Tidigare evenemang

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Evenemang
  6. Tidigare evenemang

Östersjöcentrums evenemang

Nedan presenteras de evenemang Östersjöcentrum anordnat vid Stockholms universitet, såsom seminarier och Baltic Bar.

Givetvis ordnar vi också olika aktiviteter i samband med till exempel Almedalen och Hållbara Hav. Ibland bjuder vi även in till möten för att förmedla information till beslutsfattare och media. Dessutom är våra experter engagerade i nationella och internationella marina konferenser. 

Astrid Söderbergh-Widding öppnar BSSC2019

Framgångsrik Östersjökongress lockade många

Hög vetenskaplig nivå, spännande diskussioner och väldigt bra mottagande. Så sammanfattar den vetenskapliga ledaren Christoph Humborg Baltic Sea Science Congress 2019. Nu finns ett bildspel från kongressen och en inspelning från invigningen att se på vår hemsida.

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön?

Att minska övergödningen är en central fråga för Östersjöns miljötillstånd och musselodling har föreslagits som en åtgärd för att fånga upp näring från havet och återföra den till land. Men hur effektiv är musselodling som miljöåtgärd i Östersjön?

Legacy P

Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

EU-flagga

Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna?

Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.

Sjöbodar vid havet

Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför?

Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.

Stockholm

Baltic Breakfast: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden

Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Vid denna Baltic Breakfast presenterades samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.

Skärgård

Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

På Baltic Breakfast 13 februari 2019 dök vi ner i några goda exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till miljömålsberedningens havsuppdrag.

En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön

Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

Sälen, skarven och människan konkurrerar alla om fisken i havet. Foto: I. Carlqvist/Azote

Baltic Breakfast: Vem är havet till för?

Välkommen till Baltic breakfast om den såväl vetenskapligt som politiskt högaktuella frågan om konkurrensen om fisken mellan säl, skarv och människa.

Jordbruk, kor. Foto: Sven-Erik Arndt/Azote

Baltic Breakfast: Djurkoncentrationer, köttätande och övergödning

Vid detta Baltic Breakfast resonerar vi kring sambanden mellan jordbrukets struktur, konsumtion av animalier och risken för övergödning. Vad finns det för vetenskapligt stöd för lösningar på strukturproblemet? Bidrar vi till en bättre havsmiljö om vi äter mindre kött?

Kemikalier i varor

Baltic Breakfast: Kemikalier i varor

Välkomna till Baltic Breakfast där vi diskuterar kemikalier i varor och varför vi behöver ha större tillgång till information om vad de innehåller.

Under ytan. Foto Martin Almqvist/Azote

Baltic Breakfast: Åtta åtgärder för Östersjön - så tycker partierna

Välkomna på Baltic Breakfast den 29 aug, där Östersjöcentrums havsenkät presenteras och riksdagspartierna frågas ut.

Samling inför talen  i Almedalen

Hela programmet för Östersjöcentrum i Almedalen

Hela Östersjöcentrums program dag för dag.

Fiskebåt på öppet hav med fiskmåsar i bakgrunden

Baltic Breakfast: Fiske i skyddade områden

- är regleringar nödvändiga för att värna den biologiska mångfalden?

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Baltic Breakfast om musselodlingar

Att använda musselodlingar som åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är något som har diskuterats den senaste tiden. I samband med Baltic Eyes senaste policy brief ordnades en frukost för att reda ut vilka olika sidor och argument som finns i diskussionen.

Foto: Gunnar Aneer/Azote

Baltic Breakfast: Dioxin i Östersjön – vad gör vi åt källorna och är det ok att äta Östersjöfisk?

Vilka är Östersjöns dioxinkällor, är halterna i fisk ett problem och vad kan vi göra för att reducera dem?

Plastpåse och maneter i havet

Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv - Om mikroplast, bioplast och svenska åtgärder

Vi tar en närmre titt på EU-kommissionens nya plaststrategi med fokus på mikroplast, nedbrytning och effekter.

Traktor, gödsel

Kan vi sätta P för fosforläckaget i jordbruket?

Hur stor är potentialen för återcirkulering av fosfor i livsmedelssystemet och var ska man sätta in de kraftfullaste åtgärderna för att minska förlusterna av denna begränsade, men livsviktiga resurs?

Sprucket istäcke på Östersjön

Marine Modelling Group - a new resource for the University

The Marine Modelling Group (MMG) is now taking form at the Baltic Sea Centre with the explicit aim of creating a resource and focal point for marine modelling at the University! During 2017's final Baltic Seminar, researchers from different departments were invited to learn more about collaborative alternatives within the MMG.

Jordglob i en pool

Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Photo: Marcus C Öhman/Azote

Popular seminar about the Baltic Sea underwater soundscape

The research on underwater sounds and what impacts human induced sounds have on marine ecosystems is a new and unexplored field. Yet it is an important dimension that affects the marine life.

Fiskare, Foto: Martin Almqvist, Azote

Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske – går det?

Inför oktobers EU-förhandlingar om fiskekvoter användes Baltic Breakfast 4/10 till att diskutera hur vi kan få ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske i Östersjön. Är det ens möjligt?

Ungdomsförbunden och livet i havet. Kolskjulet 2017

Hur engagerar vi fler i Östersjöfrågor?

FN:s havskonferens är över, men det är inte engagemanget och viljan att rädda havet. Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade därför på hur engagemanget går att omsätta till handlingar och åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Skärgård Baltic Breakfast

Hur påverkas havet av marint fritidsliv?

Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.

