Hållbara Hav

Samarbete med Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor

Briggen Tre kronor af Stockholm. oto: Anton Stenros

foto: Anton Stenros, Hållbara Hav

Östersjöcentrum har sedan flera år ett väl fungerande samarbete med Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor af Stockholm.

Några återkommande punkter är medverkan och planering av det årliga Östersjöseminariets innehåll samt arrangemang tillsammans ombord på Briggen under Almedalsveckan.

Lunch-mingel vid Hållbara Havs seminarium 2016

Hållbara Hav: Engagemang för Östersjön

Stiftelsen Hållbara Hav och Stockholms universitets Östersjöcentrum bjuder in till årets Östersjöseminarium. Nu vet vi vad som ska göras, men vilket engagemang krävs för att det ska bli verklighet?

Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum

Östersjöseminarium: FN:s hållbarhetsmål förpliktigar – men vem gör vad för Östersjön?

Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.

Paneldebatt under Hållbara Havseminariet

Östersjöns utmaningar och mediernas logik

Med Östersjöns problem och möjligheter i fokus bjöd Initiativet Hållbara Hav in till sitt årliga seminarium. Här samlas många Östersjövänner, inklusive HKH Kronprinsessan Victoria. Flera forskare från Stockholms universitet deltog.

Hållbara hav seminarium

Lyckat Östersjöseminarium

"Östersjön - Blir det bättre eller sämre?" var temat för Initiativet Hållbara Havs Östersjöseminarium år 2014. Konferensen började med övergödningsfrågan och en lägesrapport från Bo Gustafsson, chef för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Kemikalier i havsmiljön

För tredje året i rad arrangerar Initiativet Hållbara Hav ett Östersjöseminarium där representanter från forskarvärlden, miljödepartementet, intresseorganisationer, det offentliga och näringslivet medverkar.

Initiativet Hållbara Hav

Tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv verkar Stiftelsen Hållbara Hav för en hållbar utveckling för Östersjön.

Hållbara Hav logga

Briggen Tre Kronor

Briggen Tre Kronor driver projekt med tydlig hållbarhetsprofil. I samarbete med fartygets gudmor Kronprinsessan Victoria, startade Briggen Tre Kronor Initiativet Hållbara Hav som ett forum för diskussion och dialog om Östersjöns miljö. Briggen är en utmärkt plattform för evenmang, och seglar årligen runt i Östersjön med olika miljöutställningar.