Från oss

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Östersjöcentrum
 4. Om oss
 5. Nyheter
 6. Från oss

Nyheter om havet

Stockholms universitets Östersjöcentrum är en länk mellan forskning och förvaltning. En unik kombination av experter och kommunikatörer som i samverkan med andra marina forskare ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Vi syntetiserar och förmedlar forskningens resultat till rätt plats i samhället.

Här samlas alla Östersjöcentrums egna nyheter, nyhetsbrev och pressmeddelanden sedan starten i januari 2013.

från Stockholms universitets Östersjöcentrum

 • Foto: Vera Shoultz Havs- och klimatexperter bildar nytt stort forskningscentrum 2021-06-10 Jane och Aatos Erkkos stiftelses stordonation gör det möjligt för klimat- och havsforskare i Finland och Sverige att sammanföra sin expertis och infrastruktur. Målet är att ta reda på mer om hur havet och atmosfären samverkar och vilka effekter det har på klimatet.
 • Foto: Mostphotos.com Nytt remissvar från Östersjöcentrum 2021-05-31 Östersjöcentrum är återkommande en remissinstans för utredningar från svenska myndigheter eller EU-konsultationer. Här kan du ta del av våra senaste yttranden.
 • Professor Christoph Humborg vid Östersjöcentrum Havsforskarnas viktiga budskap till klimatmöte COP26 2021-05-26 Kustzonerna spelar en viktig roll klimatarbetet. Vid rätt förvaltning kan de ta upp och lagra växthusgaser effektivt. Det var forskarnas budskap när det globala samarbetet Relay4Nature mötte Östersjöcentrum på sin väg mot höstens klimatmöte COP26.
 • Algbältet i Östersjön. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote. Hjälp Östersjöforskarna i sommar 2021-05-26 Om du står på en klippa vid havet och tittar ner i vattnet ser du garanterat ett trassligt grönbrunt algbälte. Men vad finns där och hur funkar det? Den typen av frågor är viktiga inom havsmiljöforskningen och nu finns en unik möjlighet för allmänheten att bidra!
 • Policy brief: Bottentrålning hotar europeisk havsmiljö 2021-05-26 Bottentrålsfiske har stora effekter på det marina livet och hotar havsbottens integritet. Ny forskning pekar på behovet av att etablera större trålfria områden i alla typer av livsmiljöer, för att skydda känsliga ekosystem och leva upp till principerna för ekosystembaserad förvaltning.
 • R/VElectra af Askö Speciellt uppdrag för R/V Electra 2021-05-25 Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö kommer att delta i sommarens undersökningar av vraket efter M/S Estonia. Uppdraget kommer från Statens haverikommission, och Electra valdes eftersom hon är ett av få fartyg som har den utrustning som krävs.
 • Jurister och miljöforskare: Industrin bör ta ansvar för PFAS-skandalen 2021-05-11 Vattenbolaget i Blekinge har dömts att kompensera sina kunder för de gifter de fått i sig genom dricksvattnet, men andra aktörer har ett större ansvar. Det skriver jurister och miljöforskare från bland annat Stockholms universitet, som kräver att kontrollen skärps och att kemiindustrin tar sitt ansvar.
 • Fem forskare i SvD: ”Värna kustmiljön – inte storskalig fiskeindustri” 2021-05-10 Utfiskningen av sill/strömming kan få mycket allvarliga konsekvenser för kustekosystemen. Regeringen och ansvarig myndighet kan inte längre ducka för problemet. Värna kustmiljön, inte det storskaliga industrifisket och flytta ut trålgränsen, skriver forskare i SvD Debatt idag.
 • Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein Storslaget uppdrag till SU-forskare 2021-04-26 Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.
 • Bättre vatten i Stockholms skärgård 2021-04-23 Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i Stockholms inre skärgård. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.
 • Ny katamaran för forskning vid Askölaboratoriet 2021-04-21 Nu är en ny arbetsbåt på väg till Askölaboratoriet för att modernisera den flotta som används för forskning, utbildning och marin miljöövervakning. Katamaranen kommer att ersätta R/V Limanda.
 • Provfiske med flera typer av nät ingick i sommarens undersökningar. Foto: Naturvatten AB Inventering av 25 vikar 2021-03-31 Nu är de första resultaten från förra sommarens undersökningar av 25 grunda vikar klara. En rapport om resultaten har tagits fram av forskarna för fiskerättsägare och andra intresserade.
 • Filmen om Östersjön på Skansen 2021-03-22 En film om Baltic Sea Science Center på Skansen. Se de magra Östersjötorskarna som blivit jättestora och tjocka. Möt sjöhästens svenska släktingar och lär dig mer om utmaningarna som Östersjön står inför.
 • Inom projektet togs vattenprover i diken och vattendrag omkring 20 ggr per år, både för att kunna identifiera nya näringskällor, och för att kunna utvärdera effekten av landåtgärder. Foto: Fredrik Sederholm. Nätverk av Östersjöparlamentariker 2021-03-19 Sedan 1991 har nätverket Baltic Sea Parliamentary Conference arbetat för att främja politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen. I veckan presenterade våra forskare sina resultat på ett av deras möten.
 • Foto: Tobias Dahlin/Azote Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen 2021-03-16 Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.
 • 2020 - ett år präglat av pandemin 2021-02-26 Omställning till hemarbete och digitala evenemang, en ny arbetsbåt till Askö, mycket spännande forskning och en ny forskningsvision som knyter ihop hav och klimat.
 • Tusentals kemikalier kommer med avloppsvatten från våra moderna samhällen. Många stannar dessvärre inte i avloppsreningsverken. Istället hamnar de i floder och sjöar, och i vissa fall slutstation Östersjön, och riskerar där att förorena särskilt de känsliga kustområdena. Foto: Vastram/Mostphotos Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre 2021-02-24 Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.
 • Sauna and swim in the calm Askö Bay Ett åtgärdsinriktat projekt 2021-02-01 Projektet Levande vikar ska ta fram, testa och utvärdera konkreta åtgärder som kan användas för att restaurera övergödda grunda vikar längs våra kuster.
 • Ny stor Östersjöstiftelse grundas 2021-01-27 Den nya stiftelsen BalticWaters2030, som nu startar sin verksamhet, kommer att genomföra storskaliga, åtgärdsinriktade miljöprojekt som bygger på tillämpad forskning och som bidrar till en friskare Östersjö.
 • Askölaboratoriets jubileumsår drar igång 2021-01-27 Än så länge är det mycket vi inte vet om 2021. Men oavsett hur läget artar sig så är detta år speciellt för oss på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vår fältstation Askölaboratoriet firar nämligen 60 år! Ett jubileum som inte bara handlar om en viktig och speciell plats. Det handlar om historia. Minnen. Utveckling. Vi firar 60 år av kunskap om havet!
 • Foto: Mostphotos.com Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter 2021-01-07 För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.
 • Våra bästa artiklar 2020 2020-12-17 Östersjöcentrum har i uppdrag att förmedla resultat från forskningen och öka kunskapen och engagemanget för havsmiljöfrågor i samhället. Därför intervjuar vi många experter och publicerar artiklar i vårt webbmagasin. Nu har vi samlat de viktigaste från 2020!
 • Från sillgrisslor till havspolitik 2020-12-16 Nu finns ett nytt nummer av Havsutsikt ute, fullspäckat med intressant läsning. Från sillgrisslor och havspolitik, via gädda och strömming till havsnivåhöjningar och folkrätt. I numret har två artiklar författats av forskare från Stockholms universitet men fler har kopplingar hit.
 • Julkalender Askö 2020, askölaboratoriets julkalender december 2020 Julkalender om livet på en marin fältstation 2020-12-16 I december har Askölaboratoriet publicerat fakta och roliga tips om labbet i en julkalender på instagram. Efter mer än halva julkalendern avklarad kan vi klart säga att det roligaste är engagemanget från följarna!
 • Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem 2020-11-25 Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. I en ny policy brief beskriver vi vilka åtgärder som krävs för att ekosystemen ska kunna återhämta sig.
 • Informationen från R/V Electras ekolod, och vattenprovtagningar ger syns direkt på skärmarna och kan övervakas av forskarna. Foto: Jonas Hentati Sundberg Ekolod spårar utbredning av syrefria havsområden 2020-11-24 Med akustiska metoder kan man spåra Östersjöns syrefria området. Det visar ny forskning från Västra Gotlandsbassängen. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den miljöövervakning som finns i Östersjöregionen.
 • Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning 2020-11-12 Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.
 • Brunalgen blåstång, Fucus vesiculosus, är en karaktärsart för Östersjön. Den dominerar grunda
hårda bottnar i nästan hela Östersjön och de flesta känner väl igen den på den breda, guldbruna
bålen och luftblåsorna som håller den upprätt i vattnet. Men det finns också en annan form av
blåstång, en frilevande form som lever helt lösliggande på botten. Den lösliggande tången har pekats
ut som en hotad form i Östersjön, men mycket är okänt om dess utbredning och ekologi. FunkVeg skriver om tång 2020-10-28 Projektet FunkVeg är en del av samarbetet Baltic Bridge. Projektet arbetar med att kartlägga och och dokumentera den frilevande blåstången som bildar viktiga livsmiljöer för många arter i Östersjöns kustnära vatten.
 • SU-forskare på unik plats i EU 2020-10-28 Professor Christina Rudén från Institutionen för miljövetenskap har blivit invald som observatör i den viktiga expertgruppen CARACAL i EU. Stockholms universitet är det enda lärosäte som deltar i denna grupp.
 • Smartare kemikaliehantering 2020-10-16 EU:s nya kemikaliestrategi har presenterats. Inför den har forskare, policyexperter och kommunikatörer gått samman med forskare på Stockholms universitet för att kommunicera viktiga forskningsresultat.
 • Dags att söka populär Östersjökurs! 2020-10-14 Under våren 2021 ges masterkursen Östersjöns ekosystem på nytt. Med en nära koppling till Östersjöcentrums experter, myndigheter och den ideella sektorn är detta en bred kurs för dig som vill veta hur forskning kan bidra till beslutsfattarnas arbete med Östersjöförvaltning.
 • Knoppslinga, Joakim Hansen Skydda våra havsvikar - varför och hur? 2020-10-12 Som ett led i arbetet med att skydda våra viktiga havsvikar har Länsstyrelsen i Kalmar sammanfattat varför särskilt skydd av havsvikar behövs och vad som är viktigast att satsa på. Forskare vid Östersjöcentrum har bidragit med analyser och kunskapsunderlag till en användbar broschyr.
 • Jonas Hentati-Sundberg Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor 2020-09-23 På Stora Karlsös mäktiga klippväggar häckar 20 000 par sillgrisslor. Nu har ett gäng nyfikna unga forskare från tre olika lärosäten visat hur sillgrisslornas fiske göder mängder av fjädermygglarver, som i sin tur föder en stor koloni av svalor – näring från havsbotten till himlen.
 • En vision för Östersjöns fiske, BalticSea2020 BalticSea2020 släpper sin vision för Östersjöns fiske 2020-09-21 Som en avslutning på sitt miljöarbete publicerar stiftelsen BalticSea2020 nu en rapport över hur de vill att fisket i Östersjön ska utvecklas för att bli mer hållbart.
 • HÄSTHÅLLNINGEN ÄR SANNOLIKT EN KÄLLA DÄR DET GÅR ATT GÖRA MER Utredningen som upprörde häst-Sverige 2020-09-10 Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskare bakom övergödningsutredningen menar att det också behövs regler.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen 2020-09-10 Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder. Dessutom bör de uppskattningar av lekbiomassa och kustfiskets påverkan som används inom dagens ålförvaltning genomgå en oberoende granskning och revidering.
 • Storspigg (Gasterosteus aculeatus) Foto: Joakim Hansen/Azote Spiggen tar över 2020-08-27 Storspiggen har successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Den orsakar lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut och fintrådiga alger tar över.
