Läs en sammanfattning av seminariet här.

 

Mycket av miljöforskningen syftar till att vara underlag för beslut i politiken, förvaltningen eller andra delar av samhället. Vägen är lång inte bara från forskning till besl1utsfattare, utan även från politiska mål till måluppfyllelse. Det gäller i Sverige, inom EU och globalt. Många miljömål uppnås inte, i andra fall är förseningen stor. Bättre genomförande är helt centralt.

Många som är verksamma inom politik, förvaltning och praktik är frustrerade över gapet mellan mål och genomförande. Förklaringarna till problemen är många men ofta saknas en helhetssyn. Få kan överblicka hela kedjan från beslut om mål till genomförande i praktiken, Även forskningen på området är begränsad.

Det behövs mer kunskap om orsakerna till att mål inte uppnås. Vilka är mekanismerna bakom utebliven eller försenad måluppfyllelse? Vilken betydelse har forskning och politik? Hur kan gapen mellan leden i genomförandekedjan överbryggas? Vad kan vi lära från fallstudier och forskning om policyprocesser?

På frukostseminariet presenteras ny forskning om mekanismer bakom försenad måluppfyllelse i miljöpolitiken, som grund för en gemensam diskussion.

 

Medverkande

Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns Högskola

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan

 

Anmälan 

Föranmälan krävs senast 10 februari. Anmäl dig genom att klicka här.

 

Praktisk information

Tid: 12 februari kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
 

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.