För närvarande är EU i slutskedet av att besluta om en ny flerårig förvaltningsplan för fisket i Östersjön. Planen kommer att omfatta torsk, sill och skarpsill - en så kallad flerartsplan.

– Att införa en flerartsförvaltning av fisket i Östersjön är ett stort steg i rätt riktning. Men tyvärr överensstämmer det nuvarande förslaget inte med ekosystemansatsen i EU:s gemensamma fiskeripolitiken, säger Gustaf Almqvist, forskare på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

En översyn av förvaltningsplanen behövs

EU-parlamentet förväntas anta den nya förvaltningsplanen i april. Därefter ska ministerrådet säga sitt. I praktiken kan Östersjön alltså mycket väl ha en ny förvaltningsplan på plats redan i sommar.

– Det är viktigt att detta bara ses som ett första steg mot en hållbar ekosystembaserad förvaltning. Diskussionerna om vad som ska ingå i en ny och reviderad förvaltningsplan måste initieras omedelbart, säger Gustaf Almqvist.

Torsken har en nyckelroll

I en nyutgiven policy brief till beslutsfattare och andra relevanta parter inom EU rekommenderar Baltic Eye en rad förbättringar av den rådande planen utifrån en vetenskaplig och ekosystembaserad synvinkel.

En av de viktigaste förbättringarna gäller förvaltningen av torskbestånden. Eftersom torsken spelar en nyckelroll i Östersjön måste torskens återhämtning ges högsta prioritet i den nya fleråriga planen.

Vidare pekar Baltic Eye bland annat på hur viktigt det är att det så kallade ”MSY-målet” för maximalt hållbart uttag specificeras, samt att det slutliga planen för fisket i Östersjön måste ta mycket större hänsyn till miljö- och ekosystemförändringar.

Läs Baltic Eye’s policy brief  om förslaget till ny flerårsplan för fisket i Östersjön nedan.