 • Infoserie om Östersjön med Lasse Åberg 2020-08-26 Vem äger havet? Vad ligger bakom algblomningen? Var hamnar fångsten? I en serie med filmer, artiklar och länkar lyfter och förklarar Voice of the Ocean några av Östersjöns viktigaste frågor.
 • Östersjöcentrums forskare med SvD på Askö 2020-08-26 I somras var Svenska Dagbladet ute på Askö och intervjuade bland andra Florian Roth och Christoph Humborg från Östersjöcentrum. Det resulterade i en stor artikel om övergödningen i Östersjön, klimatet och att läget blivit bättre men att mer forskning krävs.
 • Foto: Gunnar Aneer/Azote "Regeringen måste skydda strömmingen" 2020-08-25 Vill vi verkligen riskera ett övergrepp på hela kustekosystemet för att hålla liv i industrifiskets jakt på foderfisk? Det som nu sker hotar att spoliera mer än femtio års miljöarbete längs östkusten, skriver Östersjöcentrums forskare Henrik Svedäng tillsammans med Susanna Lidström och Sverker Sörlin från KTH i en debattartikel.
 • Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön 2020-08-24 Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.
 • Åtgärder stärker Östersjöns miljö
– även i ett förändrat klimat Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat 2020-07-02 Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI.
 • Satellitbild av en cyanobakterieblomning 19 juli i Egentliga Östersjön Sommarens algblomningar i Östersjön 2020-06-29 De senaste åren har rapporter och forskning visat att sommarens algblomningar kommer tidigare och har blivit mer omfattande än för 40 år sedan. Cyanobakterier gynnas både av övergödning och varmare klimat, men är de bara till besvär? Här får du en snabbkurs i blomningarna, och tips på hur du håller dig uppdaterad på algläget inför badsäsongen!
 • Algrapport från Askö 2020-06-26 Återigen har vi haft en ovanligt varm vår där vattnet har värmts upp tidigt, likt början av den varma sommaren 2018. Från Askö kom rapporter om algblomningar redan kring midsommarhelgen.
 • Digital Baltic Breakfast som handlar om forskning om sambanden mellan klimatförändringar och övergödning! Åtgärder mot övergödningen får effekt även i ett ändrat klimat 2020-06-12 I juni har vi haft stort fokus på kopplingen mellan klimat och övergödning. I samverkan med SMHI har vi arbetat fram en rapport, rekommendationer och bjudit in till frukost med föreläsning på temat.
 • SE FILM FRÅN ÖN: https://www.wwf.se/sillgrissla/#medborgarforskning Slow TV med medborgarforskning 2020-06-11 Nu har den populära live-sändningen av sillgrisslornas liv på Stora Karlsö startat igen! Om du ser något speciellt intressant på filmen så kan du skicka in det till forskarna som tar hjälp av artificiell intelligens för att analysera alla observationer.
 • Ny modell för samlad bild av påverkan på havet 2020-06-10 Farliga ämnen, naturlig syrebrist eller mänsklig exploatering - allt påverkar havet. Samtidigt. I ett nytt projekt ska forskare räkna ihop effekterna av många faktorer, uppskatta deras sammanlagda påverkan på Östersjön och därigenom hjälpa havsförvaltningen.
 • Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar 2020-06-09 I en ny rapport från Östersjöcentrum och SMHI presenteras utvecklingen av Östersjöns miljötillstånd. Ett hav präglat av övergödning och syrefria bottnar. Vilka åtgärder har historiskt införts, vilka resultat kan man se, och vilken roll spelar klimatförändringarna i utvecklingen?
 • Smarta robotar ska lära oss mer om havet 2020-06-08 Trots att havet spelar stor roll för livet på land vet vi mer om Mars yta än havets botten. Ett viktigt verktyg för att studera svåråtkomliga platser och öppna upp denna fördolda värld tros vara smarta anpassningsbara undervattensfarkoster. Vi fick följa med när Sveriges största satsning på marin robotik testade sin teknik på Askölaboratoriet.
 • Forskare hjälper Östersjöländerna med miljöplaner 2020-06-08 I arbetet med att uppdatera Baltic Sea Action Plan bidrar experter från Stockholms universitet med vetenskapligt stöd kring hur kemikalier i Östersjön ska hanteras.
 • Vandrande gädda Rapport 1/2020: Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten 2020-05-20 Restaurerade våtmarker är ett sätt att hjälpa minskade fiskbestånd att återhämta sig. Längs den svenska Östersjökusten har nära hundra våtmarker återskapats för att gynna rovfiskar som abborre och gädda. I en ny rapport från Östersjöcentrum utvärderar forskare hur väl dessa åtgärder har fungerat.
 • Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Det firar vi med ett späckat nummer om havets artrikedom. Havsutsikt 1/2020, mångfalden i havet 2020-05-19 Just nu pågår den internationella mångfaldsveckan för fullt och på fredag är det självaste biologiska mångfaldens dag. Senaste numret av tidskriften Havsutsikt fokuserar därför på artrikedomen i havet!
 • Östersjön göder Stockholms vatten 2020-04-21 En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när åtgärder planeras.
 • Foto: Institutionen för miljövetenskap Klimatforskare testar metoder inför Arktisexpedition 2020-03-25 För att bättre förutse framtida utsläpp av växthusgaser, deltar universitetets forskare i en stor Arktisexpedition i höst. Som förberedelse har teamet just genomfört en pilotvecka med R/V Electra.
 • Tånghandboken heter Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön 2020-03-12 Blåstången är central för livet i Östersjön och kallas ofta ”havets barnkammare”. Den här handboken beskriver det praktiska arbetet med att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller för att hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen
 • Östersjöns dolda rörelser kartläggs 2020-02-27 Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
 • Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC 2020-02-12 Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.
 • Jättestudie om samproducerad kunskap 2020-02-11 För att hitta lösningar på dagens komplexa miljöproblem måste forskare samarbeta med de personer som berörs. I en stor internationell studie som idag publicerats i Nature Sustainability slår forskarna fast fyra viktiga principer för hur sådant samarbete bör gå till.
 • Havsmiljöinstitutets miljöpris 2020, Foto: Patric Borén, Båtbranschens Riksförbund Miljöpris till Havsmiljöinstitutet 2020-01-31 Havsmiljöinstitutet får Sweboats miljöpris 2020. Båtbranchens Riksförbund vill genom detta uppmuntra till mer forskning och arbete med att sprida kunskap om fritidsbåtars miljöpåverkan.
 • Försurningen hotar Östersjöns ekosystem 2020-01-31 Havsförsurning kan påverka marina arter och göra havet mindre badvänligt. Åtgärder mot utsläpp, övergödning och överfiske krävs för att skydda ett unikt ekosystem och framtida matproduktion.
 • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • Baltic clams (Macoma balthica) have increased due to the eutrophication of the Baltic Sea in areas unaffected by oxygen deficiency. Photo: Eva Ehrnsten. Bottendjur lär oss mer om kolets kretslopp 2020-01-15 För att bättre förstå hur miljöförändringar påverkar omsättningen av kol och näring i havet behövs modeller som tar hänsyn till de bottenlevande organismerna.
 • Havsutsikt2/2019 Havsutsikt 2/2019, Havet från rymden 2019-12-16 I senaste numret kan du bland annat läsa en artikel om hur satelliter berättar om haven författad av Susanne Kratzer från DEEP vid SU. Läs också vad vår miljö- och klimatminister Isabella Lövin menar med 'sen kan vara för sent' i numrets krönika.
 • Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos Fact sheet: Konsten att förstå MSY 2019-11-26 MSY står för maximal hållbar avkastning och kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt. Begreppet är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning.
 • Askövistelse 2020 - samma pris för alla! 2019-11-19 Nu finns en uppdaterad prislista för Askölaboratoriet och R/V Electra inför 2020. En nyhet är att alla lärosäten och myndigheter betala samma pris för vistelse på Askölaboratoriet. Passa på att boka in kända kurser, fältförsök och havsmöten redan nu.
 • Ekosystembaserad förvaltning som metod 2019-11-14 En ekosystembaserad förvaltning ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet diskuteras ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband.
 • Foto: Le Carlsson Rapport 1/2019 Miljögifter i Östersjön – en exposé 2019-11-14 Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön.
 • Baltic Breakfast: Att upptäcka smygande förändringar 2019-11-13 Välkomna på Baltic Breakfast onsdag 4 december 2019 om behovet av långa tidsserier i miljöövervakningen.
 • Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos Farliga ämnen och cocktaileffekten 2019-11-08 Vid november månads Baltic Breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.
 • Ny folder om marina utbildningar! 2019-10-17 Nu har Östersjöcentrum samlat ihop information om hur du kan studera till marinvetare vid Stockholms universitet i en smidig och intressant folder.
 • Så påverkar fritidsbåtarna miljön 2019-10-15 I Sverige finns idag över 700 000 fritidsbåtar och 120 000 bryggor. Sammantaget har dessa en betydande påverkan på miljön och grunda skyddade områden är extra känsliga. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet har sammanställt båtarnas miljöpåverkan och ger förslag på hur den kan minskas.
 • Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”? 2019-10-09 Baltic Breakfast 4 september 2019 handlade om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020.
 • Foto: Tomas Järnetun/Azote Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp? 2019-10-09 Oktober månads Baltic breakfast handlade om utvecklingen när det gäller övergödning i Östersjön och hur den påverkar ekosystemen.
 • Policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull 2019-10-08 Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.
 • "Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden" 2019-10-01 Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.
 • Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas 2019-09-11 De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.
 • Hur mår Östersjön egentligen, och spelar det någon roll? 2019-09-11 Närmare 400 Östersjöforskare samlades under Baltic Sea Science Congress för att dela kunskap om Östersjön och staka ut en riktning för framtiden. Kongressen öppnades med en "mock press conference" där fem forskare frågades ut av välrenommerade journalister.
 • ALMEDALEN: Hur styr vi mot ett hållbart båtliv? 2019-07-05 Marin turism och båtliv är en av de snabbast växande maritima näringarna i Sverige. Forskning visar att fritidsbåtar kan ha en betydande miljöpåverkan och denna kunskap kan hjälpa till att styra mot ett mer miljövänligt båtliv.
 • ALMEDALEN: Hur ska strandskyddet se ut i framtiden? 2019-07-05 Strandskyddet har funnits i Sverige sedan början av 1950-talet och innebär att våra stränder är fredade från byggnationer och annan exploatering. I Januariavtalet kom S, MP, C och L överens om att strandskyddslagstiftningen ska göras om i grunden. Vad händer nu med tillgången på orörda stränder?
 • ALMEDALEN: Östersjötorskens svanesång – hot, orsaker och lösningar 2019-06-28 Torsken (Gadus morhua) i Östersjön är hotad och därmed kan denna genetiskt unika och ekologiskt viktiga nyckelart riskera försvinna. Beståndet har gått från en mycket hög produktionsnivå på 1980-talet till ett småväxt tusenbrödrabestånd, som decimeras ytterligare genom misslyckad reproduktion.
 • Nya Livet i havet - nu med havsarter från hela Sverige 2019-06-28 Sommaren är här, och många av havets invånare stöter du på när du badar, åker båt eller vandrar längs havsstränderna. Men vilka är dessa växter och djur? Över fyrahundra av dem presenteras på den nylanserade sajten Livet i havet, som nu uppdaterats med arter från Sveriges alla havsområden.
 • ALMEDALEN: Effekter av klimatförändring i haven - hur kan vi främja en ekosystembaserad förvaltning? 2019-06-20 Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Hur tar vi hänsyn till klimatförändringar i havsplaneringen och i havsmiljöförvaltningen och hur kan vi arbeta med att främja en ekosystembaserad förvaltning av de svenska haven?
