Örskärs fyr, norr om Gräsö i norra Uppland
Foto: Bengt Ekberg/Azote
 

Lediga anställningar

Det finns för närvarande inga lediga tjänster vid Östersjöcentrum men fler möjligheter vid Stockholms universitet hittar du här.

Tidigare utlysta anställningar


Postdoktor med inriktning på storskalig transport av organiska föroreningar

Östersjöcentrum söker en postdoktor. Ref.nr SU FV-0760-20. Sista ansökningsdag: 2020-03-16. Urval pågår.

Postdoktor i modellering av bottenfauna

Östersjöcentrum söker en postdoktor. Ref.nr SU FV-0904-20. Sista ansökningsdag: 2020-03-09. Urval pågår. 

Postdoktor i rumslig ekosystemmodellering

Östersjöcentrum söker en postdoktor. Ref.nr SU FV-0362-20. Sista ansökningsdag: 2020-03-08. Anställning tillsatt.

Forskare i storskalig näringsämnesdynamik i avrinningsområden

Östersjöcentrum söker forskare inom storskalig näringsämnesdynamik i avrinningsområden. Ref.nr SU FV-4238-19. Sista ansökningsdag: 2020-01-12. Anställning tillsatt.

Vetenskapsjournalist

Östersjöcentrum söker en vetenskapsjournalist som i första hand ska stärka vår Baltic Eye-verksamhet, men som även ska kunna vara verksam i övrig kommunikationsverksamhet vid Östersjöcentrum. Ref. nr. SU FV-3049-19. Sista ansökningsdag: 2019-09-22. Anställning tillsatt.

Postdoktor organiska föroreningar

Östersjöcentrum söker en postdoktor för att arbeta med modellering av organiska föroreningar. Anställningen har sin bas i forskargruppen Baltic Nest Institute inom Östersjöcentrum. 
Ref. nr. SU FV-2555-19. Sista ansökningsdag: 2019-09-15. Tjänsten indragen.
Läs mer och ansök här

Postdoktor kustzonens biogeokemi

Östersjöcentrum söker en postdoktor för att arbeta med att utveckla en numerisk modell som beräknar fysiska och biogeokemiska processer i kustområden. Resultaten från ett åtgärdsprojekt i Björnöfjärden kommer att användas.
Ref. nr. SU FV-2556-19. Sista ansökningsdag: 2019-09-15. Anställning tillsatt.

Omvärldsanalytiker

Östersjöcentrum söker en omvärldsanalytiker med ansvar för att analysera och utvärdera politiska processer och reformer, som direkt eller indirekt påverkar Östersjöns miljö. Ansvarsområdet omfattar tvärvetenskapliga aspekter, särskilt ekonomiska, men även fiskefrågor. Ref. nr. SU FV-1610-19. Sista ansökningsdag: 2019-05-12. Anställning tillsatt.

Forskare med inriktning på miljögifter

Östersjöcentrum söker en forskare med inriktning på miljögifter och med stor skicklighet i att kommunicera och nå ut med budskap. För att komma i fråga krävs en doktorsexamen inom området. Ref. nr SU FV-1156-19. Sista ansökningsdag: 2019-04-07. Anställning tillsatt.

Assistent (säsongsanställning)

Östersjöcentrums marina fältstation, Askölaboratoriet, söker en assistent för säsongsanställning. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar diverse sysslor på forskningsstationen, som att klippa gräset och serva gräsklipparen samt att stödja de besökande forskarna och kursledarna.
Ref.nr SU FV-1032-19. Sista ansökningsdag: 2019-03. Anställning tillsatt.

Skeppare (tidsbegränsad anställning)

Östersjöcentrums marina fältstation, Askölaboratoriet, söker en skeppare. Arbetsuppgiften består till största delen av att framföra provtagningsbåten Limanda för provtagning av allt från bottensediment till den friavattenmassan i närområdet kring Askö, vara medhjälplig på däck och bland annat köra kran vid provtagning. Ref.nr SU FV-1031-19. Sista ansökningsdag: 2019-03-24. Anställning tillsatt.

