Strandskyddet är en återkommande debattfråga. Just nu är den extra aktuell eftersom strandskyddsutredningens betänkande (SOU 2020:78) ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”, som presenterades förra året, just nu är ute på remiss.

Strandskyddsutredningen kom till 2019 som ett resultat av den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Inför starten av utredningen ordnade Östersjöcentrum ett frukostseminarium om forskningsresultat rörande strandskyddets funktion; strandexploatering längs kusten och hur bryggor och båtar påverkar undervattensnaturen. Vi tog också upp frågor som varför vi har strandskydd, hur det påverkar den bofasta befolkningen och fritidsboende samt vad skyddet betyder för naturturism och friluftsliv.

Nu, med facit i hand, är det dags att låta forskarna reflektera kring utredningens förslag. Vad innebär förslagen för havsmiljöarbetet och för möjligheterna att uppnå miljömålen för kust och hav? Ger de förutsättningar för ett tillräckligt skydd för känsliga och värdefulla marina miljöer?  Eller innebär de tvärtom en risk för försämrat skydd? 

Under frukostwebbinariet presenteras och diskuteras olika aspekter av strandskyddsutredningens förslag, både utifrån rättsliga och marinbiologiska utgångspunkter.

Välkomna!

Medverkande

Sofia Wikström, docent i marinekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Anna Christiernsson, docent i miljörätt, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Praktisk information

Webbinariet sänds på den här hemsidan onsdag 14 april 2021 kl  08:30 - 09:15. Ingen föranmälan krävs.

Sändningen finns tillgänglig även i efterhand.

Är du journalist och vill komma i kontakt med våra experter – hör av dig till oss! 

Ställ frågor

Vi ser gärna att tittarna ställer frågor till de medverkande, både före och under seminariet.

Du kan ställa din fråga via Sli.do med koden 22102 eller genom att maila oss på ostersjocentrum@su.se.

Vi försöker besvara så många frågor som möjligt i direktsändning. Alla frågor och svar publiceras även i efterhand i vår webbmagasin balticeye.org.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till de samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Läs om våra tidigare frukostseminarier och se inspelningar här!