En sammanfattning av seminariet kan läsas på Baltic Eye-webben!

 

Januariöverenskommelsen enades S, MP, C och L om att denna lagstiftning ska ses över och regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk utredning sommaren 2019.På frukostseminariet kommer vi att presentera forskning som är relevant för en översyn av strandskyddet. Vi kommer att berätta om strandskyddets funktion; strandexploatering längs kusten och hur bryggor och båtar påverkar undervattensnaturen. Vi kommer också att ta upp det historiska perspektivet – varför har vi strandskydd; hur strandskyddet påverkar den bofasta befolkningen och fritidsboende; vad betyder strandskyddet för naturturism och friluftsliv.

Till vår hjälp att reda ut begreppen har vi:

Joakim Hansen, miljöanalytiker vid Stockholms universitets Östersjöcentrum med inriktning på kustens grunda bottnar.

Klas Sandell, senior professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, medförfattare till böcker som exempelvis ”Planera för friluftsliv…”, ”Friluftshistoria…” och ”Friluftslivets pedagogik…” samt åretruntboende i skärgården.

 

Seminariet kan även ses i sin helhet genom att klicka på videolänken högst upp på denna sida.