Forskare med inriktning på fisk- och fiskefrågor

Östersjöcentrum söker en forskare med inriktning på fisk- och fiskerifrågor till projektet Baltic Eye. Ref.nr SU FV-3147-18. Sista ansökningsdag: 2084-10-14. Anställning tillsatt.

Tekniker

Östersjöcentrum söker en tekniker till fältstationen Askölaboratoriet för implementering av ett nytt kvaltitets- och underhållssystem. Sista ansökningsdag: 2018-09-07. Anställning tillsatt.

Webbredaktör, vikariat

Östersjöcentrum söker en webbredaktör med goda skribentkunskaper. Ref.nr. SU FV-2144-18. Sista ansökningsdag: 2018-07-01. Anställning tillsatt.

Kommunikatör, deltidstjänst 

Östersjöcentrum söker en kommunikatör med fokus på formgivning och textbearbetning. Ref.nr. SU FV-2143-18. Sista ansökningsdag: 2018-06-19. Anställning tillsatt.

Omvärldsanalytiker

Östersjöcentrum söker en omvärldsanalytiker med fokus på fiskefrågor. Ref.nr. SU FV-1046-18. Sista ansökningsdag: 2018-04-10. Anställning tillsatt.

Skribent/kommunikatör

Östersjöcentrum söker en skribent/kommunikatör inom Baltic Eye. Ref.nr. SU FV-0751-18. Sista ansökningsdag: 2018-03-25. Anställning tillsatt.

Tekniker/båtförare (säsong)

Östersjöcentrum söker en tekniker/båtförare till den marina forskningsstationen Askö. Sista ansökningsdag: 2018-02-18. Anställning tillsatt.

Skeppare (säsong)

Östersjöcentrum söker en skeppare till den marina forskningsstationen Askö. Sista ansökningsdag: 2018-02-18. Anställning tillsatt

Kommunikatör

Östersjöcentrum söker en kommunikatör med ansvar för digitala kanaler och evenemang. Sista ansökningsdag: 2018-02-09. Anställning tillsatt.

Omvärldsanalytiker

Östersjöcentrum söker en omvärldsanalytiker till policygruppen vid Baltic Eye. Sista ansökningsdag: 2018-01-26. Anställning tillsatt.

Kommunikatör och koordinator

Östersjöcentrum söker en kommunikatör och koordinator för ett nytt forskningsnätverk inom Östersjöfrågor. Sista ansökningsdag: 2018-01-21. Anställning tillsatt.

Forskare inom ekosystemanalys

Just nu söker vi en forskare för ekosystemanalys av musselodlingars förutsättningar i Östersjön. Sista ansökningsdag: 2017-10-01. Anställning tillsatt.

Assistent

Östersjöcentrum söker en assistent till forskningsstationen Askö under sommaren 2017. Ref.nr SU FV-1594-17. Sista ansökningsdag: 2017-06-02. Anställning tillsatt.

Chef för policy- och omvärldsanalys till Baltic Eye

Östersjöcentrum söker en chef för policygruppen vid Baltic Eye. Ref.nr SU FV-0500-17. Sista ansökningsdag: 2017-02-26. Anställning tillsatt.

Forskningsassistent

Östersjöcentrum söker en forskningsassistent inom projektet Hundra år av fisktillväxt - En röst från arkiven. Ref.nr SU FV-0238-17. Sista ansökningsdag: 2017-02-09. Anställning tillsatt.

Forskare inom kustzonens miljö och förvaltning

Östersjöcentrum söker en forskare med kunskap om kustzonens miljö och förvaltning. Ref.nr SU FV-3480-16. Sista ansökningsdag: 2016-12-18. Anställning tillsatt.

Befälhavare

Östersjöcentrum söker en befälhavare, provtagnings- och mätledare. Ref.nr SU FV-2185-16. Sista ansökningsdag: 2016-08-31. Anställning tillsatt.

Postdoktor

Östersjöcentrum söker en postdoktor i ekotoxikologiska interaktioner mellan eutrofiering och miljögifter i Östersjön. Ref.nr SU FV-2212-16. Sista ansökningsdag: 2016-08-01. Anställning tillsatt.

