Policy Briefs & Fact Sheets

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Policy Briefs & Fact Sheets
  6. Policy brief: Avancerad vattenrening

Policy brief: Avancerad vattenrening

Nya förutsättningar kräver nya åtgärder. Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar.

 

Bakgrund

Sedan 1930 har den globala kemikalieproduktionen ökat från 1 miljon till 400 miljoner ton per år. Från  50-talet ser man en särskilt ökad produktion av bland annat plaster, bekämpningsmedel och läkemedel. Kemikalier har aldrig varit så närvarande i vårt samhälle och vår vardag, och antalet nya substanser fortsätter att öka. Tusentals av dessa kemiska föreningar når våra vattenmiljöer där de kan ackumuleras och ge negativa effekter på levande organismer.

Östersjön är omgivet av 615 kustnära reningsverk. Utav dessa är 45 stycken mottagare av avloppsvatten från över 100.000 personer och tillsammans står de för 70% av vattenreningen från kustområdenas befolkning. Att uppgradera dessa stora reningsverk med avancerade tekniker kan bidra till att ta bort 70-80% av mikroföroreningarna utgående vatten och halvera den totala belastningen från samtliga reningsverk. En sådan åtgärd har alltså möjlighet att märkbart minska koncentrationerna av en rad mikroföroreningar i havet och därmed skydda denna känsliga miljö.

Rekommendationer för policyarbete

  • Skapa juridiska incitament för att uppmuntra implementering av avancerade reningstekniker. Inkludera krav på förbättrad rening eller tröskelvärden för kemikalier i ny lagstiftning samt Havs-, Vatten- och Avloppsdirektivet.
  • Underlätta för föregångsexempel genom att tillgängliggöra finansiella lösningar för pilotprojekt och tekniska uppgraderingar av reningsverk där man vill överträffa kraven i rådande lagstiftning.
  • Försäkra ett sammanhållet policyarbete och en fullständig implementering av EU:s Havs-, Vatten- och Avloppsdirektiv. Fler åtgärder för de Prioriterade Ämnena krävs för att nå målet om God Ekologisk Status. Mer omfattande riskbedömningarna och övervakning av miljögifter bör inkluderas i framtida åtgärdsprogram inom ramen för Vattendirektivet.
  • Möjliggör vetenskapligt grundat policystöd. Genom att investera i forskning kan man utvärdera  reningsverkens roll som uppsamlingspunkt av urbana kemikalieflöden som riskerar att nå vattenmiljön. Innovativa metoder krävs för att lyckas övervaka ett brett spektrum av kemikalier, cocktaileffekter och kunna komma vidare ifrån den nuvarande metoden där enskilda kemikalier undersöks isolerat.

Läs eller ladda ner:
Policy brief: Avancerad vattenrening (481 Kb)

KONTAKT

Emma Undeman
Miljökemist, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 34 26, emma.undeman@su.se

Bokmärk och dela Tipsa

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum