Fisket efter sill/strömming är i ton räknat svenska fiskares näst största fiske i Östersjön. Bara skarpsillsfisket är större. De senaste åren har strömmingsfisket i Östersjön diskuterats allt mer i Sverige, bland annat till följd av rapporter om minskande bestånd i kustnära områden. De stora trålarnas roll har debatterats, liksom vad fisken ska användas till – som fiskmjöl till exempelvis minkuppfödning eller fiskodling, eller som mat till människor. 

Enligt de svenska miljömålen ska havets resurser nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Fram till 2005 förvaltades Östersjöns sill/strömming som två bestånd. Idag förvaltas sill/strömming som fyra bestånd. Men denna uppdelning är inte given. Flera olika mindre delpopulationer kan ingå i ett bestånd. Den nuvarande uppdelningen är en kompromiss mellan olika forskares uppfattningar om skilda delpopulationer och bland annat praktiska begränsningar. Denna grova uppdelning har hittills inte ansetts vara problem vid den kortsiktiga fiskeförvaltningen, samtidigt som viktig information kan gå förlorad. 

Hur står det egentligen till med strömmingen i Egentliga Östersjön och Bottenhavet? Hur ser sambanden ut mellan strömmingen i öppna havet och den vid kusten och i skärgården?  Med nya metoder kan vi få mer kunskap om hur olika delpopulationer skiljer sig genetiskt. Kan det kunskapen bidra till en bättre förvaltning, genom att vi till exempel får reda på om det finns särskilda delpopulationer i skärgården?

Välkomna på Baltic Breakfast webbinarium den 17 februari för att diskutera hur det står till med strömmingen och genetiska skillnader inom strömmingsbeståndet!
 

Medverkande

Magnus Appelberg, senior advisor, professor med fokus på fiskeekologi vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

 

Ställ frågor

Vi ser gärna att tittarna ställer frågor till de medverkande, både före och under seminariet.

Du kan ställa din fråga via Sli.do med koden 22102 eller genom att maila oss på ostersjocentrum@su.se.

Vi försöker besvara så många frågor som möjligt i direktsändning. Alla frågor och svar publiceras även i efterhand på vår webb.

 

Praktisk information

Webbinariet sänds på den här hemsidan onsdag 17 februari kl 08:30-09:15. Ingen föranmälan krävs.

Sändningen finns tillgänglig även i efterhand.

Är du journalist och vill komma i kontakt med våra experter – hör av dig till oss! 

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.