Kommunikatör

Östersjöcentrum söker en kommunikatör med ansvar för digitala kanaler och event. Arbetet sker inom Baltic Eye. Ref.nr SU FV-3723-15. Sista ansökningsdag: 2015-01-15. Anställning tillsatt.

Analytiker 

Östersjöcentrum söker en analytiker med ansvar för för att analysera och utvärdera politiska processer och reformer, som direkt eller indirekt påverkar Östersjöns miljö. Arbetet sker inom Baltic Eye. Ref.nr SU FV-3314-15. Sista ansökningsdag: 2015-11-29. Anställning tillsatt. 

Forskare med inriktning på miljögifter 

Östersjöcentrum söker en forskare med inriktning på miljögifter med specialfokus på kemiska föroreningar i Östersjön. Arbetet sker inom Baltic Eye. Ref.nr SU FV-3180-15. Sista ansökningsdag: 2015-11-22. Anställning tillsatt. 

Postdoktor inom Östersjöforskningen

Östersjöcentrum söker en postdoktor. Forskaren kommer att vara en del av en växande grupp forskare som undersöker kustområdenas roll i Östersjöns ekosystem. Ref.nr SU FV-2503-15. Sista ansökningsdag: 2015-09-20. Anställning tillsatt.

Vetenskaplig programmerare

Östersjöcentrum söker en vetenskaplig programmerare och databashanterare med inriktning på miljövetenskap. Ref.nr SU FV-1680-15. Sista ansökningsdag: 2015-06-30. Anställning tillsatt.

Kommunikationschef

Östersjöcentrum söker en kommunikationschef - Baltic Eye. Ref.nr SU FV-0379-15. Sista ansökningsdag: 2015-04-06. Anställning tillsatt.

Två postdoktorer inom Östersjöforskningen

Inom vårt samarbete med Helsingfors universitet/Tvärminne söker vi två postdoktorer, en till Askölaboratoriet och en till Tvärminne zoologiska station. Ref.nr SU FV-0682-15. Sista ansökningsdag: 2015-03-30. Anställningar tillsatta.

Postdoktor

Östersjöcentrum söker en postdoktor för modellering av marina ekosystem. Ref.nr SU FV-0430-15. Sista ansökningsdag: 2015-03-20. Anställning tillsatt.

Forskare med inriktning på Fisk- och fiskerifrågor

Östersjöcentrum söker en forskare med inriktning på Fisk- och fiskerifrågor med fokus på Östersjöns fiskeriförvaltning i ett ekosystemperspektiv. Ref.nr SU FV-1589-14. Sista ansökningsdag: 2014-07-20. Anställning tillsatt.

Personaladministratör och kontorsassistent (vikariat)

Östersjöcentrum söker en personaladministratör och kontorsassistent (vikariat). Ref.nr SU FV-1927-14. Sista ansökningsdag: 2014-07-10. Anställning tillsatt.

Vetenskapsjournalist

Östersjöcentrum söker vetenskapsjournalist till den nya vetenskapliga tankesmedjan Baltic Eye. Ref.nr SU FV-1604-14. Sista ansökningsdag: 2014-06-22. Anställning tillsatt.

Projektledare inom kommunikation

Östersjöcentrum söker projektledare inom kommunikation till den nya vetenskapliga tankesmedjan Baltic Eye. Ref.nr SU FV-1605-14. Sista ansökningsdag: 2014-06-22. Anställning tillsatt.

Forskare inom jordbrukets miljöpåverkan

Östersjöcentrum söker en forskare med inriktning på jordbrukets miljöpåverkan, med fokus på policyfrågor, odlings- och djurhållningssystem, åtgärder mot näringsläckage och effekter på Östersjön. Ref.nr SU FV-0717-14. Sista ansökningdag: 2014-05-10. Anställning tillsatt.

Sju Östersjöforskare

Sju Östersjöforskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Ref.nr SU FV-2665-13. Sista ansökningsdag: 2013-11-11. 5 anställningar tillsatta.

Kommunikationsstrateg

En erfaren kommunikationsstrateg vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2013-09-16. Anställning tillsatt.

Ekonom

En ekonom vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2013-08-30. Anställning tillsatt.