Från att ha varit nere på riktigt låga nivåer under 1980-talet har populationerna av såväl säl som skarv mångdubblats till idag. Periodvis höjs röster om att det är konkurrens om fisken och att säl- och skarvbestånden behöver begränsas. Lika ofta hörs argument om att Östersjöns miljöproblem stavas övergödning och överfiske snarare än skarv och säl.

I en vetenskaplig artikel publicerad 2017 går forskare från bland annat Stockholms universitet igenom litteraturen beträffande hur mycket fisk av olika arter som säl och andra däggdjur samt fåglar konsumerar och jämför det med fångsten från såväl kommersiellt fiske som fritidsfiske.

Slutsatsen är att fåglar och vattenlevande däggdjur förmodligen har en begränsad påverkan på populationerna av de kommersiellt viktiga fiskarterna. I centrala och södra Östersjön äter fågel och säl ungefär lika mycket plattfisk som fångas av fiskenäringen varför det potentiellt finns konkurrens om fisken.

I kustnära områden äter fågel och säl två till tre gånger så mycket fisk som fångas av fiskenäringen varför en konkurrenssituation, i alla fall lokalt, är trolig, enligt författarna till artikeln. 

Diskussionen i forskarsamhället är livlig och flera finländska forskare gick i polemik och hävdade att slutsatserna i artikeln inte alls motsvarar finska forskningsresultat. Frågan är med andra ord såväl vetenskapligt som politiskt högaktuell och allt för intressant för att inte gräva djupare i. 

Medverkande:

Sture Hansson, Stockholms universitet
Henrik SvedängStockholms universitet
Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet
Ebba Henning Planck, Naturvårdsverket

Moderator: Markus Larsson, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Läs mer

En sammanfattning av frukostseminariet finns att läsa på webbmagasinet Baltic Eye.

På havet.nu har vi samlat den vetenskapliga artikeln och andra intressanta artiklar i ämnet. Läs mer

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.