J. Lokrantz/Azote
Hur mycket vet vi om det som händer under ytan? Foto: J. Lokrantz/Azote


Världsledande kunskap om havet vid Stockholms universitet 

Vi kan hjälpa dig som journalist att komma i kontakt med rätt expert inom havsforskning och Östersjöfrågor här vid Stockholms universitet. Vi kan även bolla artikelförslag, bidra med idéer på uppslag eller hjälpa till att koppla ny forskning till en aktuell omvärldshändelse och förklara samhällsrelevansen. 

Håll koll på aktuella Östersjöfrågor genom att:

För pressfrågor hänvisar vi till:

EXPERTER VID STOCKHOLMS UNIVERSITET:

Övergödning i Östersjöns kustzon

Linda Kumblad, systemekolog och docent vid Östersjöcentrum, tfn: 08-16 27 01, e-post: linda.kumblad@su.se

Biodiversitet, skyddade områden, habitat och grunda vikar

Sofia Wikström vid Östersjöcentrum/Baltic Eye, tfn: 08-16 17 91, e-post: sofia.wikstrom@su.se

Fiskeri och fiskeekologi

Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. Mobil: 076-618 55 88, e-post: henrik.svedang@su.se

Östersjön och klimatförändringar

Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Kontakt: 08-674 76 68, christoph.humborg@su.se

Allmänt om Östersjön och Västkusten

Lena Kautsky, senior advisor vid Östersjöcentrum. Lena berättar gärna om fynd i blåstångskogen, och skriver på Tångbloggen om tång och alger. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet. Tfn: 0706-56 40 30, e-post: lena.kautsky@su.se

Algblomning, hav, vatten och Östersjön

Helena Höglander, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Algprovning sker udda veckor under sommaren. Helena är ute och tar prov vecka 33. Tfn: 08-674 75 51, e-post: helena.hoglander@su.se. Ej tillgänglig för frågor under vecka 26, 30-31. Nås lättast via e-post.

Övergödning och algblomning

Jakob Walve är marinekolog och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp som utför kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Jakob kan svara på frågor om Östersjöekologi, särskilt övergödning och algblomningar, och särskilt i Stockholms skärgård. E-post: jakob.walve@su.se, tfn: 08-16 17 30

Östersjöns ekosystem

Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, tfn: 08-16 12 46, e-post: agnes.karlsson@su.se

Östersjöns biologiska mångfald, främmande arter och mikroplaster

Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap forskar om Östersjön och kan svara på frågor om mikroplaster, biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. Tfn: 08-674 75 51, e-post: elena.gorokhova@aces.su.se

Stränder och våtmarker

Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik kan svara på frågor om våtmarker och dess betydelse i ekosystemet, Östersjöns stränder, strandskydd, biologisk mångfald och skarvöar. Mobil: 0730-76 51 26, e-post: peter.hamback@su.se 

Allt om tång

Ellen Schagerström, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, skriver på Tångbloggen om tång och alger. Mobil: 0736-29 18 12, e-post: ellen.schagerstrom@su.se

Miljögifter

Anna Sobek, docent vid Institutionen för miljövetenskap (ACES), mobil: 0702-63 34 58, e-post: anna.sobek@aces.su.se

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet

Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, mobil: 0708-14 05 99, e-post: sture.hansson@su.se

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön

Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik, tfn: 08-16 13 58, e-post: johan.eklof@su.se

Stockholms universitets presstjänst hittar du på www.su.se/press