De svenska kusterna är mycket populära områden för rekreation och friluftsliv. De erbjuder ovärderliga möjligheter till naturupplevelser och är basen för en betydande besöksnäring. Samma kustmiljöer bidrar också till hela havets ekosystem genom att vara hem och barnkammare för många växt- och djurarter. Men dessa sociala, ekonomiska och ekologiska värden är hotade av påverkan från mänskliga aktiviteter.
 
Hoppingivande är att det med rätt insatser går att återställa havsmiljön.
 
Det här frukostseminariet lyfter vad vi vet om åtgärder för att skydda och återställa kustmiljöer. Vad kan vi åstadkomma med stärkt skydd och smart restaurering? Vi gör en djupdykning i exemplet med ålgräs och återetablering av ålgräsängar. Dessa sjögräsängar är inte bara barnkammare för många arter, utan fungerar även som effektiva kolsänkor, vilket också gör dem betydelsefulla i ljuset av de pågående klimatförändringarna. Vilka ekonomiska insatser behövs och hur görs återetableringen av ålgräsängar mest effektiv? 
 

Medverkande

Sofia Wikström, docent i marinekologi, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Patrik Kraufvelin, docent i numerisk marinekologi, Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Per-Olav Moksnes, docent i marinekologi, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, och Havsmiljöinstitutet.

 

Läs mer

Vid seminariet presenteras Östersjöcentrums nya policy brief som kan läsas här: Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem.

 

Frågor och diskussion

Vi ser gärna att publiken ställer frågor före och under seminariet.
Maila din fråga till ostersjocentrum@su.se
Skriv din fråga på Sli.do med koden #39074
Diskutera ämnet på twitter med hashtag #balticbreakfast

Är du journalist? Kontakta oss gärna för att boka separata intervjuer med forskarna efter seminariet!

 

Tips!

För dig som är intresserad av biologisk mångfald ordnar Östersjöcentrum tillsammans med SEArica (European Parliament Intergroup Seas, Rivers, Islands & Coastal Areas) ytterligare ett spännande digitalt seminarium den här veckan. Läs mer om seminariet Marine biodiversity in a changing climate: How do we best enable the Baltic Sea ecosystem to be part of the solution? här på Östersjöcentrums engelska webbplats eller direkt på SEAricas webbplats.

 

SEArica 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till de samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Läs om våra tidigare frukostseminarier och se inspelningar här!

Har du synpunkter eller tips, mejla oss gärna!