 • Foto: Tony Holm, Azote Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön? 2019-06-19 Att minska övergödningen är en central fråga för Östersjöns miljötillstånd och musselodling har föreslagits som en åtgärd för att fånga upp näring från havet och återföra den till land. Men hur effektiv är musselodling som miljöåtgärd i Östersjön?
 • Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget? 2019-06-04 Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.
 • Professor Kjell Larsson får Östersjöakutens pris 2019-05-27 Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, belönas med Östersjöakutens pris för sitt arbete och sitt engagemang för Östersjöns miljö.
 • Limanda till Trosa strömmingsfestival 2019-05-17 När strömmingen vandrar in i den sörmländska skärgården firar Trosaborna med strömmingsfestival. I år deltar Askölaboratoriets fartyg R/V Limanda i festligheterna.
 • Bodar och hus på Huvudskär i Stockholms skärgård. Foto: Fredrik Wulff/Azote Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför? 2019-05-15 Frågan om strandskydd är politiskt aktuell och tema för april månads frukostseminarium.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Foto: Tony Holm, Azote Policy Brief: Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning 2019-05-14 Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-02 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlar maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Rapporten Svealandskusten 2019 Extrem sommar gav tydligt avtryck 2019-04-29 Den varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av Stockholms universitet. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.
 • Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet 2019-04-26 Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss? 2019-04-25 På Baltic Breakfast 13 februari 2019 dök vi ner i några goda exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till miljömålsberedningens havsuppdrag.
 • Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen Baltic Sea Science Center öppnat 2019-04-11 Det nya Östersjöhuset på Skansen invigdes 11 april 2019. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria.
 • Foto: Joakim Odelberg Ny studie visar: Aluminium effektiv fosforbindare i Östersjön 2019-04-03 Aluminiumbehandling är ett effektivt sätt att motverka övergödning, även i bräckt vatten. Det har Linda Kumblads och Emil Rydins studier av Björnöfjärden visat. Nu har de siffror på hur mycket fosfor som bundits i sedimenten tack vare aluminiumbehandling.
 • J. Lokrantz/Azote Målen om en god havsmiljö kan nås 2019-03-22 Det är möjligt att nå målen om god ekologisk status i Östersjön, på vissa håll redan om 20 år. Det visar en ny studie av bland andra forskare vid Östersjöcentrum.
 • Undersökning om beslutsstöd 2019-03-18 Projektet BONUS DESTONY, där Östersjöcentrum deltar, genomför just nu en webbundersökning om beslutstödssystem. Om du har erfarenhet av sådana, eller skulle vilja ha, gå gärna in och svara!
 • Upprop för miljöövervakningen 2019-03-15 Höstens budget innebar en kraftig minskning av anslagen till den nationella miljöövervakningen. Detta kan leda till att vissa provtagningar inte genomförs och bland andra Östersjöcentrum uppmanar nu politikerna att återställa anslagen i vårbudgeten.
 • Photo: Peter Bondo Christensen Symposium on The Expansion of Low Oxygen Zones 2019-03-15 The symposium on the the expansion of low oxygen zones in the global ocean and coastal waters can now be watched online.
 • Vilken typ av bottensubstrat och vilken påväxt som finns i området liksom mängden betare är några av de många faktorer man måste studera för att kunna bedöma om och hur en blåstångsrestaurering ska göras. På bilden visas en lyckad rekrytering av blåstång vid ett experiment på Askölaboratoriet, Stockholms universitets fältstation, i Trosa skärgård. Foto: Lena Kautsky Flera faktorer avgör var blåstången kan leva 2019-02-27 Flera lokala faktorer avgör om en restaurering av blåstång blir framgångsrik eller inte. Innan ett restaureringsprojekt inleds är det därför viktigt med noggranna fältstudier på platsen.
 • Foto: Ewa Wisniewska/Azote Baltic Breakfast: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden 2019-02-20 Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Vid denna Baltic Breakfast presenterades samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.
 • En torsk flyttar in i det stora rovfiskakvariet. Den fiskades upp i Blekinge, och simmade ut inför TV4s kameror. Foto: Skansen Östersjön på Skansen 2019-02-12 Nu är det klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet handlar om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.
 • Foto: Melker Dahlstrand Majoriteten stöder viktiga Östersjöåtgärder 2019-02-01 En politisk majoritet i Sveriges riksdag är positiv till flera viktiga Östersjöåtgärder. Det konstaterar Östersjöcentrums experter.
 • Olika fiskar samlas ofta vid fiskodlingskassarna, för att äta rester, eller beta alger från näten, eller för att skydda sig från rovdjur. Bilden är från Nha Trang, Vietnam. Foto: Nils Hedberg Matproduktion till havs – möjligheter och risker 2018-12-13 Att producera mer mat till havs kan vara ett sätt att föda jordens växande befolkning. Men sådana odlingar innebär också risker.
 • Omslag till Havsutsikt 2/2018 Havsutsikt 2/2018, Mat från havet 2018-12-12 I detta nummer sätter vi fingret på några av utmaningarna för att hållbart nyttja havet som resurs. Forskare från Stockholms universitet skriver om kvinnornas bortglömda roll i havsplaneringen och om vad vi bör tänka på nu när havsodling blir allt vanligare.
 • Trålfartyg. Bottentrålning har stor påverkan på ekosystemen 2018-12-04 Bottentrålning minskar den biologiska mångfalden och hotar livsmiljöer i svenska hav. Det visar en ny kunskapsöversikt från Havsmiljöinstitutet.
 • Aluminium ska göra Brunnsviken badvänlig 2018-11-01 Att använda metaller för att rena en förorenad vik kan låta märkligt, men det är just vad Stockholm stad ska pröva för att komma till bukt med den övergödda Brunnsviken. Liknande försök har gjorts av forskare vid Östersjöcentrum.
 • Policy Brief: Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor 2018-10-19 Forskare och analytiker vid Baltic Eye ser ett akut behov av åtgärder för att förbättra informationen om vilka kemikalier som ingår i vanliga konsumentartiklar.
 • Musselodlingar - effektiva mot övergödning? 2018-10-18 Är musselodlingar ett kostnadseffektivt sätt att motarbeta övergödningen i Östersjön? Det är frågeställningen för den nya rapporten "Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea".
 • Each year, 23 million pigs, 16 million cows, and 244 million chickens in the catchment together produce manure containing two million tons of nitrogen and 0.4 million tons of phosphorus. This can be compared to 85 million people living in the same area.
Fact sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? 2018-10-18 Våra kostvanor påverkar inte bara vår hälsa, utan också miljön. Detta faktablad beskriver olika scenarier för hur handel, produktion och konsumtion av vegetabiliska och animaliska produkter påverkar övergödningen i Östersjön.
 • Foto: Jerker Lokrantz/Azote Policy Brief: Förändrad jordbruksstruktur kan minska näringsläckaget 2018-10-18 Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning i Östersjön.
 • Svenska Dagbladet har följt med projektledare Linda Kumblad och Sveriges vattenekologer på vegetationsinventering i Björnöfjärden. Foto: Malin Holestad/SvD Levande kust uppmärksammas i SvD 2018-10-09 Genom projektet Levande kust har vattenkvaliteten i Björnöfjärden förbättras betydligt. Projektet uppmärksammas nu i ett stort reportage i Svenska Dagbladet.
 • Smaltång. Rekordmånga läser Tångbloggen 2018-10-09 Hela 15 000 unika besökare har i år varit inne på Tångbloggen, som drivs av Östersjöcentrums forskare Lena Kautsky och Ellen Schagerström.
 • Nytänkande forskningskommunikation från Electras nattgäster 2018-09-26 I ett annorlunda populärvetenskapligt projekt får vi följa Sara och Karin på forskningsstationer runt om i Sverige. I september var det dags att besöka Östersjön, Asköboratoriet och fartyget Electra.
 • Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort. Ny studie: Baltic Eye påverkar på flera nivåer 2018-09-25 Baltic Eyes arbete har haft effekt på flera nivåer. Det har påverkat såväl politik och praxis som universitetet i stort, visar en ny studie.
 • Ankare på botten i en grund vik. Foto: Joakim Hansen Båtliv försämrar livsmiljön för fisk 2018-09-19 Småbåtshamnar påverkar kustvegetation som är viktig för fisk. Det visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i en stor studie.
 • R/VElectra af Askö R/V Electra utforskar stenåldern 2018-09-11 Hur mycket har vi människor påverkat Östersjön sedan stenåldern? Det har undersökts inom det miljöhistoriska projektet SEASIDE där vårt forskningsfartyg deltagit vid viktiga provtagningar.
 • Nya arter i Östersjön kan vara en resurs 2018-07-13 Rapporteringen om Östersjön är ofta dyster. Ett återkommande larm handlar om främmande djur och växter som sprider sig i våra vatten. Under Almedalsveckan lyfte professor Lena Kautsky möjligheten att se nya arter i Östersjön som en resurs snarare än ett hot, och till SVT Öst gav hon spännande exempel på hur vi kan ha användning av just dessa.
 • Uppgraderade reningsverk ger tydliga effekter i Finska viken 2018-07-12 Vi ser flera tecken på en förbättrad havsmiljö i delar av Östersjön. Tack vare insatser i både reningsverk och jordbrukssektorn har ett par områden nu nått en god miljöstatus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 • Digital fälthandbok om havets arter 2018-07-03 Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Äntligen finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.
 • Rapport 1/2018: Historien om Östersjötorsken 2018-06-26 Andra delen i Östersjöcentrums rapportserie ger en övergripande bild över torskens historia i Östersjön. Hur anpassade sig arten till Östersjöns förhållanden och vilken roll spelar den för våra ekosystem? Men framförallt, hur har vi lyckats skapa ett bestånd i kris och vad vi kan göra åt det?
 • Högsäsong på Askölaboratoriet 2018-06-20 Askölaboratoriet håller öppet för forskning, miljöövervakning, möten och utbildning året runt, men det märks en tydlig högsäsong på sommaren.
 • Fr.v. Cecilia Widebäck, programledare SR, Lena Kautsky, marinbiolog Stockholms universitet, Sverker Hellström, klimatolog SMHI. Det marina livet längs Sjörapporten i Vetandets värld 2018-06-12 Sjörapporten i Sveriges radio har levererat uppdateringar om stormar och regn sedan 1939, men vad vet vi mer om platserna som det rapporteras ifrån? Vetandets Värld dök idag ner i det marina livet och väderfenomen längs Sjörapportens stationer tillsammans med Östersjöcentrums Lena Kautsky och SMHI:s Sverker Hellström.
 • Foto: R Kautsky/Azote SVT undrar: Hur mår Östersjön egentligen? 2018-05-23 I sommarvärmen börjar många ta del av badplatser, båtturer och fiske längs kusten - vilket också leder till att fler funderar över havets hälsa. Behöver man vara rädd för algblomningar, finns det något liv kvar och går det att äta fisk från Östersjön?
 • Gamla Stan i Stockholm ligger just där Mälaren möter Östersjön. Det är ett område som länge varit påverkat av staden. Foto: Gunnar Aneer/Azote Pressmeddelande: Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-20 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Betydande mängder övergödande ämnen, framför allt fosfor, ansamlades under 1900-talet på havsbottnarna i stadens närhet. Därifrån har fosforn kontinuerligt läckt tillbaka till vattnet, och bidragit till övergödning, algblomningar och syrebrist i skärgården. Ny forskning från Stockholms universitet visar att dessa fosforlager nu är borta – djupt begravda eller transporterade ut till havs.
 • Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-19 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som presenteras i en ny rapport. Dessutom avancerad vattenrening, blåstång och småbåtars påverkan i vikar.
 • Ny farled för lyxkryssare miljömässigt vettlöst 2018-04-11 Trafikverkets och Sjöfartsverkets förslag om en ny farled för lyxkryssare genom Stockholms skärgård skulle innebära att två miljoner ton kobbar, skär och undervattensfauna i en tidigare orörd miljö skulle sprängas och muddras bort.
 • Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing (Östersjöcentrum), Christoph Humborg (Östersjöcentrum), Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus Jonsson (Bergs gård), Frida Jonsson (Bergs gård). Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte 2018-04-04 Idag träffades Östersjöcentrum och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera hur vi kan förbättra tillståndet i Östersjön och vilken verksamhet som bedrivs vid den marina forskningsstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård.
 • Foto: Bengt Ekberg/Azote We don’t know enough to fix the Baltic Sea with geo-engineering 2018-02-27 Geo-engineering measures have been proposed to mitigate the internal load of phosphorus and speed recovery of the Baltic Sea. But there are still uncertainties about the fluxes and dynamics of phosphorus and their contribution to eutrophication, which was discussed at the HELCOM-EUSBSR workshop where the Baltic Sea Centre participated.
 • Ny kartläggning av Östersjöns skyddsvärda områden 2018-02-19 Enligt HELCOMS åtagande vid FN:s havskonferens ska man för första gången ska ta fram en översikt över Östersjöns skyddsvärda havsområden. I februari deltog experter från Östersjöländerna för att ta fram denna kartläggning
 • Östersjöcentrum välkomnar förbud om mikroplast i kosmetika 2018-02-01 Sverige förbjuder mikroplast i avsköljningsbara kroppsvårdsprodukter från och med 1 juli. Ett bra beslut för miljön, enligt våra forskare, som hoppas att även andra produkter snart förbjuds.
 • 4,6 miljoner till projekt om miljöpåverkan längs kuster 2018-01-25 Sveriges kustmiljöer är föremål för en rad exploaterande verksamheter som påverkar viktiga funktioner i ekosystemen. Inom projektet ECOCOA ska forskare hjälpa förvaltning att minska förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att nyttjandet av våra kuster ska bli hållbart på lång sikt.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket 2018-01-17 Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.
 • Prisad professor. Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik ”Helt förändrat vår förståelse” 2018-01-08 En vetenskaplig publikation får en fin utmärkelse. En av författarna till artikeln var professor Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet. Artikeln prisas för att den haft så stor betydelse för havsforskning och förståelsen av övergödning.
 • Östersjöns torsk blir allt mindre 2018-01-02 Ett ökat fisketryck i kombination med en låg tillväxt gör att vi nu har historiskt få stora torskar i Östersjön. Forskaren Henrik Svedäng menar att situationen är alarmerande, både för ekosystemet och fiskerinäringen.
 • R/V Electra's expeditions and sampling sites 2017 Framgångsrikt första år för R/V Electra 2017-12-19 Premiäråret 2017 blev intensivt för Stockholm universitets nya forskningsfartyg. 12 större forskningsexpeditioner har genomförts och nu summerar vi det första året till havs.
 • Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Lasse Burell God Helg önskar föreståndaren! 2017-12-19 Det doftar glögg och pepparkakor. Plötsligt inser jag att julen inte bara knackar på dörren, utan bankar ganska hårt. När julledigheten är nära och året närmar sig sitt slut så känns det naturligt att reflektera lite över verksamhetsåret 2017;
 • Boka plats för kurs på Askö 2018 2017-12-13 Nu är det dags för kursansvariga att ansöka om plats för kända och önskade kursveckor under både vår- och hösttermin på Askölaboratoriet.
 • Framsidan av Havsutsikt 2/2017 Havsutsikt 2/2017, Allas våra kuster 2017-12-06 Hur ska våra hav användas? Martin Gullström från Stockholms universitet skriver om landskapsperspektiv på havet i senaste numret. Där kan du också läsa om oceanbottnars hemlighet, bullerskadade fiskar, och hur viktigt det är med genetisk mångfald.
 • J. Lokrantz/Azote Universitetet storsatsar på Östersjöforskning 2017-11-20 Under 2018 inrättas en nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk med fokus på Östersjöfrågor vid Stockholms universitet. I en första utlysningsomgång söker vi fem kollegor till detta team.
 • Foto: Tom Hermansson Snickars/Azote Baltic Breakfast - Vad gör klimatförändringarna med Östersjön? 2017-11-17 Under denna frukost presenterar vi vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.
 • Konkurrensen om Östersjöns fisk 2017-11-13 Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk. Hur mycket påverkan dessa har på fiskbestånden bör därför ingå i fiskeriförvaltningen. Det menar forskarna i en ny studie, där bland annat Östersjöcentrum har medverkat.
 • Photo: Marcus C Öhman/Azote Popular seminar about the Baltic Sea underwater soundscape 2017-10-25 The research on underwater sounds and what impacts human induced sounds have on marine ecosystems is a new and unexplored field. Yet it is an important dimension that affects the marine life.
 • Sök unik Östersjökurs 2017-10-12 Under våren 2018 ges vår nya masterkurs igen. Med en nära koppling till våra experter, myndigheter och den ideella sektorn är detta en bred kurs för dig som vill veta hur forskning kan kopplas till beslutsfattarnas arbete med Östersjöförvaltning.
 • Kungligt besök på Askölaboratoriet 2017-09-29 SEPTEMBER. Askö gästades av Kronprinsessan Viktoria och premiärbesökaren prinsessan Estelle.
 • Forskarnas budskap till fiskeministrarna 2017-09-26 Lyssna på vetenskapen. Den uppmaningen ger forskarna inför EU-förhandlingarna om årets fångstkvoter. I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum till att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.
 • Hur engagerar vi fler i Östersjöfrågor? 2017-09-13 FN:s havskonferens är över, men det är inte engagemanget och viljan att rädda havet. Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade därför på hur engagemanget går att omsätta till handlingar och åtgärder som är relevanta för Östersjön.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Östersjödebatt vid Finlands 100-årsjubileum 2017-08-30 Under Finlands 100-årsjubileum bjöds Baltic Bridge in för att diskutera hur Östersjöns framtid ser ut och vilket hållbarhetsansvar som finns hos beslutsfattare, näringsliv, forskare och enskilda medborgare.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Östersjöfestivalen: Varför stoppar vi inte algblomningarna? 2017-08-24 En paneldebatt om snabba lösningar på övergödningen under årets Östersjöfestival. Med Tina Elfwing, Östersjöcentrums föreståndare och Sven Blomqvist från Stockholms universitet.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Hur många kalorier förbrukar Östersjön? 2017-07-17 Varje år tillbringar grundkursen i marinbiologi över en månad i fält för att studera det marina livet vid Sveriges väst- och ostkust. I skrivande stund har kursdeltagarna just kommit hem från tio dagar på Askö, ca 10 mil söder om Stockholm.
 • Rekordår för sillgrisslemärkning på St. Karlsö 2017-07-07 Under årets grissling fick forskarna fullt upp då politiker och media besökte häckningshyllorna samtidigt som ett rekordstort antal ungar märktes.
 • Fastest speciation event of a marine vertebrate, reported in the Baltic Sea 2017-07-04 In a new paper from University of Helsinki, Baltic Sea Centre and Swedish University of Agricultural Sciences the fastest event of speciation for any marine vertebrate is reported. The European flounders in the Baltic Sea exhibiting different breeding behaviors are, in fact, a species pair arising from a recent event of ecological speciation.
 • Digital guide till Östersjöns arter 2017-06-21 Äntligen är den här, den webbaserade fälthandboken Livet i havet. Här presenteras över 250 salt- och sötvattenarter från Bottniska viken till södra Östersjön, tillsammans med en introduktion till Östersjöns särpräglade värld.
 • Daphnia med mikroplast i magen Policy Brief: Mikroplast i marint liv 2017-06-16 Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • Utforska mångfalden under ytan 2017-05-22 FN har utropat 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. I Sverige uppmärksammas dagen med evenemang, visningar och utflykter på land, men det är lite mer komplicerat att få med besökarna under ytan. Därför lanserar Baltic Eye idag sin nya fokussida för livsmiljöer i Östersjön.
 • Ny handlingsplan för naturskyddsarbete 2017-05-21 I dag, den 21 maj, firas Europeiska Natura 2000-dagen för första gången. Samtidigt har medlemsländerna hittills inte uppfyllt sitt naturskyddsarbete. EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att hjälpa dem att påskynda arbetet. Östersjöcentrums Sofia Wikström hoppas att planen leder till hållbara åtgärder för fiske i skyddade områden.
 • SvD: Plast i haven varar i 100-tals år 2017-05-15 På 50 år har plastförbrukningen ökat 20 gånger. Mycket hamnar i haven, där det kan ta flera hundra år innan skräpet bryts ned. Plast i magen och försämrad fruktsamhet är två konsekvenser av detta. Så här skadar plasten djur och natur.
 • SvD: Viktig forskning hindras när havsbottnen hålls hemlig 2017-05-15 Tack vare Electras utrustninge kan de marina forskarna ta fram mer information om Östersjöns bottnar än tidigare. Men militära intressen gör det olagligt att avbilda och sprida information om havsbottnarna.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Omslaget till rapporten Svealandskusten 2017 Ny rapport: Svealands kust i fokus 2017-04-25 En stor uppvällning orsakade ovanligt kallt och klart vatten förra sommaren. Läs också om hur kusten kan se ut om 8000 år. Rapporten produceras av experter från Stockholms universitet.
 • Stora Karlsö, utanför Gotlands västkust Fartygsexpedition till Gotland 2017-04-24 I april 2017 for forskningsfartyget R/V Electra af Askö till Stora Karlsö utanför Gotland. Här ska forskare från Stockholms universitet och SLUAqua tillsammans undersöka en spännande koppling mellan land och hav.
 • Kiselalgen Thalassiosira baltica ringlar sig som ett vackert smycke i detta mikroskop-fotografi från årets vårblomning. Foto:Helena Höglander Nu blommar Östersjön! 2017-04-12 Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.
 • Direktrapport från Electra 2017-04-07 Electra har besökt Alnön, Sundsvall för att hitta mineralet ikait, och det var ett väldigt spännande bottenlandskap som forskarna nu vill veta mer om.
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.
 • Tant Tång, en av Sveriges 100 häftigaste forskare 2017-03-23 Inför årets Vetenskapsfestival träffar Karin Gyllenklev Sveriges 100 häftigaste forskare för att få veta mer om deras expertområden. En av experterna är Östersjöcentrums Lena Kautsky som har ägnat 30 år åt att studera Östersjöns skogar - blåstången.
 • Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen Utvärdering av fiskefredade områden 2017-03-20 Länsstyrelsen i Stockholm leder projektet ReFisk där fiskereglerna längst kusten från Gävleborgs- till Östergötlands län ska revideras inför 2019. I arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och åtgärdsförslag inför revideringen kommer PlantFish att delta som rådgivare.
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Group photo Baltic Bridge collaboration Finska och svenska forskare lägger Östersjöpusslets bitar på plats 2017-02-22 I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap om Östersjön för att hjälpa beslutsfattare och näringslivet att agera för Östersjöns bästa.
 • Danmark och Tyskland bryter mot fiskeförbud 2017-02-21 Med ett starkt hotat bestånd och dålig tillväxt har EU förlängt fiskestoppet för torsk i västra Östersjön. Men trots förbudet har tyska och danska yrkesfiskare beviljats tillstånd för att tråla i området under perioden.
 • Stora mängder mikroplast även funna i sjöar 2017-02-20 Enligt en pågående finsk studie har stora mängder mikroplast hittats i sjön Kallavesi. Liknande fynd har gjorts i svenska sjöar, och det blir allt tydligare att problemet med plastpartiklar inte bara rör havsmiljöer. Sveriges Radio bad vår ekotoxikolog Marie Löf att reda ut var plasten kommer ifrån, hur den påverkar sjöarna och hur vi kan minska utsläppen.
 • Removal of fixed in the Baltic Sea New paper on nitrogen cycling in the sediments of the Gulf of Bothnia 2017-02-04 Funded by the recently finished Baltic Ecosystem Adaptive Management project, Stefano Bonaglia et.al., just published their new results on the fate of fixed nitrogen in marine sediments.
