Internbelastningen är flöden av fosfor från sedimenten till vattenmassorna. Fosforn kommer ursprungligen från land. Källor: Gustafsson et al. (2012) Reconstructing the Development of Baltic Sea Eutrophication 1850-2006, Ambio, 41:534-548, samt Baltic Eyes sammanställning av data från FAOSTAT.

Du kan läsa och ladda ner vår policy brief här:
Policy Brief: Internbelastning - Gamla synder spökar (575 Kb)  

KONTAKT

Annika Svanbäck
Agronom, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 31 50, annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin
Biogeokemist, Baltic Eye, Östersjöcentrum
08 16 17 78, michelle.mccrackin@su.se