Baltic Breakfast

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Evenemang
  6. Baltic Breakfast

Den här webbplatsen har upphört. 

Våra nyheter, evenemang och information hittar du här: su.se/ostersjocentrum

Baltic Breakfast - Frukost kring aktuella Östersjöämnen

Baltic Breakfast - Foto: Mona Wallin

Östersjöcentrum arrangerar frukostseminarier en gång i månaden. Där presenteras den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Alla som arbetar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen och/eller är engagerade i Östersjöfrågor är välkomna.

Seminarierna livesänds och kan ses även i efterhand.

Se filmen "Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?" och få reda på mer om våra Baltic Breakfasts. 

Read about Baltic Breakfast in English  

Baltic breakfast: Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change

The coastal zones are among the most effective areas on Earth at sequestering carbon from the atmosphere. Treated right, these ecosystems are important cornerstones in climate change mitigation, but if degraded, they instead release large amounts of greenhouse gases, re-enforcing global warming.

Baltic Breakfast: Increased consumption of seafood from a sustainability perspective

Summer vacation is approaching with lots of barbecue opportunities. But what should we eat? Will increased consumption of seafood benefit food sustainability and the marine ecosystems? What can science tell us about environmental impact of increased seafood consumption? Are consumers interested in buying sustainable seafood?

Baltic Breakfast: Hotade sjöfåglar – problem och åtgärder

Hur ser det egentligen ut för sjöfåglarna i Östersjön? Svaret är att det beror helt på vilken art man tittar på. Vissa arter minskar drastiskt, medan andra arter klarar sig bra eller till och med ökar i antal.

Nya förslaget till strandskydd - skyddar det tillräckligt?

Hur ska det svenska strandskyddet se ut i framtiden? Frågan är politiskt aktuell då en utredning föreslår flera förändringar i skyddet. Vid april månads Baltic Breakfast fördjupar vi oss i de ekologiska och juridiska konsekvenserna av förslaget.

Baltic Breakfast: Micropollutants in wastewater

At the upcoming Baltic Breakfast 17 March researchers from the Chempact project present recent research on micropollutants entering the Baltic Sea through wastewater.

Baltic Breakfast: Strömmingsfiske i svenska vatten

Februari månads Baltic Breakfast handlar om strömmingsfisket. Hur går det för strömmingen i Egentliga Östersjön och Bottenhavet? Kan ny kunskap om genetik leda till en bättre förvaltning?

Havsforskarnas betyg på miljömålsberedningens förslag

Efter ett och ett halvt års arbete har nu miljömålsberedningen lämnat sina förslag på åtgärder för friskare hav till regeringen. Forskarkontakterna har varit många, inklusive med oss här på Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Chemicals and hazardous substances accumulates in our seas. Photo: Tomas Järnetun/ Azote

Baltic Breakfast on the new EU Chemicals Strategy

A Baltic Breakfast webinar where chemical experts from Stockholm University and The Royal Institute of Technology gave their views on the recently presented EU Chemicals Strategy.

Baltic Breakfast: Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem

Välkomna till ett digitalt frukostseminarium om åtgärder för att skydda och återställa våra kustmiljöer! Datum: Onsdag 4 november kl 8:30-9:15 Seminariet sänds direkt på su.se/ostersjocentrum/balticbreakfast och går också att se i efterhand. Ingen anmälan behövs.

Baltic Breakfast: The New Baltic Sea Action Plan

See the filmed Baltic Breakfast webinar on the new scientific findings that form the basis for HELCOM’s update of the Baltic Sea Action Plan!

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

Höstens första Baltic Breakfast handlade om den kontroversiella ålen. Vid seminariet diskuterades ålfrågan både utifrån socioekonomiska och naturvetenskapliga perspektiv, samtidigt som förvaltningen gavs en röst.

Baltic Breakfast om sambanden mellan klimatförändringar

Får åtgärderna mot övergödning effekt i ett förändrat klimat?

Här kan ni läsa mer och se på vår senaste digitala Baltic Breakfast där experterna Lars Arneborg och Bo Gustafsson berättar om sambanden mellan klimat, samhällsutveckling och övergödning!

Nya farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön

Titta på vår digitala Baltic Breakfast om miljöfarliga ämnen i Östersjöns näringsväv och deras effekter på marina däggdjur.

Klimateffekter i Östersjön

Se vår Baltic Breakfast om forskning rörande klimateffekternas konsekvenser för Östersjön.

Jordbruk i Östersjöregionen

Jordbrukspolitikens roll i kampen mot övergödning

Mars månads Baltic Breakfast handlade om forskning rörande jordbrukspolitikens inverkan på risken för växtnäringsläckage och möjliga åtgärder inom lantbruket.

