Baltic Breakfast: Förändrat klimat påverkar Östersjöns mångfald

Inte bara luften utan också haven blir varmare när klimatet förändras. I delar av Östersjön har temperaturen redan stigit påtagligt de senaste decennierna och förändringarna kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden i havet. Vid senaste Baltic Breakfast, som arrangerades helt digitalt, presenterade Christoph Humborg och Alf Norkko den senaste forskningen på området. Läs hela nyhetsartikeln i vårt webmagasin!

 

Om evenemanget:

Extrema temperaturer 

Sommaren 2018 var extremt varm, vilket fick stora konsekvenser på land när det kom till färskvattenförsörjning och bränder. Men även Östersjön påverkades. Vattentemperaturen vid kusten blev den högst uppmätta sedan 1926. 

Växthusgaser ökar

Värmeböljan ledde till att koldioxid och metangas bubblade upp från sedimenten i en utsträckning som kan jämföras med hotspots för utsläpp av växthusgaser i Sibirien. Dessa bidrar i förlängningen till klimatförändringarna.

Påverkan på biologisk mångfald

Även kustens ekosystem påverkas av den ökade temperaturen. Här finns den största mångfalden arter och här finns också många av de ekosystemtjänster som vi människor nyttjar och som nu ställs inför stora utmaningar.

  • Varför bubblar metangas upp i Östersjön i en sådan utsträckning?
  • Hur påverkar klimatförändringarna den kustnära biologiska mångfalden?
  • Då Östersjön står inför globalt orsakade problem, vad kan vi göra på regional nivå för att mildra effekterna? 

Det är frågorna i fokus för Baltic Breakfast 15 april! 

Medverkande

  • Christoph Humborg, professor i biogeokemi i kustnära miljö och vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

  • Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet, samt gästprofessor på Östersjöcentrum, Stockholms universitet.
Blåmusslor påverkas av värmen. På bilden har blåmusslorna dött och man ser svavelbakterier breda ut sig istället. Bilden är tagen av Mats Westerbom, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet.
Blåmusslor påverkas av värmen. På bilden har blåmusslorna dött och man ser svavelbakterier breda ut sig istället. Bilden är tagen av Mats Westerbom, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet.

 

Länkar till bakgrundsläsning i vårt webbmagasin: 

Praktisk information

Seminariet kommer att hållas digitalt och visas på denna sida. Ingen föranmälan krävs.  Vid detta seminarium uteblir vår frukostbuffé som vanligtvis ingår när vi är på plats i Scandic Klara.

 

Ställ frågor och diskutera redan nu

Som vanligt ser vi gärna att publiken tar aktiv del i diskussion i seminariets avslutande del. Det går bra att skicka frågor redan nu eller under seminariets gång. 

  • Skicka ett meddelande till oss på twitter, eller twittra ut en fråga med hashtaggen #balticbreakfast
  • Mejla oss din fråga: ostersjocentrum@su.se
  • Skriv din fråga i evenemangsplattformen Slido, ange koden: 15499

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. 

Se filmer och läs om våra tidigare frukostar här!