 • Utredning om skarpare förbud mot mikroplast 2017-01-24 Regeringen öppnar för att ett förbud om mikroplaster i kosmetika ska bli mer omfattande och beröra fler produkter än tidigare. Ett initiativ som välkomnas av forskare vid Östersjöcentrum.
 • Policy Brief: Internbelastning 2017-01-17 Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.
 • Hur hänger julskinkan ihop med övergödningen i Östersjön? 2016-12-28 Att våra matvanor har effekter på hälsa och klimat är känt, men hur de påverkar våra havsmiljöer är mindre diskuterat. Studier visar att köttkonsumtionen bidrar till näringstillförsel i våra hav, men vad skulle hända om svenskarna minskade sin matkonsumtion och är det odelat positivt att odla mindre?
 • Baltic Seminar on human and natural sciences for the Baltic Sea Baltic Seminar: Linking human and natural sciences 2016-12-16 The fourth Baltic Seminar focused on how to link human and natural sciences to improve the state and management of the Baltic Sea. A cooperation very much needed, all speakers agreed, and also pointed out the challenges in this task.
 • Havsutsikt 2/2016 - ute nu! Havsutsikt 2/2016 - ute nu! 2016-12-09 Ellen Schagerström och Joakim Hansen från Stockholms universitet berättar i det nya numret av tidskriften Havsutsikt om Östersjöns skogar och ängar. Läs också om forskningsprogrammet Waters, livet i Landsortsdjupet och annan spännande havsforskning.
 • Havsutsikt 1/2016, för havets bästa
Havsutsikt 1/2016, för havets bästa 2016-12-06 Följ med en forskargrupp till Antarktis, där besvärligt väder leder till spännande upptäckter. Eller träffa Jean-Michel Cousteau, en av de största kämparna och entusiasterna. Du kan också läsa om vår inställning till havet genom tiderna, och hur historien kan lära oss att skapa hållbarhet i framtidens fiske.
 • Nutrient recycling in agriculture
– for a cleaner Baltic Sea Policy brief: Näringsflöden i jordbruket 2016-11-25 Jordbruket står för en stor andel av växtnäringstillförseln till Östersjön. Endast ungefär hälften av näringsämnena i handelsgödsel och stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste förbättras.
 • Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap 2016-11-25 Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.
 • Idéskiss över en utställningsyta i Östersjöhusets mittenplan Nytt Östersjöhus byggs på Skansen 2016-11-21 Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att bygga ett kunskapscentrum där gästerna kommer att få uppleva Östersjön under ytan och upptäcka den spännande miljön i vårt innanhav. Arbetet sker i samarbete med SLU och Stockholms universitet.
 • Kunskapscentrumet om Östersjön på Skansen. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA Startskott för kunskapscentrum om Östersjön 2016-11-17 Nu börjar ett nytt kunskapscentrum för Östersjön byggas på Skansen. I samverkan med stiftelsen BalticSea2020, SLU och Skansen ska Stockholms universitets Östersjöcentrum ta fram den viktigaste kunskapen att visa upp om Östersjöns utmaningar.
 • EU:s sjunde strategiforum Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning 2016-11-14 Politiker och forskare diskuterade övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön som hölls i Stockholm den 8-9 november.
 • Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat 2016-11-10 Många havsfåglar använder luktsinnet för att finna föda när de flyger över oceanerna. Nu har amerikanska forskare visat att även plast i havet avger den lukt som fåglarna letar efter. ”Det är oroande resultat”, säger Marie Löf från Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Uppstartsmöte för Baltic Sea Future. Foto: Steffo Dimfelt Ambassadörer stöder Östersjökongress 2016-11-02 Nu går planeringen av Baltic Sea Future in i nästa fas. Ambassadörerna har samlats för att stödja denna tvärvetenskapliga kongress där kommunernas viktiga roll för hållbarhetsarbetet i och runt Östersjön är i fokus. Stockholms universitet är en av arrangörerna.
 • Paneldebatten under seminariet. Foto: Göran Andersson, Svealands kustvattenvårdsförbund Östersjöns utmaningar och mediernas logik 2016-10-24 Med Östersjöns problem och möjligheter i fokus bjöd Initiativet Hållbara Hav in till sitt årliga seminarium. Här samlas många Östersjövänner, inklusive HKH Kronprinsessan Victoria. Flera forskare från Stockholms universitet deltog.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Ny rapport om kustens miljö 2016-10-17 Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. En ny rapport som sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem
 • gästprofessorn Alf Norkko Alf Norkko får Kungens Asköprofessur 2016-10-12 Alf Norkko från Helsingfors universitet berättar i en filmad intervju om planerna för sin gästprofessur inom Östersjöforskning, om samarbetet mellan lärosätena och hur R/VElectra kan komma att användas.
 • Beslutade kvoter (Agreed TAC), vetenskapliga råd (ICES Advice) och mängd landad torsk (Landings) i det ösra torskbeståndet under de senaste åren EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid 2016-10-07 Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.
 • Rektor ringer i skeppsklockan på R/V Electra R/V Electra af Askö invigt 2016-10-06 Under högtidliga former invigdes den 5:e oktober Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. 150 inbjudna gäster fick en inblick i hur fartyget kan användas och fick höja sina glas i en gemensam skål vid ceremonin.
 • Dramatens personal på studiebesök på Askö 2016-10-06 SEPTEMBER. Under studiebesöket i september på Askölaboratoriet fick Dramatens personal inte bara inblickar i forskningen om Östersjön, utan också exempel på hur forskning från olika områden behövs för att förstå och angripa de globala utmaningar vi står inför.
 • R/VElectra af Askö Stockholms universitets nya forskningsfartyg invigs 2016-09-28 Forskningsföredrag och rundvandring på R/V Electra af Askö. Invigningsceremoni med efterföljande mingel klockan 15:00.
 • Första långresan och sommaren på Askö 2016-08-22 Nu har Askölaboratoriets R/V Electra af Askö varit i svenska vatten sedan i juni. Hon har redan fått vara med om en del provkörningar, inte minst den långa resan från varvet i Estland. Se bilder och läs om vad som pågår nu.
 • Stort mediaintresse för provtagning 2016-08-22 En pressinbjudan sommaren 2016 om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många.
 • Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer
Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer 2016-08-10 Hur påverkar övergödning och för stort uttag av rovfiskar balansen i kustmiljöerna? Professor Emeritus Lena Kautsky förklarar sambanden i en kort film.
 • Vad kan en tångruska avslöja om havsmiljön? 2016-07-06 Tångruskans färg, form, hur betad eller påväxt den är, berättar om den miljö den vuxit i och påverkats av.
 • Livsviktiga algblomningar 2016-07-04 Geggigt vatten. Farligt att bada. Övergödningen ökar. Det är så det brukar låta när någon pratar om algblomning. Men frågar du en havsmiljöexpert är synen helt annorlunda …
 • R/V Electra med akter och A-ram synlig. Foto: Askölaboratoriet. R/V Electra har anlänt till Sverige 2016-06-15 Stockholms universitets nya havsforskningsfartyg R/V Electra af Askö har anlänt till Askölaboratoriets fastlandsbrygga. Under sommaren ska hon testköras, och kommer att användas för östersjöforskning i höst.
 • Viking Line donerar 100 000 euro till Östersjöforskning 2016-05-30 Viking Line donerar 100 000 euro till Helsingfors universitet, som är Finlands största center för Östersjöforskning och -undervisning. Därigenom stöder rederiet bland annat Tvärminne zoologiska station som drivs av universitetet i Helsingfors och har ett aktivt samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.
 • Nedräkningen har börjat – Electra kommer om tre veckor! 2016-05-26 Bygget av Electra af Askö har hela tiden skett i högt tempo, men nu går det in i en sista ännu intensivare fas. Läs senaste bloggen om Stockholms universitets nya fartyg för marin forskning.
 • Många okända kemikalier i Östersjön 2016-05-25 Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön, det visar en studie från Stockholms universitet. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen.
 • Vetandets värld om mikroplast i miljön 2016-05-25 I en miniserie om två program tog Sveriges Radio Vetandets värld upp problemen med mikroplast i naturen. Marie Löf, forskare vid Baltic Eye på Östersjöcentrum medverkade i programmen.
 • Ny rapport om tillståndet i våra hav 2016-05-24 Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten.
 • Our professor Fredrik Wulff has passed away 2016-05-20 We have to bring you the sad news that our long-term colleague and friend Professor Fredrik Wulff passed away on May 20, 2016.
 • Karin Bodin, Konstfack Konstfackselev fokuserar på Östersjön 2016-05-19 I sitt projekt The New Man and the Sea vill Karin Bodin, elev på Konstfack, berätta om livet under ytan och samtidigt uppmana till aktiviteter som bryter ytan mellan människa och hav. Joakim Hansen, forskare vid Östersjöcentrum, har stöttat projektet genom att bidra med expertkunskap.
 • Remissvar på ny EU-lag för gödselhantering 2016-05-17 Handel med gödsel är en central fråga för både havsmiljön och jordbruket runt Östersjön. I sitt remissvar till näringsdepartementet stödjer Baltic Eye därför EU-kommissionens nya lagförslag, som skulle underlätta handel och öka cirkulationen av näringsämnen.
 • Abborryngel i vattnet Foto: Joakim Hansen Från romkorn till abborre 2016-05-12 På våren lägger abborrhonor sin rom på fleråriga vattenväxter och alger i grunda vikar. Se filmen där Didrik och Joakim snorklar för att leta efter rommen som liknar dasspapper under vattnet.
 • ”Välkommet att Centerpartiet vill satsa på Östersjön” 2016-05-04 Det säger Baltic Eyes Michelle McCrackin och Annika Svanbäck i en kommentar till att Kristina Yngwe och Centerpartiet tar ett initiativ och säger att de vill satsa på att rädda Östersjön.
 • Stockholms universitet säger ja till förbud mot mikroplast 2016-05-03 Kemikalieinspektionens förslag om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetika är i grunden bra. Men det har också brister. Det konstateras i remissvaret som lämnades till regeringen den tredje maj.
 • Kungen på Askö jubileum 2/9 2011, Foto: Hans Kautsky Asköprofessur till kungens ära 2016-05-02 I lördags fyllde Konung Carl XVI Gustaf 70 år och Stockholms universitet inrättade en ettårig gästprofessur inom Östersjöforskningen till hans ära.
 • R/V Electra inreds och utrustas 2016-05-02 Vid fartygsgruppens senaste besök på varvet i Kuressaare visade det sig att nästan all inredning på Electra af Askö nu finns på plats. Även maskinrum och viktiga funktioner på däck, såsom A-ramen, börjar bli klara.
 • Omslag till rapporten Svealandskusten 2016 Vill du veta mer om skärgårdens miljö? 2016-04-28 Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.
 • Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum 3,9 miljoner för att skydda havsvikar 2016-04-26 Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms skärgård. Östersjöcentrums forskare deltar i projektet.
 • Pris till student från forskarskola på Askö 2016-04-20 Varje sommar deltar runt 130 gymnasieelever i Stockholms universitets Sommarforskningskola. 2015 utförde fem av studenterna sina projekt vid Askö. Det var en erfarenhet som för Alice Eklund ledde så långt som till finalen av utställningen Unga forskare och ett resestipendium till London International Youth Science Forum.
 • Annika Svanbäck EU-kritik: Ländernas miljöarbete måste förbättras 2016-04-18 ”Begränsade framsteg och bristande ambition”. Så lyder EU-revisorerna svidande kritik i en ny rapport, som har granskar vad EU har fått för alla miljarder som satsats på att minska övergödningen i Östersjön.
