Den här frukosten har redan ägt rum

Du kan se hela seminariet här ovan och här hittar du presentationerna och en summerande artikel om frukosten.

Bakgrund

Allt som lever behöver fosfor. Utan tillräckligt med fosfor kommer det bli svårt att klara livsmedelsförsörjningen. Det finns inte hur mycket fosfor som helst. Råfosfat är en ändlig resurs som bryts i gruvor. Därför har EU-kommissionen satt upp råfosfat på listan över kritiska råvaror och initiativen kring cirkulär ekonomi betonar fosfor.

Fosforn flödar i livsmedelssystemet – från gruvan via handelsgödsel till åkermarken där en del tas upp av växterna och viss fosfor blir kvar i marken med risk för läckage till vatten. Vidare med grödan – oftast via djuren - för att till sist som livsmedel hamna i oss människor. Men en hel del fosfor går vidare från människor och djur i lantbruket och hamnar i folkgödsel respektive stallgödsel. Stallgödseln återförs oftast till åkermarken, men inte alltid på ett effektivt sätt, och reningsverken samlar upp det mesta av fosforn från folkgödseln. Med andra ord ett flöde av fosfor som borde vara cirkulärt men idag har stora förluster, samt en livsmedelsproduktion som är beroende av importerad handelsgödselfosfor.

Att det gäller att minska förlusterna av fosfor i systemet och effektivisera cirkulationen, är de flesta överens om. Var finns fosforn? Hur stor är potentialen för återcirkulering? Var ska man sätta in de kraftfullaste åtgärderna? Vilken roll spelar stallgödseln?

Läs vår Policy brief:

Policy Brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket (461 Kb)

Medverkande

Michelle McCrackin, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Conrad Stralka, Stiftelsen Baltic Sea 2020


Tid: 17 januari kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.