Läs en sammanfattning av seminariet på webbmagasinet Baltic Eye.

 

Tid: 11 juni kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida.

Anmälan: Du anmäler dig till frukosten här senast 10 juni

Att det finns fosfor i bottensedimenten i haven pratas det en hel del om medan man knappt nämner att mycket större mängder fosfor ansamlas på land. Detta kallar man på engelska för ”legacy P”, vilket direktöversatt blir fosforarvet. Det handlar alltså om ansamlingar – depåer – av fosfor som är ett resultat av hur fosfor har hanterats i jordbruks- och avloppssektorn. Källorna är mineralgödsel, stallgödsel och slam från avloppsreningsverken. 

Forskning vid bland annat Stockholms universitets Östersjöcentrum visar att dessa depåer av fosfor är mycket större än fosforansamlingarna på havsbotten. Depåerna spelar stor roll för läckaget av fosfor från land till hav och har därmed inverkan på övergödningen.

Läs vår Policy Brief om legacy P

Pågående forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet studerar samma fråga men tar den från ett regionalt makroperspektiv till fältnivå. Dagens rekommendationer för fosforgödsling baseras enbart på jordens förråd av lättillgänglig fosfor. I ett pågående projekt studeras nu metoder för kvantifiering av mängd och tillgänglighet av stabilare fosforformer, med förhoppningen att förbättra gödslingsrådgivningen.

Vänligen observera att detta frukostseminarium kommer att hållas på engelska.

Medverkande:

  • Michelle McCrackin, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Sabina Braun, doktorand vid Institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som arrangeras av Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.