 • trånga utrymmen på R/V Electra Tre månader tills R/V Electra af Askö är färdigbyggd? 2016-03-22 Nu är det snart bara tre månader kvar tills Electra af Askö beräknas vara klar för leverans. Varvsbesöken ligger tätt och de sista veckorna innan leveransen, som är planerad till juni, kommer att bli en ännu intensivare period när alla system och utrusning skall testas.
 • Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, Båtbottenfärger viktig källa till mikroplast i havet 2016-03-16 Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, enligt en ny studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Men hur mycket som når havsmiljön är oklart. Enligt forskare kan andra källor vara minst lika viktiga. "En viktig källa tycks vara slitage från båtbottenfärger" säger forskaren Marie Löf.
 • Electras akterdäck Dags för sjösättning av Electra, igen 2016-02-25 Nu ligger R/V Electra i sjön och ett intensivt arbete pågår för att utrusta henne. Här kommer en liten uppdatering efter senaste varvsbesöket i februari.
 • Det äldre fartyget Aurelia vid Askös gamla brygga. Nya bryggor och muddring för R/V Electra 2016-02-25 Askölaboratoriets nya fartyg R/V Electra kommer att levereras från varvet i juni. Då måste hamnen vid Askö vara muddrad och bryggorna både på Askö och i Uttervik vara utbyggda.
 • Ny sensor till mätbojen 2016-02-25 Askölaboratoriets mätboj byggdes under säsongen 2016 ut med ännu en sensor. Sensorn mäter pigment och löst organiskt material. Man ser därmed vilka växtplanktongrupper som dominerar i vattenmassan och får bättre underlag för satellitbildstolkning.
 • Inspektion på varvet i Kuressaare 2016-01-28 Resan till Kuressaare där varvet ligger var spännande med ett litet flygplan från Tallinn. Tyvärr var det sent på kvällen och mörkt så det gick inte att se hur landskapet såg ut...
 • Lite av en sen julklappsstämning på R/V Electra? 2016-01-27 Vad hör julen till? En massa paket med spännande saker i, mycket omslagspapper och snören, kanske en möjlighet till att få byta till det du verkligen ville ha om du kan övertyga tomten och såklart mängder med vit och vacker snö och tjock is...
 • Daphnia med mikroplast i magen Forskare: Regeringen bör förbjuda mikroplasten 2016-01-22 Tretton forskare, varav flera från Stockholms universitet, uppmanar i en debattartikel i Svenska Dagbladet regeringen att följa Kemikalieinspektionens råd om att införa ett svenskt förbud mot kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.
 • Ett steg närmare svenskt förbud mot mikroplast 2016-01-18 Kemikalieinspektionen (KemI) föreslår ett svenskt förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Det framgår av myndighetens nya rapport till regeringen.
 • Vårutflykt till solig udde i havet Längre sommarsäsong i Östersjön 2015-12-15 Sommaren i Östersjön börjar allt tidigare, visar ny forskning där satellitdata använts. Antalet dagar då vattnet är varmare än 17 grader har nästan fördubblats de senaste 30 åren, och den produktiva säsongen har förlängts.
 • Havsutsikt 2/2015 Havsutsikt 2/2015, mot ett hållbart fiske 2015-12-11 I detta nummer deltar forskare från Stockholms universitet i flera artiklar. De skriver om miljömärkning och om fiskens viktiga roll i tropiska ekosystem. Liksom om problemen med läkemedel och mikroplaster i Östersjön, och att cyanobakterier också spelar en viktig roll.
 • Den 8 december hölls Östersjöcentrums första Baltic Seminar Baltic Seminar om framgångsrik forskning 2015-12-10 Vid detta första Baltic Seminar presenterades viktiga delar av universitetets marina forskning genom tiderna, vilka marina frågor institutionerna fokuserar på samt strategiska visioner för framtiden.
 • Resultat från årets forskningsskola på Askö 2015-12-07 I somras tillbringade fem gymnasielever två veckor på Askölaboratoriet där de tillsammans med en handledare undersökte hur kräftdjur påverkas av övergödningseffekter på vegetationen.
 • foto: Azote/NiclasWijkmark Nya fartygets namn 2015-12-07 Askölaboratoriets nya forskningsfartyg har nu fått sitt namn. Det ska heta R/V Electra efter mossdjuret Electra crustulenta som är en vanlig art i Östersjön. Rektor fattade beslutet efter att namnförslag samlats in från alla marint verksamma på Stockholms universitet.
 • Övergödningen minskar enligt ny studie 2015-10-28 Algblomningar och döda bottnar till trots – övergödningen i Östersjön har faktiskt minskat. En ny studie ger en unik översikt av hur övergödningen har utvecklats i olika delar av Östersjön under det senaste århundradet.
 • Forskare: nya torskkvoter oroande höga 2015-10-26 Efter hårda förhandlingar enades EU:s ministerråd förra veckan om sänkta fångstkvoter för torskfisket i Östersjön nästa år. Kvoterna överskrider fortfarande de vetenskapliga rekommendationerna, vilket kan få negativa konsekvenser för torskbestånden – och EU:s fiskepolitik.
 • Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum Natedjunglernas hemligheter 2015-10-23 Under havsytan bildar vattenväxter djungelliknande miljöer där djur och fiskar trivs. Följ med när Jocke och Didrik besöker en 'natedjungel' i Östersjön och smakar på svanars vinterföda.
 • Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet Regeringen tillsätter utredning om mikroplastförbud 2015-10-06 Regeringen utreder möjligheterna att införa ett svenskt förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter och kosmetika. "Jag hoppas att det svenska initiativet kommer att inspirera de andra Östersjöländerna", säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).
 • Marie Löf, SVT Vetenskapens värld om plast Vetenskapens värld om plast i haven 2015-09-29 I måndags sändes två filmer om nedskräpning av plast i haven i SVT's Vetenskapens värld. Därefter diskuterades problemet. Marie Löf, ekotoxikolog vid Östersjöcentrum förklarade bland annat om ljuspunkter och vad som går att göra.
 • Östersjöcentrum söker sju Östersjöforskare 2015-09-23 Stockholms universitets Östersjöcentrum är i en expansiv fas och flera anställningar, både forskare och kommunikatörer, kommer att utlysas under året. Just nu söker vi sju Östersjöforskare.
 • Experimentboj för syresättning av syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön 2015-09-23 Havsbaserade åtgärder mot övergödningen kan inte ersätta landbaserade. Det säger ledande Östersjöforskare, varav flera från Stockholms universitet, i en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen.
 • Bild framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB Östersjöcentrum flyttar till nya lokaler 2015-09-16 Den 22 september flyttar Östersjöcentrum till lokaler i det nya NPQ-huset i anslutning till Arrheniuslaboratoriet.
 • Fartygsbygge pågår 2015-09-14 Det byggs nu febrilt på Askölaboratoriets nya forskningsfartyg. Skrovet började sättas ihop på ett varv i Riga i somras, och sjösättningen är beräknad till sommaren 2016. Samtidigt pågår förberedande arbete på Askö för att detta betydligt större fartyg ska få plats vid bryggorna.
 • Askö sunset Fullspäckad fältsäsong på Askölaboratoriet 2015-07-10 Askölaboratoriet håller öppet för forskning, miljöövervakning, möten och utbildning året runt, men det märks en tydlig högsäsong på sommaren. I år har över 20 forskargrupper och 15 kurser och besök bokat in sig. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om forskningsprojekten eller komma i direktkontakt med en ansvarig forskare.
 • Baltic Eye skriver om blå tillväxt på DN Debatt 2015-07-10 Finns det sätt att exploatera havets resurser utan att förstöra havsmiljön? Går det rentav att utveckla metoder och strategier för tillväxt, som samtidigt skapar bättre havsmiljö? I dagens DN skriver elva experter från Baltic Eye vid Östersjöcentrum om förutsättningar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.
 • Att kommunicera komplexa miljöfrågor 2015-07-03 Ett spännande och berikande samtal under årets Almedalsvecka om myter, klimatångest och underlag för politiska beslut. Sex högaktuella och kunniga personer diskuterade och gav sin syn på hur miljöfrågor bör kommuniceras.
 • Ny upplaga av Växter & djur i Östersjön 2015-06-18 Den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok är klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Nu täcker boken den unika blandningen av salt- och sötvattenarter ända från Bottniska viken till södra Östersjön.
 • Forskare kartlägger Östersjötorskens nedgång 2015-06-17 I en ny vetenskaplig artikel söker forskare svar på varför torsken i Östersjöns östra bestånd mår så dåligt. Utvecklingen är förbryllande, då prognoserna bara för några år sedan såg mycket goda ut. Det finns ännu inga entydiga svar på vad som har hänt.
 • Askö forskning vid B1 Östersjöns vatten orsakar kvävebegränsning i Bottenhavet 2015-06-17 En nyligen publicerad studie i tidskriften AMBIO visar att vårblomningen i Bottenhavet under de senaste tjugo åren i större utsträckning kommit att begränsas av tillgången på kväve än fosfor. Förändringen är sannolikt inte orsakad av förändrad belastning från land, utan av inflöden av fosforrikt vatten från Egentliga Östersjön.
 • Oskar KIhlborg och Sören Kjellkvist kommer i land från äventyren över Östersjön Mikroplastpaddlare åter i land 2015-06-16 Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist kom till Nybrokajen i Stockholm i söndags efter en tio dagar lång paddeltur på stand up paddleboard från Visby till Stockholm. På vägen har de håvat efter mikroplaster som överlämnats till Stockholms universitet för analyser.
 • Konstruktivt möte med experter runt Östersjön 2015-06-16 Jordbrukets näringsläckage är en stor och svårhanterlig bidragare till Östersjöns övergödning. Under ett arbetsmöte diskuterade en grupp forskare och miljöhandläggare från länderna kring Östersjön hur situationen ser ut och vilka åtgärder som hittills vidtagits.
 • Havsutsikt 1/2015, inkräktare i havsmiljön 2015-06-16 I numret kan du bland annat läsa om inkräktare i havsmiljön, både i form av främmande arter och plastpartiklar. Från SU medverkar Marko Filipovic, ACES, som skrivit om perfluorerade ämnen och Katja Broeg, Östersjöcentrum, som skrivit om mikroplaster.
 • Så påverkas kustfisken av bättre vatten 2015-06-15 Fisken i våra skärgårdsområden är beroende av grunda vikar för sin reproduktion. Nya kartor som visar övergödningens påverkan på mängden stora rovfiskar i närområdet har nu tagits fram.
 • Havsvik, Östersjön En herrans massa maskar 2015-06-15 Östersjöns djupa sedimentbottnar har sedan 1990-talet genomgått en dramatisk utveckling. En formlig invasion av nya havsborstmaskar av släktet Marenzelleria har helt förändrat livet i denna ojämförligt vanligaste miljö.
 • Nytt projekt om Östersjöns ekosystemtjänster 2015-06-11 Baltic Nest Institute medverkar i det nya BONUS-projektet BalticAPP som startar 1 april 2015. BalticAPP handlar om att identifiera långsiktiga strategier för att trygga den framtida tillförseln av ekosystemtjänster från Östersjön, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier.
 • Stå upp för Östersjön 2015-06-05 Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist ska långpaddla med SUP på Östersjön. Syftet är att uppmärksamma problemen med mikroplaster, och framför allt de helt onödiga som finns i skönhetsprodukter.
 • Östersjöns miljö - hur långt har vi kommit? 2015-05-29 Den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO presenterar resultat från de två havsmiljöstrategiska program som ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden från 2010.
 • 20 års bevakning av Östersjöns hälsa 2015-05-18 För att hålla koll på förändringar i havsmiljön görs årliga undersökningar på ett antal platser i våra svenska havsområden. Det kallas marin miljöövervakning och kan liknas vid regelbundna hälsokontroller där man i det här fallet får veta hur Östersjön mår.