Hinder i genomförandet av miljöpolitiken

Februari månads Baltic Breakfast handlade om forskning om hinder för genomförandet av miljöpolitik i Östersjöregionen. Varför uppfylls inte de mål som sätts upp?

Är försurning ett hot mot Östersjön?

Välkomna på årets första Baltic Breakfast 15 januari 2020. Den här gången handlar seminariet om havsförsurning och dess betydelse för Östersjön och för det marina livet.

Baltic Breakfast: Att upptäcka smygande förändringar

Välkomna på Baltic Breakfast onsdag 4 december 2019 om behovet av långa tidsserier i miljöövervakningen.

Farliga ämnen och cocktaileffekten

Vid november månads Baltic Breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.

Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp?

Oktober månads Baltic breakfast handlade om utvecklingen när det gäller övergödning i Östersjön och hur den påverkar ekosystemen.

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”?

Baltic Breakfast 4 september 2019 handlade om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020.

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna?

Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.

Sjöbodar vid havet

Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför?

Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.

Stockholm

Baltic Breakfast: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden

Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Vid denna Baltic Breakfast presenterades samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.

Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

På Baltic Breakfast 13 februari 2019 dök vi ner i några goda exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till miljömålsberedningens havsuppdrag.

En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön

Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

Baltic Breakfast: Vem är havet till för?

Välkommen till Baltic breakfast om den såväl vetenskapligt som politiskt högaktuella frågan om konkurrensen om fisken mellan säl, skarv och människa.

Baltic Breakfast: Djurkoncentrationer, köttätande och övergödning

Vid detta Baltic Breakfast resonerar vi kring sambanden mellan jordbrukets struktur, konsumtion av animalier och risken för övergödning. Vad finns det för vetenskapligt stöd för lösningar på strukturproblemet? Bidrar vi till en bättre havsmiljö om vi äter mindre kött?

Baltic Breakfast: Kemikalier i varor

Välkomna till Baltic Breakfast där vi diskuterar kemikalier i varor och varför vi behöver ha större tillgång till information om vad de innehåller.

Baltic Breakfast: Åtta åtgärder för Östersjön - så tycker partierna

Välkomna på Baltic Breakfast den 29 aug, där Östersjöcentrums havsenkät presenteras och riksdagspartierna frågas ut.

Fiskebåt på öppet hav med fiskmåsar i bakgrunden

Baltic Breakfast: Fiske i skyddade områden

- är regleringar nödvändiga för att värna den biologiska mångfalden?

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Baltic Breakfast om musselodlingar

Att använda musselodlingar som åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är något som har diskuterats den senaste tiden. I samband med Baltic Eyes senaste policy brief ordnades en frukost för att reda ut vilka olika sidor och argument som finns i diskussionen.

Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk?

Vilka är Östersjöns dioxinkällor, är halterna i fisk ett problem och vad kan vi göra för att reducera dem?

Plastpåse och maneter i havet

Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv - Om mikroplast, bioplast och svenska åtgärder

Vi tar en närmre titt på EU-kommissionens nya plaststrategi med fokus på mikroplast, nedbrytning och effekter.

Traktor, gödsel

Kan vi sätta P för fosforläckaget i jordbruket?

Hur stor är potentialen för återcirkulering av fosfor i livsmedelssystemet och var ska man sätta in de kraftfullaste åtgärderna för att minska förlusterna av denna begränsade, men livsviktiga resurs?

Jordglob i en pool

Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det?

Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?

Hur påverkas havet av marint fritidsliv?

Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.

Hormonstörande ämnen i marina miljöer

Vi vet väldigt lite om hormonstörande ämnens långsiktiga effekter på människor och miljö. Debatten har fokuserat på effekter på människor och för lite på vad som händer i miljön. Man talar nästan inget om effekterna i haven. Men det finns skäl att ändra på detta.

Övergödning i Östersjön- Varifrån kommer växtnäringen?

Växtnäring som fosfor och kväve behövs för att producera livsmedel men felhanterad ger den problem som övergödda vatten. Så mat och övergödning hänger ihop. Men hur?

J. Lokrantz/Azote

10 procent skyddade områden - räcker det?

Tio procent marina skyddade områden – räcker det? Vad behövs för att säkerställa ett hållbart nyttjande av havet och hur behöver de skyddade områdena utformas?

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Skriv upp dig på inbjudningslistan!

Vill du få information och inbjudan till nästa Baltic Breakfast? Önskar du få nyheter om havet direkt i din inkorg? Passa på att skriva upp dig! 

Delta i diskussionen

Baltic Breakfast Twitter