Kommunikation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation

Vid Östersjöcentrum produceras ...

Stockholms universitets Östersjöcentrum ska synliggöra universitetets framstående Östersjöverksamhet, syntetisera forskningens resultat och förmedla användbar kunskap till såväl beslutsfattare som intresserad allmänhet.

Genom att driva flera hemsidor, producera en tidskrift, årliga tillståndsrapporter, samt kommunicera i youtube, twitter och på facebook, når vi de flesta som arbetar med havsforskning och östersjöfrågor. Dessutom arrangerar vi möten och konferenser om aktuella frågor för att skapa olika typer av mötesplatser.

De två äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist ger sig imorgon 4 juni ut på en lång paddeltu

... nyheter om havet

En strid ström av nyheter om Östersjöcentrums verksamhet produceras men vi länkar också till relevanta nyheter och evenemang om havet vid andra institutioner. I våra nyhetsflöden kan man få en bra överblick över stort och smått som händer.

... hemsidor

Vi driver många hemsidor, exempelvis den omfattande kunskapsdatabasen havet.nu, vårt webbmagasin som samlar samhällsrelevant Östersjöforskning och den regionala kunskapsnoden om miljötillståndet längs Svealands kust.

... skrifter och rapporter

Här presenterar vi skrifter och rapporter där vi haft ett betydande ansvar för innehåll och produktion.

... filmer

Se våra reportage, intervjuer eller hela föredrag om aktuell havsforskning och intressant havsrelaterad verksamhet vid Stockholms universitet.

Den 8 december hölls Östersjöcentrums första Baltic Seminar

... viktiga evenemang

Vi arrangerar seminarier, konferenser och möten med olika teman för att nå ut med kunskap, eller för att främja diskussioner inom forskarsamhället och ute i samhället på olika nivåer.

... policy briefs & Fact Sheets

Policy briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap som förmedlas och anpassas till de intressenter som är relevanta för det område som behandlas.

... vetenskapliga publikationer

Östersjöcentrums forskare och miljöanalytiker arbetar med angelägna samhällsfrågor i nära samverkan med många andra forskare, både nationellt och intenationellt.

... nyhetsbrev

Varannan månad sammanfattar vi våra senaste och viktigaste nyheter och skickar ett nyhetsbrev till ett tusental personer som arbetar med havsmiljöfrågor.

Växter och djur i Östersjön

... fälthandboken Växter & djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok klar. Alla som vistas runt, på och i Östersjön och är intresserade av livet under ytan har glädje av den.

Havsutsikt 2/2015

... tidskriften Havsutsikt

Havsutsikt är tidskriften om havsmiljön och svensk havsforskning. Där får du en god inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

Omslaget till rapporten Svealandskusten 2017

... rapporten Svealandskusten

En årlig rapport där de senaste resultaten från de undersökningar som görs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi redovisas, tillsammans med artiklar om andra intressanta undersökningar.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum