Policy Briefs & Fact Sheets

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Östersjöcentrum
 4. Kommunikation
 5. Policy Briefs & Fact Sheets
 6. Fact Sheet: Båtlivets effekter på sjögräsängar

Fact Sheet: Båtlivets effekter på sjögräsängar

Det svenska båtlivet är ekonomiskt viktigt och engagerar många. Men det belastar också havsmiljön. Forskning visar att fritidsbåtstrafik kan ge allvarliga skador på de värdefulla sjögräsängarna. Trafiken påverkar även ängarnas utbredning negativt.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote
Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Bakgrund

Sjögräsängar och ängar av andra undervattensväxter är några av de mest värdefulla botten-miljöerna i våra kustområden. I dag hotas de dock från flera håll och minskar i många områden. I Östersjön finns många av de mest värdefulla undervattensängarna i grunda, vågskyddade vikar, som numera är en av Östersjöns mest hotade naturtyper. Forskning visar att trafiken med fritidsbåtar kan vara ett betydande hot mot undervattensängar i dessa miljöer. Den negativa påverkan kommer både från båttrafiken i sig och från anläggandet av bryggor och småbåtshamnar.

Råd till förvaltare

Vid förvaltningsbeslut som rör båttrafik eller fysisk planering i känsliga havsområden är det viktigt att tänka på följande:

 • Se över regler för fritidsbåtstrafik och ankring i områden med känsliga och skyddsvärda undervattensängar, exempelvis i marina skyddade områden. Åtgärder som kan minska påverkan från fritidsbåtar är hastighetsbegränsningar, begränsat tillträde och ankringsförbud.
 • Ta hänsyn till effekter på undervattensängar i fysisk planering och vid beslut om bryggor och strandnära byggande. Välj lokalisering så att bryggor inte skuggar
  undervattensängar. Undvik att placera bryggor så att de leder till ökad trafik i känsliga områden.
 • Kartlägg var de mest känsliga miljöerna finns och var det behövs åtgärder för skydda undervattensängar från att skadas av fritidsbåtar.
 • Öka medvetandet om hur fritidsbåtarna påverkar naturen under ytan – och vad som går att göra för att minska påverkan.

Ladda ner och läs:
Fact Sheet: Båtlivets effekter på sjögräsängar (275 Kb)

Referenser: Båtlivets effekter på sjögräsängar (232 Kb)

KONTAKT

Sofia Wikström
Marinekolog, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 17 91, sofia.wikstrom@su.se

Bokmärk och dela Tipsa

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum