Plastpartiklar från en flytande tvål. Foto: Henrik Hamrén, Östersjöcentrum.


Varje år släpps upp till 39 ton mikroplast ut till Östersjöns avrinningsområde från vår användning av skönhetsprodukter och tvål. Baltic Eyes Policy Bref om mikroplaster lanserades den 14 april 2015 för beslutsfattare och media med målet att belysa frågan och ge användbara rekommendationer.

Den ursprungliga policy briefen om ämnet går inte längre att ladda ner. Vi hänvisar istället till en nyare policy brief från 2018 som handlar om mikroplasters effekter på marint liv. Kontakta gärna oss på: ostersjocentrum@su.se för att få mer information om detta.

Läs mer om Mikroplast i marint liv här!

Nyheten i media: