Sofia Wikström, marinekolog på Baltic Eye vid Östersjöcentrum berättar om Policy Briefen och förklarar varför det kan behövas nya angreppssätt när man upprättar skyddade områden i havet. Klicka på play!

Policy Brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd – nästa steg för att bevara gemensamma tillgångar

 

REKOMMENDATIONER

  • Rätt utformade och rätt placerade Ett effektivt områdesskydd måste skräddarsys utifrån de habitat och arter det är tänkt att skydda, och utifrån de aktiviteter i området som utgör ett hot. Det är också viktigt att områdena tillsammans skapar ett sammanhängande och ekologiskt representativt nätverk av marina skyddade områden.
  • Stärk regleringen av fisket där det behövs Rätt använda kan fiskeregleringar i skyddade områden tillgodose både naturvårdens och fiskeriförvaltningens intressen. Välbevarad undervattensnatur är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart fiske.
  • Etablera strukturer för kontinuerlig uppföljning och analys Att utvärdera effekterna av genomförda skyddsåtgärder är enda sättet att se vilka åtgärder som är framgångsrika och vilka som måste förändras.
  • Inrätta referensområden fria från påverkan Skyddade områden som är helt befriade från mänsklig påverkan är ett viktigt verktyg för bedömningar och utvärderingar av det marina skyddet som helhet. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att sådana referensområden upprättas i Västerhavet, Egentliga Östersjön (vid Gotska Sandön) och Bottniska viken.

Läs och ladda ner via balticeye.org

KONTAKT

Sofia Wikström, marinekolog på Baltic Eye vid Östersjöcentrum, 08-161791, sofia.wikstrom@su.se