Läs en sammanfattning av seminariet på webbmagasinet Baltic Eye.

 

Övergödning är ingen ny fråga. Tvärtom är den ständigt aktuell både i debatt och här på Baltic Breakfast. Så sent som i juni arrangerades ett frukostseminarium om hur fosfordepåerna på land har utvecklats över tid. Nu går vi vidare och diskuterar tidsserier för näringsstatusen i havet. Hur kan ett framtida Östersjön se ut?

Forskning vid Stockholms universitets Östersjöcentrum visar att halterna av kväve och fosfor inte längre ökar, det vill säga näringsbelastningen har gått ner så mycket att Östersjön inte längre ”laddas upp” med mer näringsämnen. Modellsimuleringar visar till och med att Östersjön långsamt kommer att tappa näringsämnen och att man kan förvänta sig mindre övergödning på sikt. Samtidigt vet vi att mellanårsvariationerna i Östersjön är stora och kan dölja trender under lång tid. Vilka tidsperspektiv handlar det om? 

Att näringshalterna minskar påverkar givetvis hela ekosystemet. Övergödningen är en av de viktigaste påverkansfaktorerna. Plankton, bottenlevande djur, fisk och även fisket påverkas av övergödningen. Men hur, är frågan. Påverkan är inte alltid direkt eller tydlig. Kan forskningen redan nu säga något om effekter på växter och djur? 

Välkomna på frukostseminarium för att höra det senaste om läget för övergödningen och effekter på ekosystemen. Vänligen notera att delar av seminariet kommer att hållas på engelska. 
 

Medverkande

Bo Gustafsson, docent i oceanografi, forskare och föreståndare för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Maciej Tomczak, PhD marinekologi, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

 

Praktisk information

Tid: 2 oktober kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
 

Anmälan: Föranmälan krävs. Anmäl dig genom att klicka här.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.