 20 maj

Läs mer:

Policy Brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.