Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat
Att minska näringsutsläppen ger en bättre havsmiljö – även vid stora klimatförändringar. Foto: Mickes fotosida/Mostphotos

Vetenskapliga studier av de senaste 100 åren visar att övergödningstrenden i Östersjön är bruten. Mer kväve och fosfor försvinner från havet än vad som tillförs. Det marina ekosystemet återhämtar sig sakta och på sina ställen ser man redan förbättringar.

Den positiva utvecklingen riskerar dock att bromsas av nästa stora utmaning för Östersjön: klimatförändringarna.

Hur hårt Östersjön drabbas av klimateffekterna under 2000-talet kommer till stor del att avgöras av två saker:

  • den globala klimatpolitiken för att minska mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
  • samhällets förmåga att minska flödena av näring från land till hav.

Vetenskapliga analyser med Östersjö-specifika klimatmodeller visar att om näringstillförseln forsätter att minska under kommande decennier leder det till bättre syreförhållanden i Östersjön – även i det mest pessimistiska klimatscenariot. Samtidigt förstärks havets motståndskraft mot negativ klimatpåverkan. 

REKOMMENDATIONER: 

  • Fortsätt det långsiktiga arbetet med att ytterligare minska Östersjöländernas utsläpp av kväve och fosfor till havet. Arbeta aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser.

  • Tydliggör och ta hänsyn till att det finns synergier mellan åtgärder mot övergödning och mot växthusgasutsläpp.
  • Fortsätt utveckla simuleringsmodeller som beslutsstöd i arbetet med både övergödning och klimatförändringar.

Läs hela vår Policy Brief:
Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat (328 Kb)

 

KONTAKT 

Bo Gustafsson, Östersjöcentrum, bo.gustafsson@su.se
Lars Arneborg, SMHI, lars.arneborg@smhi.se

 

OM DENNA POLICY BRIEF

Denna policy brief är en samproduktion mellan SMHI och Stockholms universitet. Den bygger på analyser av olika Östersjömodeller, och särskilt studien Baltic Sea ecosystem response to various nutrient load scenarios in present and future climates (2018). Analyserna gjordes inom BONUS-projektet BalticApp, av forskare vid SMHI och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Resultaten är sammanfattade i Östersjöcentrums rapportserie 2/2020, Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar, som gjordes på uppdrag av svenska Miljömålsberedningen under 2019/20.