 • 1 miljon besök på havet.nu Över 1 miljon besök till havet.nu 2015-05-07 Webbsajten havet.nu har sedan starten 2007 haft över 1 miljon besök och närmare 1 av 10 i Sverige har använt den för att lära sig något om havet. Antalet besökare ökar hela tiden på sajten som av Vetenskapsrådet beskrivits som epokgörande.
 • Svåra EU-förhandlingar om framtidens fiske i Östersjön 2015-05-07 Fiska precis på gränsen för vad som är hållbart, eller fiska lite mindre och tillåta större bestånd? Det är frågan när EU-parlamentet, Kommissionen och medlemsstaterna nu förhandlar om en ny förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.
 • Sedimentkärnor avslöjar historisk syrebrist i Östersjön 2015-05-05 En djupdykning i sedimentkärnor från Egentliga Östersjön och Bottenhavet visar förekomst av kraftig syrebrist i bottenvattnet vid flera perioder under de senaste 8000 åren. Nuförtiden drabbas inte Bottenhavet av syrebrist på grund av grundare trösklar vid Ålands hav.
 • Klotet på Askölaboratoriet SR Klotet om syrefria bottnar 2015-04-29 Vetenskapsradion Klotet är Sveriges Radios internationella miljöprogram. I onsdags sändes ett program om syrebristen på Östersjöns bottnar där tre av Östersjöcentrums experter bidrog med sin kunskap.
 • Bild ur filmen Forskare vill sätta politiskt fokus på Östersjöfrågor 2015-04-28 Forskare vid Stockholms universitet skickar ett brev till regeringen med förslag för ett friskare Östersjön.
 • Allan Larsson leder paneldiskussion i Almedalen 2013 Allan Larsson prisades för Östersjöengagemang 2015-04-28 Östersjöakutens pris på 50 000 kronor tilldelades 2015 den tidigare finansministern Allan Larsson för hans starka engagemang i Östersjöfrågor.
 • Hygienprodukter med mikroplast Stort intresse för nya rön om mikroplast 2015-04-16 Baltic Eye-forskaren Katja Broegs nya rön om mängden mikroplast från kroppsvårdsprodukter som årligen släpps ut i Östersjön har fått stor medial uppmärksamhet.
 • Policy brief: Mikroplaster i hygienartiklar 2015-04-15 Hygienprodukter är en liten men viktig källa av mikroplast till miljön. Baltic Eye har i ett Policy Brief sammanfattat ett antal råd för hur man kan minska utsläppen av mikroplaster från hygienprodukter.
 • Gruppfoto vid möte på Tvärminne zoologiska station Östersjösamarbete drar igång 2015-03-12 Östersjön är ett av fokusområdena i det samarbete mellan universiteten i Stockholm och Helsingfors som finns sedan ett år. Ett mycket lyckat första planeringsmöte hölls nu i februari på Tvärminne zoologiska station.
 • Allt för sjön Östersjön i fokus på Allt för sjön 2015-03-02 På årets Allt för Sjön har Initiativet Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum en gemensam utställning om havsmiljön. Bland annat finns flera experter på plats för att svara på besökares frågor om Östersjön.
 • Gult ljus för Östersjötorsken 2015-02-24 Torsken i Östersjöns östra bestånd halkar ner ett snäpp till den gula listan på Världsnaturfondens (WWF:s) fiskguide för 2015. Beslutet att gå från grön till gul märkning för det östra beståndet är välgrundat, säger Gustaf Almqvist, fiskeexpert på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Forskning på Askö 2014 Fullspäckat år på Askölaboratoriet 2015-02-23 I fjol hade Askölaboratoriet rekordmånga gästdagar. Av dessa var över hälften kursdagar, en tredjedel forskningsdagar och resten möten och besök. Forskningsprojekten rörde i stor utsträckning de viktiga frågorna: övergödning och miljögifter.
 • Kung Carl XVI Gustav på besök hos Östersjöcentrum Kungen besökte Östersjöcentrum 2015-02-16 I samband med installationen av Raymond (Ray) Pierrehumbert besökte han och kungen Östersjöcentrum för att få en uppdatering på läget i Östersjön.
 • Seminarium: Behöver vi ge Östersjön konstgjord andning? 2015-02-12 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår ett flertal åtgärder för bättre miljö i Östersjön. Men det kommer att ta decennier innan vi ser resultat. Går det att snabba på denna långsamma återhämtning genom åtgärder till havs?
 • God jul och gott nytt år! 2014-12-18 Stockholms universitets Östersjöcentrum kan nu summera ett mycket händelserikt år. En expansiv fas som nästan gett oss växtvärk kan nu förhoppningsvis övergå till en verksamhet driven av vårt mål; att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Föreståndare Tina Elfwing summerar året och ser framåt med tillförsikt.
 • Livet i havet studeras i fält för en ökad förståelse för ekosystemet och arterna som lever där Baltic Eye - sätter Östersjön på agendan 2014-12-17 Nya rön om Östersjön publiceras kontinuerligt och vid Stockholms universitet är just den forskningen både bred och djupgående. Så hur kommer det sig att det går så långsamt att lösa Östersjöns miljöproblem? Satsningen Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ska se till att beslutsfattare får den kunskap om Östersjön som de behöver.
 • Foto: Carolina Göransson Baltic Bar med Baltic Eye som tema 2014-12-17 I november höll Östersjöcentrum en Baltic Bar. Inbjuden var äventyraren Oscar Kihlborg för att berätta om hur han fick upp ögonen för läget i Östersjön.
 • Havsutsikt 2/2014, temanummer om hav och klimat Havsutsikt 2/2014, hav- och klimatnummer 2014-12-16 Senaste numret av tidskriften Havsutsikt har ett alldeles särskilt aktuellt tema, nämligen hav och klimat. Denna gång medverkar forskare från Meteorologiska institutionen som författare till artikeln 'Östersjön i en varmare framtid'.
 • Bacteria in the Baltic Sea reduce acidification Bakterier i Östersjön motverkar försurning 2014-12-15 Östersjön har en mycket större förmåga att producera basiska ämnen – alkalinitet – än man tidigare känt till. Det har forskare vid Stockholms universitet visat. Man tror att det främst är bakteriella processer som denitrifikation och sulfatreduktion som bidrar. Ökad alkalinitet innebär att havet kan ta upp mer koldioxid från atmosfären utan att det leder till försurning.
 • BEAM brochure BEAM lever vidare 2015 2014-12-12 Den 10 december höll BEAM ett öppet möte för att rapportera om forskningsprogrammet och planerna för den närmaste framtiden. Närmare 35 forskare från olika expertområden deltog.
 • Flygburen laserskanning effektiviserar naturvården 2014-12-12 Ny forskning visar att flygburen laserskanning och flygfotografering kan förbättra karteringen av land och grunda havsområden. Tekniken kan bland annat användas för att upptäcka värdefulla marina områden och ge bättre underlag för kustplanering.
 • Aborre i Östersjön Foto: Joakim Hansen Fiskevattenägare och forskare möttes 2014-12-09 Den 4 december kom styrelsen för Östra Svealands Fiskevattenägareförbund till Stockholms universitets Östersjöcentrum för att få veta mer om fiskforskning och Östersjön. Tre av våra forskare presenterade sin forskning, och hade långa intressanta diskussioner med de kunniga och nyfikna deltagarna.
 • Foto: Henrik Hamrén Nya steg för att förstå torsken bättre 2014-12-02 Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet.
 • Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön 2014-12-02 Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på så kallad ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?
 • Fullt hus på första Asködagen 2014-11-25 En allra första Asködag där fokus låg på att presentera Askölaboratoriets viktiga östersjöforskning. Omkring 70 experter från olika amnesområden, doktorander, studenter och andra intresserade fick höra forskarna berätta om sina senaste resultat.
 • Minskade torskkvoter för Östersjön 2014-10-28 Ministerrådets beslut om nästa års fiskekvoter innebär ökade risker för torskbestånden i Östersjön. – Vill man behålla ett långsiktigt fiske med sunda och hållbara bestånd, som även gynnar fiskerinäringen, bör man följa de vetenskapliga råden, säger Maciej Tomczak, fiskekolog.
 • Askölaboratoriets nya forskningsfartyg Nya fartygets ritningar är klara 2014-10-03 Askölaboratoriets nya forskningsfartyg håller sakta på att ta form. Efter omfattande förberedelser och diskussioner med både forskarsamhälle och varv finns nu en ritning som visar hur den kommer att se ut. Sjösättningen är beräknad till sommaren 2016.
 • Tärna fångar fisk Ett nytt modelleringsverktyg simulerar miljögifter i Östersjön 2014-09-16 Föroreningar av organiska miljögifter och andra farliga kemiska ämnen är ett av de stora miljöproblemen i Östersjön. Nu har forskare vid Stockholms universitet utvecklat ett nytt modelleringsverktyg som kan förutsäga den framtida fördelningen av organiska miljögifter i Östersjön.
 • Lyckat Östersjöseminarium 2014-09-11 "Östersjön - Blir det bättre eller sämre?" var temat för Initiativet Hållbara Havs Östersjöseminarium år 2014. Konferensen började med övergödningsfrågan och en lägesrapport från Bo Gustafsson, chef för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • DEMO workshop on fisheries management I täten för ekosystembaserat fiske 2014-09-01 Stockholms universitets Östersjöcentrum tar täten i arbetet med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Vid ett första möte på Askölaboratoriet 25-29 augusti, samlades ett tjugotal fiskforskare från Östersjöländerna för att dra upp riktlinjerna för hur mer ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön ska tas fram.
 • Expertmöte om fiskeriförvaltning 2014-08-25 En internationell grupp ledande fiskforskare samlas i veckan på Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet. De ska utveckla ett sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskbestånden i Östersjön.
 • Havsutsikt 1/14 Havsutsikt 1/2014, späckat med bra sommarläsning! 2014-07-10 Senaste numret av tidskriften Havsutsikt är precis utkommet. I det har flera forskare från Stockholms universitet författat artiklar. Bland annat beskrivs forskning om våtmarker, bromerade ämnen och regelverk mot övergödning. God läsning!
 • Östersjöcentrum i Almedalen Bra genomslag i Almedalen 2014-07-09 Östersjöcentrum deltog både med visning av egna forskningsfartyget R/V Aurelia och i flera andra olika arrangemang under Almedalsveckan. Här har vi sammanställt bilder, filmer och länkar till olika presentationer där medarbetare från Östersjöcentrum var med.
 • Rektor skriver på avtal för fartygsbyggnation Kontrakt påskrivet för nya fartyget 2014-07-07 Efter omfattande förberedelser är nu ett kontrakt påskrivet för bygget av Askölaboratoriets nya fartyg. Det estniska varvet Baltic Workboats AS kommer att bygga fartyget, med planerad sjösättning inom två år. Rektor skrev under kontraktet 3 juli, 2014.
 • Miljöläget längs Svealands kust Foto: Jerker Lokrantz/Azote Ny webbplats – Miljöläget längs Svealands kust 2014-05-28 Svealandskusten är en tätt befolkad region, viktig för många och berömd i världen för sin unika skärgård. Intresset för miljötillståndet är stort, men det är ofta svårt att hitta information om hur kustmiljöerna mår eller att få reda på vilka undersökningar som är på gång eller har gjorts.
 • Bojen sjösätts av Askös personal Bojen live-rapporterar om Östersjön 2014-05-22 Våren 2014 sjösattes en ny oceanografisk mätboj i Yttre Hållsfjärden, strax söder om Askö. Vid mätstationen, som kallas B1 har forskare tagit prover sedan 60-talet. Men nu har man för första gången en realtidsövervakning.
 • Universitetets Östersjöforskning i kortform 2014-05-22 Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.
 • Forskning till havs använder ofta modern och avancerad utrustning vilket kräver ett välanpassat fartyg. Foto: Östersjöcentrum. Sekretess försvårar forskning i Östersjön 2014-05-08 Reglerna för insamlande av data från Östersjöns botten kan komma att skärpas enligt ett förslag från Försvarsdepartementet.