Hoten mot torsken i Östersjön

Hållbara torskbestånd, särskilt med stora individer, är avgörande för välfungerande ekosystem. Men hur kan man som fiskeförvaltare skydda stor torsk, hur förvaltas fisket idag och hur kan vi genom ett annat slags fiske gynna våra fiskbestånd? Välkommen till ett seminarium där politiker, näringen och NGO:er diskuterar Östersjötorskens framtid.

Är avancerad vattenrening verktyget som behövs för att hindra miljögifter att nå Östersjön?

Problematiska kemikalier, inklusive läkemedel, når i många fall Östersjön. En av lösningarna kan vara avancerad vattenrening, något Naturvårdsverket nyligen har utrett. Välkomna på ett seminarium där det vetenskapliga kunskapsläget presenteras och vi reder ut möjligheter att gå vidare.

Baltic Breakfast om hormonstörande ämnen. Foto: Hans Kautsky

Hormonstörande ämnen i marina miljöer

Vi vet väldigt lite om hormonstörande ämnens långsiktiga effekter på människor och miljö. Debatten har fokuserat på effekter på människor och för lite på vad som händer i miljön. Man talar nästan inget om effekterna i haven. Men det finns skäl att ändra på detta.

Christoph Humborg Alf Norkko

Baltic Seminar: Presenting the Baltic Bridge collaboration

Our Royal Baltic Sea Visiting Professor Alf Norkko and Scientific leader Christoph Humborg present the Stockholm-Helsinki strategic partnership Baltic Bridge

Baltic Breakfast 5 april

Övergödning i Östersjön- Varifrån kommer växtnäringen?

Växtnäring som fosfor och kväve behövs för att producera livsmedel men felhanterad ger den problem som övergödda vatten. Så mat och övergödning hänger ihop. Men hur?

Gruppdiskussion, kustförvaltningskonferens 30/3. Foto: Henrik Hamrén

Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte

Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.

J. Lokrantz/Azote

10 procent skyddade områden - räcker det?

Tio procent marina skyddade områden – räcker det? Vad behövs för att säkerställa ett hållbart nyttjande av havet och hur behöver de skyddade områdena utformas?

Baltic Sea Future - Innovations, visions and leadership for a sustainable    Baltic Sea region

Baltic Sea Future Congress

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav, som arrangeras av och på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017.

Baltic Seminar on human and natural sciences for the Baltic Sea

Baltic Seminar: Linking human and natural sciences

The fourth Baltic Seminar focused on how to link human and natural sciences to improve the state and management of the Baltic Sea. A cooperation very much needed, all speakers agreed, and also pointed out the challenges in this task.

EU:s sjunde strategiforum

Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning

Politiker och forskare diskuterade övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön som hölls i Stockholm den 8-9 november.

Rektor ringer i skeppsklockan på R/V Electra

R/V Electra af Askö invigt

Under högtidliga former invigdes den 5:e oktober Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. 150 inbjudna gäster fick en inblick i hur fartyget kan användas och fick höja sina glas i en gemensam skål vid ceremonin.

Mingel på kajen under Hållbara Havs seminarium på Kolskjulet

Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål

Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.

Abborrar J Hansen

Baltic Seminar on fish in human hands

Our third Baltic Seminar had the focus on effects on fish: from key processes in coastal habitats to the influence by global actors. Two keynotes, Johan Eklöf (DEEP) and Henrik Österblom (SRC), gave inspirational presentations and then a panel talk with discussions ended the seminar before our customary Baltic Bar started.

Den 8 december hölls Östersjöcentrums första Baltic Seminar

Baltic Seminar om framgångsrik forskning

Vid detta första Baltic Seminar presenterades viktiga delar av universitetets marina forskning genom tiderna, vilka marina frågor institutionerna fokuserar på samt strategiska visioner för framtiden.

Better manure-management

Baltic Bar - fokus på gödsel

Kan bättre gödselhantering minska övergödningen i havet? Och vilken roll spelar den ökande köttkonsumtionen i Europa? Vetenskapsjournalist Henrik Hamrén samtalar med Michelle McCrackin, biogeokemist, och Annika Svanbäck, agronom, båda vid Baltic Eye på Östersjöcentrum.

Gulf of Gdansk, Maciej Tomczak

Baltic Bar - fokus på saltvatteninflödet

Under december i fjol upplevde Östersjön det största saltvatteninflödet på 20 år. Vetenskapsjournalist Henrik Hamrén samtalar med Peter Lundberg, professor i fysisk oceanografi vid Meteorologiska institutionen och Lena Viktorsson, biogeokemist vid Baltic Eye, Östersjöcentrum.

Wallenius Water

Baltic Bar - om Baltic Eye

Äventyraren Oskar Kihlborg berättar historien bakom bildandet av Baltic Eye. Baltic Eye-teamets forskare och kommunikatörer presenterar sig.

fika

Fullt hus på första Asködagen

En allra första Asködag där fokus låg på att presentera Askölaboratoriets viktiga östersjöforskning. Omkring 70 experter från olika amnesområden, doktorander, studenter och andra intresserade fick höra forskarna berätta om sina senaste resultat.

Legal frameworks for an ecosystem-based management of the Baltic Sea

Baltic Bar - om lagar och regler för ekosystembaserad förvaltning

Denna Baltic Bar hålls i anslutning till den tvärvetenskapliga konferensen: Towards an ecosystem-based legal framework for the Baltic Sea. Konferensen belyser den viktiga kopplingen mellan internationella regelverk och Östersjöns miljö.

Baltic Bar

Baltic Bar - Den nya mötesplatsen för alla marint verksamma vid Stockholms universitet

Stockholms universitets Östersjöcentrum bjuder in alla marint verksamma vid Stockholms universitet till Baltic Bar. Ett tillfälle att umgås, diskutera och uppdatera sig på kollegors marina forskning.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.