 • Svealandskusten 2014 Syrefattigt djupvatten flödar in i Stockholms skärgård 2014-04-25 Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det får konsekvenser för fisk och bottendjur, och medför att fosfor frisätts från bottnarna. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.
 • Askölaboratoriet i SVTs Hjärnkontoret 2014-04-15 I slutet av mars blev Askölaboratoriet och dess fartyg skådeplatsen för ett kommande program om planktonforskning till SVTs Hjärnkontoret. Programledaren Benjamin "Beppe" Singer och hans filmteam träffade miljöövervakningsexperter, följde med på provtagning och filmade plankton genom mikroskop på labb. Programmet sändes 15 april.
 • Syrebristen tio gånger värre på ett sekel 2014-04-02 Ett internationellt forskarlag, där forskare från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ingår, rapporterar nu att omfattningen av syrebrist i Östersjöns bottenvatten har blivit mer än tio gånger större de senaste 115 åren.
 • Asköfjärden Foto: Askölaboratoriet Universitetets nya fartyg i fokus 2014-03-31 I det senaste numret av Ny Teknik går reportageteamet till botten med Östersjöns nya forskningsfartyg. Det handlar om det toppmoderna fartyg som Stockholms universitets Östersjöcentrum håller på att bygga. På ett helt uppslag presenteras en grafik över fartyget med moderna finesser och avancerad provtagningsutrustning.
 • Baltic Bar - A new meetingpoint for marine researchers at the University Baltic Bar - samlade många 2014-03-12 Ett 60-tal forskare från över tio institutioner och organisationer vid universitetet kom på Stockholms universitets Östersjöcentrums första Baltic Bar 12 februari. Målet är att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats där marina forskare, doktorander och experter kan umgås, diskutera och uppdatera sig på kollegors arbete.
 • Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan 2014-03-06 I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye. Projektet presenteras idag den 12 februari då marint verksamma forskare vid Stockholms universitet bjudits in för presentation och samtal kring Östersjöcentrums uppdrag och verksamhet.
 • Bottentrålning frigör gifter 2014-03-06 Bottentrålning används för att fiska bland annat räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning från det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Managagement (BEAM) vid Stockholms universitet, visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet. Dessa miljögifter blir också tillgängliga för organismer som lever i vattnet.
 • Stockholms universitet topprankat i ämnet Marine Sciences 2014-03-04 Stockholms universitet är tillsammans med Lunds universitet nationell etta i ämnet Earth and Marine Sciences. I ämnet Environmental Sciences är Stockholm nationell tvåa efter Lund. Detta enligt QS World University Rankings by Subject 2014.
 • Bild genom lupp som föreställer de för Östersjön vanliga cyanobakterierna nodularia och aphanizomenon Kartläggning av Östersjöns mikroorganismer hjälper oss förvalta havet 2014-02-28 Vår kunskap om mikroorganismer i havet har hittills varit marginell trots att tidigare forskning visat att de spelar en avgörande roll för det marina livet. Nu har en forskargrupp vid Stockholms universitet identifierat 22 miljoner gener hos Östersjöns virus, bakterier och plankton - en storskalig kartläggning som hjälper oss att förvalta havet och ökar kunskapen om klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Resultatet publiceras idag i tidskriften PLOS ONE.
 • ÖstersjöInitiativet ordnade 'Havet som resurs' 2014-02-27 ÖstersjöInitiativet och KTH höll den 6 februari ett seminarium på temat ”Havet som Resurs”, som samlade cirka 40 inbjudna representanter från ÖstersjöInitiativets 13 kommuner, nationella myndigheter, miljödepartementet och forskare.
 • Havsforskning i Östersjön Nya miljoner till havsforskning vid Stockholms universitet 2014-01-14 Forskare vid Stockholms universitet har fått pengar från miljöforskningsanslaget för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt får fyra projekt dela på drygt åtta miljoner kronor, varav över hälften går till marina forskare vid Stockholms universitet.
 • Kiselalger producerar nervgift i Östersjön 2014-01-08 Förutom cyanobakterier visar nya forskningsrön att även kiselalger producerar nervgiftet BMAA. Forskare som ingår i det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM), vid Stockholms universitet och forskare vid Karolinska Sjukhuset fortsätter nu att studera sambandet mellan BMAA och den muskelnedbrytande sjukdomen ALS.
 • Lyckat samverkansprojekt i Vietnam 2013-12-20 Klimatförändringarna slår hårt mot Vietnam. Den vietnamesiska organisationen Centre for Marinee life Conservation and Community Development, MCD, och Stockholms Universitet hittar och sprider lösningar som gör att människor i de utsatta kustområdena kan hantera klimatet.
 • Havsutsikt 2/2013, temanummer om fisk 2013-12-18 Ett temanummer späckat med artiklar om den viktiga naturresursen fisk. I numret medverkar bland annat Bertil Borg från Zoologiska institutionen och Joakim Hansen från Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Retention in South Baltic river basin district, by Andrew Quin Våtmarkers effektivitet beror på det omgivande landskapet 2013-12-17 Östersjöns övergödning beror på belastning av kväve och fosfor från antropogena källor. Skydd, restaurering och skapande av våtmarker föreslås ofta som en lösning, men forskare vid Stockholms universitet varnar nu för att våtmarkerna inte har någon mätbar effekt på landskapsnivå.
 • Östersjön stor sänka för organiskt material från land 2013-12-16 Varje år transporteras stora mängder organiskt material från land till Östersjön genom avrinning. Hur mycket av materialet förbrukas av olika processer i havet och hur mycket exporteras till Atlanten? Det undersöks av klimatforskare vid Stockholms universitet.
 • Östersjöns vattenkvalitet kan övervakas från rymden 2013-12-13 Idag utnyttjas inte fjärranalys eller bio-optik till sin fulla potential inom havsförvaltningen. Forskning från Stockholm universitet visar att data från satelliter ger tillförlitlig information som skulle kunna förbättra övervakningen av Östersjön.
 • Sedimentfälla, Foto: Johan Gelting Ny uppskattning av Östersjöns biologiska pump 2013-12-11 När växtplankton blommar i Östersjön leder det till sedimentation av organiskt material. Detta är en del av en cykel av kol, näringsämnen och föroreningar som har stor inverkan på hela Östersjösystemet. Forskare vid Stockholms universitet har gjort en ny uppskattning av hur stort det vertikala kol- och kväveflödet egentligen är – information som kan användas för att förbättra modeller för Östersjön och därmed bistå havsförvaltningen.
 • Juridiska aspekter på en ekosystembaserad förvaltning 2013-12-11 Ekosystembaserad förvaltning är ett uttryck som ofta används för att styra förvaltningen av havet i en hållbar riktning. Men hur fungerar det ur ett juridiskt perspektiv? Forskare vid Stockholms universitet har studerat nationella lagar i olika Östersjöländer för att förstå hur de anpassar sig till "ekosystemansatsen".
 • Undersökningar av havsbotten för att förbättra Östersjön 2013-12-09 Vid havsbottens ytsediment sker viktiga biogeokemiska processer som reglerar miljön och tillhandahåller ekosystemtjänster, som att minska övergödningen genom att fånga upp näringsämnen. Biogeokemister vid Stockholms universitet undersöker bottenmiljön i kustområden för att underlätta förvaltningen av Östersjön.
 • Vetenskapligt underlag har lett till politiskt beslut 2013-10-15 Den 3 oktober samlades miljöministrarna från alla Östersjöns nio kuststater i Köpenhamn för att diskutera Östersjöns status och framtid. De bekräftade återigen åtagandet att genomföra Östersjöns aktionsplan som baseras på forskning från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Ministermöte om BSAP 2013-10-04 Den 3 oktober var det dags för miljöministrarna i de nio länderna runt Östersjön att träffas i Köpenhamn och diskutera havsområdets status och framtid.
 • Medalj till Östersjöcentrums Senior Advisor 2013-10-01 Rektor har delat ut Stockholms universitets medalj i 8:e storleken i band till tre personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet. En av dem som fick medalj var professor Lena Kautsky, senior advisor på Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Internationell Östersjökurs i Askös skärgård 2013-09-30 Utanför Askölaboratoriets vik ligger ett tyskt forskningsfartyg för ankar. Det är dags för den återkommande internationella Östersjökursen som anordnas gemensamt av Stockholms univeristet och Leibniz Institute for Baltic Sea Research i Warnemünde, IOW!
 • Foto: Ellen Schagerström Mycket mossdjur - inga havstulpaner 2013-09-05 Vid sommarens första kontroll av Askös havstulpanplatta syntes en hel del påväxtorganismer, främst mossdjur och så några hjärtmussellarver.
 • Forskningshyllan kan husera många sillgrisslepar På grissling med havsfågelforskarna 2013-08-12 Med en duns landar en tvåhundra gram liten dunboll på klippan vid mina fötter. Försiktigt plockar jag upp sillgrissleungen och ger den till forskarna så att den kan ingå i en av världens längsta ringmärkningsserier - och bidra till att lägga Östersjöpusslet.
 • Leif Lundgren har hastigt gått bort 2013-04-30
 • Svealandskusten 2013 2013-04-18 Nära en femtedel av den mänskliga belastningen på Stockholms innerskärgård beräknas komma från reningsverk runt Mälaren. Det, och mycket annat, framgår av årets rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund.
 • Askös användare tycker till om 2012 2013-04-08 Enligt 98 % av de som svarat på enkäten 2012 fungerar de ÖVERGRIPANDE förberedelserna inför Asköbesöket smidigt. 86% ger högsta betyget 1, och endast en person, en nytillkommen, gav betyget 3. Detta är de bästa betygen hittills, och en fortsättning på en stadigt uppåtgående trend.
 • Lönsamt att rädda Östersjön 2013-03-14 Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön från exempelvis övergödning än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN.
 • Forskning till havs använder ofta modern och avancerad utrustning vilket kräver ett välanpassat fartyg. Foto: Östersjöcentrum. 30 miljoner till nytt forskningsfartyg 2013-02-26 Familjen Erling-Perssons Stiftelse har beslutat att ge Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för byggandet av ett nytt modernt isgående forskningsfartyg.
 • 100 miljoner till Östersjöcentrum 2013-02-20 Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner för att utveckla Östersjöcentrums verksamhet och bidra till att förverkliga ambitionen att förmedla användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.
 • Vetenskap för vetgiriga 2013-02-14 FN har utropat 2013 till internationella vattenåret. Den 12 februari hölls ett öppet föredrag om Östersjön på Stadsbiblioteket. Från Östersjöcentrum deltog Lena Kautsky.
 • Rektor invigde Östersjöcentrum 2013-02-04 Den 1 februari, på sin första dag på jobbet, besökte Stockholms universitets nya rektor, Astrid Söderbergh Widding, Östersjöcentrum. I samband med detta hölls en kort invigningsceremoni.
 • BNI på Riksdagsseminarium om Östersjöns återställande 2013-01-23 Christoph Humborg, föreståndare för BNI Sverige, var inbjuden till Riksdagen där han presenterade den senaste forskningen om Östersjöns övergödning. Seminariet, som ett hundratal riksdagsledamöter var inbjudna till, hölls 17 januari och handlade om hur arbetet med Östersjöns återställande bör fortsätta.
 • Foto: Bengt Ekberg/Azote Stockholms universitet satsar på Östersjön 2013-01-18 Ett nytt Östersjöcentrum har vid årsskiftet inrättats av Stockholms universitet för att stärka och synliggöra lärosätets betydande Östersjöverksamhet. En unik kombination av experter och kommunikatörer kommer i samverkan med ett brett nätverk av marina forskare att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Havsnyheter från Stockholms universitet

Våra nyhetsbrev innehåller både nyheter om vår egen verksamhet och om annan marin verksamhet vid Stockholms universitet.